• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014
  Faktúra 92/2020 telefón pevná linka 50,33 s DPH 16/2011 13.07.202008.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Faktúra 87/2020 právne poradenstvo 92,31 s DPH 24/2020 03.07.2020 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.07.2020
  Faktúra 88/2020 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 03.07.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.07.2020
  Objednávka 26/2020 mopy 53,18 s DPH 01.07.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 27/2020 právne poradenstvo 92,31 s DPH 08.07.2020 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 89/2020 mopy 53,18 s DPH 26/2020 06.07.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.07.2020
  Faktúra 90/2020 preplatok elektriky -292,08 s DPH 10/2020 07.07.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2020
  Faktúra 91/2020 preplatok elektriky -3,28 s DPH 10/2020 07.07.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2020
  Objednávka 28/2020 právne poradenstvo 51,47 s DPH 09.07.2020 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 29/2020 servis telefónnej ústredne 50,00 s DPH 09.07.2020 Miloš Gerat Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 92/2020 telefón pevná linka 50,33 s DPH 16/2011 13.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.07.2020
  Faktúra 85/2020 poistenie budovy 163,86 s DPH 25/2015 02.07.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.07.2020
  Faktúra 93/2020 právne poradenstvo 92,31 s DPH 27/2020 16.07.2020 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.07.2020
  Faktúra 94/2020 servis telefónnej ústredne 50,00 s DPH 29/2020 27.07.2020 Miloš Gerat Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.07.2020
  Faktúra 95/2020 právne poradenstvo 51,47 s DPH 28/2020 27.07.2020 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.07.2020
  Faktúra 96/2020 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 27.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.07.2020
  Faktúra 97/2020 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 03.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.08.2020
  Faktúra 98/2020 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 03.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.08.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/796