• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 167/2020 elektrika 17,44 s DPH 10/2020 10.11.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.11.2020 10.11.2020
   Objednávka 87/2021 APC online 1000 Smartups 350,00 s DPH 09.12.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 11.01.2022
   Faktúra 219/2021 APC online 1000 Smartups 350,00 s DPH 87/2021 09.12.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.12.2021 11.01.2022
   Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 29.12.2014
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
   Objednávka 22/2024 Dodávka a výmena šupátkového ventilu 256,27 s DPH 11.03.2024 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 13.03.2024
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
   Faktúra 232/2019 HDD do notbooku 989,90 s DPH 96/2019 10.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019 14.01.2020
   Objednávka 96/2019 HDD do notbooku 989,90 s DPH 10.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
   Objednávka 48/2021 IKT materiál 689,00 s DPH 11.10.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 11.10.2021
   Faktúra 186/2021 IKT materiál 95,12 s DPH 70/2021 26.11.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.11.2021 29.11.2021
   Faktúra 148/2021 IKT materiál 689,00 s DPH 48/2021 18.10.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.10.2021 18.10.2021
   Objednávka 57/2021 IKT materiál 668,00 s DPH 26.10.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 26.10.2021
   Faktúra 156/2021 IKT materiál 668,00 s DPH 57/2021 27.10.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.11.2021 27.10.2021
   Objednávka 66/2021 IKT materiál, toner 95,12 s DPH 22.11.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.11.2021
   Faktúra 182/2021 IKT materiál, toner 430,00 s DPH 66/2021 25.11.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.11.2021 29.11.2021
   Objednávka 72/2021 Knihy ANJ 268,68 s DPH 01.12.2021 Slovak Ventures s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 11.01.2022
   Faktúra 194/2021 Knihy ANJ 268,68 s DPH 72/2021 03.12.2021 Slovak Ventures s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2021 11.01.2022
   Faktúra 211/2021 NAS zariadenie pre ukladanie dát-rádio 912,00 s DPH 82/2021 08.12.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.12.2021 11.01.2022
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1810