• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
   Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 29.12.2014
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
   VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 04.08.2015
   Objednávka 1/2019 stravné lístky 66,36 s DPH 10.01.2019 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 16.01.2019
   Faktúra 4/2019 stravné lístky 66,36 s DPH 1/2019 15.01.2019 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.01.2019 16.01.2019
   Faktúra 3/2019 mäso 22,83 s DPH 116/2018 10.01.2019 Agromäso, družstvo Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.01.2019 16.01.2019
   Faktúra 2/2019 Postenie hmotného majetku + elektronika 143,10 s DPH 23/2015 10.01.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.01.2019 16.01.2019
   Faktúra 1/2019 poistenie zodpovednosti 272,08 s DPH 24/2015 10.01.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.01.2019 16.01.2019
   Faktúra 5/2019 nafta 91,70 s DPH 28/2008 16.01.2019 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 21.01.2019 17.01.2019
   Faktúra 6/2019 plyn 923,00 s DPH 4/2017 16.01.2019 SPP, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 21.01.2019 17.01.2019
   Objednávka 2/2019 čistiace prostriedky 17,90 s DPH 11.01.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2019
   Faktúra 16/2019 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 04.02.2019 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.02.2019 06.02.2019
   Faktúra 15/2019 plyn 923,00 s DPH 4/2017 04.02.2019 SPP, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.02.2019 06.02.2019
   Objednávka 6/2019 čistiace prostriedky 24,90 s DPH 05.02.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2019
   Objednávka 5/2019 vypracovanie dokumentácie tlakových a plynových zariadení 38,40 s DPH 25.01.2019 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2019
   Objednávka 4/2019 školské tlačivá 57,28 s DPH 25.01.2019 ŠEVT, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2019
   Objednávka 3/2019 popisovače 157,50 s DPH 11.01.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2019
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1849