• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
  Faktúra 148/2021 IKT materiál 689,00 s DPH 48/2021 18.10.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.10.2021 18.10.2021
  Objednávka 55/2021 rúška 102,90 s DPH 20.10.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
  Objednávka 54/2021 čistiace prostriedky 235,57 s DPH 20.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
  Objednávka 53/2021 toaletný papier 388,80 s DPH 20.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
  Objednávka 52/2021 dezinfekčné prostriedky 288,72 s DPH 19.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
  Objednávka 51/2021 utierky 760,32 s DPH 19.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
  Objednávka 50/2021 dezinfekčné prostriedky 135,71 s DPH 19.10.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 19.10.2021
  Objednávka 49/2021 kronika 62,40 s DPH 12.10.2021 FaxCopy, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
  Faktúra 149/2021 tokeny 196,80 s DPH 38/2021 18.10.2021 PosAm, spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.10.2021 20.10.2021
  Faktúra 147/2021 stavebné práce 79 799,62 s DPH 11/2021 15.10.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.10.2021
  Faktúra 150/2021 rúška 102,90 s DPH 55/2021 20.10.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.10.2021 21.10.2021
  Faktúra 146/2021 oprava kopírovacieho stroja 594,08 s DPH 46/2021 14.10.2021 CBC Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.10.2021 14.10.2021
  Faktúra 145/2021 nafta 87,49 s DPH 28/2008 14.10.2021 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.10.2021 18.10.2021
  Faktúra 144/2021 kominárske práce 84,60 s DPH 47/2021 13.10.2021 Jozef Karak, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.10.2021 13.10.2021
  Faktúra 143/2021 revízia tlakových a plynových zariadení 472,80 s DPH 44/2021 12.10.2021 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.10.2021 12.10.2021
  Faktúra 142/2021 telefón mobil, pevná 51,17 s DPH 1/2020, 16/2011 11.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.10.2021 12.10.2021
  Objednávka 48/2021 IKT materiál 689,00 s DPH 11.10.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 11.10.2021
  Objednávka 47/2021 kominárske práce 84,60 s DPH 11.10.2021 Jozef Karak, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 11.10.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1413