• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
   VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 04.08.2015
   Objednávka 39/2022 vypožičanie kostýmov 15,00 s DPH 13.06.2022 Dagmar Zádorová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.06.2022
   Faktúra 98/2022 elektrina -108,84 s DPH 10/2020 10.06.2022 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.07.2022 10.06.2022
   Faktúra 99/2022 elektrina 17,77 s DPH 10/2020 10.06.2022 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.06.2022 10.06.2022
   Objednávka 38/2022 čistiace prostriedky 16,20 s DPH 08.06.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 13.06.2022
   Faktúra 100/2022 čistiace prostriedky 16,20 s DPH 38/2022 13.06.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.06.2022 13.06.2022
   Faktúra 102/2022 hroty proti vtákom 307,20 s DPH 34/2022 20.06.2022 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.06.2022 20.06.2022
   Objednávka 40/2022 aSc agenda komplet 599,00 s DPH 13.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.06.2022
   Faktúra 101/2022 aSc agenda komplet 599,00 s DPH 40/2022 14.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.06.2022 17.06.2022
   Faktúra 96/2022 obedy zamestnanci 736,76 s DPH 3/2020 07.06.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.06.2022 08.06.2022
   Faktúra 103/2022 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 23.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.06.2022 27.06.2022
   Faktúra 104/2022 vypožičanie kostýmov 15,00 s DPH 39/2022 23.06.2022 Dagmar Zádorová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.06.2022 27.06.2022
   Faktúra 97/2022 telefón, pevná linka 55,32 s DPH 16/2011, 1/2020 08.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.06.2022 08.06.2022
   Faktúra 93/2022 voda 1 184.71 s DPH 12/2006 06.06.2022 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.06.2022 06.06.2022
   Faktúra 95/2022 obedy žiaci 2 552.20 s DPH 3/2020 07.06.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.06.2022 08.06.2022
   Faktúra 94/2022 nafta 153,80 s DPH 28/2008 07.06.2022 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.06.2022 08.06.2022
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1849