• Zmluvy, faktúry

 • Súhrnné správy

  Zverejňovanie súhrnných správ podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky S/bez DPH Dátum Objednávateľ
  VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu