Menu

Navigácia

Súhrnné správy

Zverejňovanie súhrnných správ podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky S/bez DPH Dátum Objednávateľ
VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  riaditeľka školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
  0911 348 411

  Ing. Jozef Ristvej
  zástupca riaditeľa pre technicko- ekonomické činnosti

  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria