• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
  VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 04.08.2015
  Faktúra 148/2021 IKT materiál 689,00 s DPH 48/2021 18.10.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.10.2021 18.10.2021
  Objednávka 55/2021 rúška 102,90 s DPH 20.10.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
  Objednávka 54/2021 čistiace prostriedky 235,57 s DPH 20.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
  Objednávka 53/2021 toaletný papier 388,80 s DPH 20.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
  Objednávka 52/2021 dezinfekčné prostriedky 288,72 s DPH 19.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
  Objednávka 51/2021 utierky 760,32 s DPH 19.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
  Objednávka 50/2021 dezinfekčné prostriedky 135,71 s DPH 19.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 19.10.2021
  Objednávka 49/2021 kronika 62,40 s DPH 12.10.2021 FaxCopy, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
  Faktúra 149/2021 tokeny 196,80 s DPH 38/2021 18.10.2021 PosAm, spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.10.2021 20.10.2021
  Faktúra 145/2021 nafta 87,49 s DPH 28/2008 14.10.2021 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.10.2021 18.10.2021
  Faktúra 147/2021 stavebné práce 79 799,62 s DPH 11/2021 15.10.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.10.2021
  Faktúra 146/2021 oprava kopírovacieho stroja 594,08 s DPH 46/2021 14.10.2021 CBC Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.10.2021 14.10.2021
  Faktúra 150/2021 rúška 102,90 s DPH 55/2021 20.10.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.10.2021 21.10.2021
  Faktúra 144/2021 kominárske práce 84,60 s DPH 47/2021 13.10.2021 Jozef Karak, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.10.2021 13.10.2021
  Faktúra 143/2021 revízia tlakových a plynových zariadení 472,80 s DPH 44/2021 12.10.2021 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.10.2021 12.10.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1413