• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy

  Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Číslo Popis zmluvy S/bez DPH Dátum podpisu zmluvy Druhá zmluvná strana Objednávateľ
  02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu