• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
   Faktúra 64/2022 utierky papierové 311,04 s DPH 26/2022 21.04.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.04.2022 21.04.2022
   Objednávka 30/2022 stravné lístkjy 319,22 s DPH 03.05.2022 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 03.05.2022
   Faktúra 72/2022 telefón mobil 12,20 s DPH 11/2019 28.04.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.04.2022 28.04.2022
   Faktúra 71/2022t telefón mobil 35,00 s DPH 18/2019 28.04.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.04.2022 28.04.2022
   Faktúra 70/2022 revízia PHP a hydrantov 185,76 s DPH 29/2022 28.04.2022 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.04.2022 28.04.2022
   Objednávka 29/2022 revízia PHP a hydrantov 185,76 s DPH 21.04.2022 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 28.04.2022
   Faktúra 69/2022 verejné obstarávanie 300,00 s DPH 4/2022 26.04.2022 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.04.2022 27.04.2022
   Faktúra 68/2022 verejné obstarávanie 540,00 s DPH 2/2022 26.04.2022 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.04.2022 27.04.2022
   Faktúra 67/2022 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 22.04.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.04.2022 27.04.2022
   Faktúra 66/2022 čistiace prostriedky 81,53 s DPH 28/2022 21.04.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.04.2022 21.04.2022
   Faktúra 65/2022 toaletný papier 158,76 s DPH 27/2022 21.04.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.04.2022 21.04.2022
   Faktúra 62/2022 príslušenstvo k PC, tonery 135,60 s DPH 21/2022 21.04.2022 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.04.2022 21.04.2022
   Faktúra 63/2022 doména 18,00 s DPH 20/2022 21.04.2022 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.04.2022 21.04.2022
   Faktúra 74/2022 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.05.2022 03.05.2022
   Objednávka 28/2022 čistiace prostriedky 81,53 s DPH 21.04.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.04.2022
   Objednávka 27/2022 toaletný papier 158,76 s DPH 21.04.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.04.2022
   Objednávka 26/2022 utierky papierové 311,04 s DPH 21.04.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.04.2022
   Objednávka 21/2022 príslušenstvo k PC, tonery 135,60 s DPH 08.04.2022 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.04.2022
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1788