• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014
  Faktúra 123/2020 preplatok elektriky -289,67 s DPH 10/2020 09.09.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2020
  Faktúra 116/2020 rúška 48,00 s DPH 40/2020 02.09.2020 M-Market, Jozef Zavarský Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  Faktúra 117/2020 dezinfekčné prostriedky 100,48 s DPH 41/2020 02.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  Faktúra 118/2020 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 03.09.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  Faktúra 119/2020 magnetická tabuľa 93,60 s DPH 36/2020 07.09.2020 BROSS Technology, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.09.2020
  Faktúra 120/2020 výmena izolačného skla 144,00 s DPH 37/2020 07.09.2020 IZOGLOBAL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.09.2020
  Objednávka 42/2020 kábel USB, žľaby, predlžovačky, držiak 286,38 s DPH 07.09.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 43/2020 záložný zdroj na dochádzkový systém 80,00 s DPH 07.09.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 44/2020 popisovače na tabuľu s DPH 16.09.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 121/2020 telefón pevná linka 50,33 s DPH 16/2011 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.09.2020
  Faktúra 122/2020 nafta 59,06 s DPH 28/2008 09.09.2020 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.09.2020
  Faktúra 124/2020 preplatok elektriky -14,64 s DPH 10/2020 09.09.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2020
  Faktúra 114/2020 stravné lístky 1 927.57 s DPH 39/2020 02.09.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  Faktúra 125/2020 kábel USB, žľaby, predlžovačky, držiak 286,38 s DPH 42/2020 11.09.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.09.2020
  Faktúra 126/2020 záložný zdroj na dochádzkový systém 80,00 s DPH 43/2020 11.09.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.09.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/866