• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 04.08.2015
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
   Faktúra 40/2022 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 21.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2022 23.03.2022
   Faktúra 49/2022 poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 01.04.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.04.2022 04.04.2022
   Faktúra 48/2020 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 01.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.04.2022 04.04.2022
   Faktúra 47/2022 lyžiarsky výcvik 11 550.00 s DPH 17/2022 30.03.2022 Gejdoš, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.04.2022 30.03.2022
   Faktúra 46/2022 zákusky 48,72 s DPH 19/2022 29.03.2022 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.04.2022 29.03.2022
   Objednávka 19/2022 zákusky 48,72 s DPH 23.03.2022 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.03.2022
   Faktúra 45/2022 telefón mobil 12,00 s DPH 11/2019 28.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.03.2022 29.03.2022
   Faktúra 44/2022 telefón mobil 35,00 s DPH 18/2019 28.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.03.2022 29.03.2022
   Faktúra 43/2022 čistiace prostriedky 78,03 s DPH 16/2022 23.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.03.2022 23.03.2022
   Faktúra 42/2022 toaletný papier 158,76 s DPH 15/2022 22.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2022 23.03.2022
   Faktúra 41/2022 utierky papierové 311,04 s DPH 14/2022 22.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2022 23.03.2022
   Objednávka 18/2022 verejné obstarávanie krátkodobé výmeny skupín žiakov s DPH 22.03.2022 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 22.03.2022
   Faktúra 39/2022 lyžiarsky výcvik 11 550.00 s DPH 13/2022 21.03.2022 Penzión Pribiskô Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.03.2022 23.03.2022
   Faktúra 51/2022 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 05.04.2022 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.04.2022 05.04.2022
   Objednávka 17/2022 lyžiarsky výcvik 11 550,00 s DPH 16.03.2022 Penzión Pribiskô Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 22.03.2022
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1738