• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Objednávka 18/2022 verejné obstarávanie krátkodobé výmeny skupín žiakov s DPH 22.03.2022 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 22.03.2022
   Objednávka 7/2019 verejné obstarávanie stravovacích služieb s DPH 18.02.2019 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.03.2019
   Objednávka 1/2024 občerstvenie s DPH 08.01.2024 Ing. Tibor Ferenčík, TZB-PROJEKT Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 10.01.2024
   Objednávka 73/2019 výkon zodpovednej osoby s DPH 24.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 26.11.2019
   Objednávka 8/2019 verejné obstarávanie zemného plynu s DPH 18.02.2019 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.03.2019
   Objednávka 5/2023 verejné obstarávanie pre poskytovanie stravovacích služieb s DPH 01.02.2023 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.02.2023
   Objednávka 65/2023 čistiace prostriedky s DPH 05.12.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 14.12.2023
   Objednávka 50/2020 revízia tlakových a plynových zariadení s DPH 05.10.2020 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.10.2020
   Objednávka 71/2020 verejné obstarávanie na rekonštrukciu telocvične s DPH 25.11.2020 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 27.11.2020
   Objednávka 3/2022 verejné obstarávanie dodávka elektriny s DPH 18.01.2022 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 24.01.2022
   Objednávka 70/2021 vention Flat, prepäťová ochrana, micro SDHC s DPH 25.11.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 30.11.2021
   Objednávka 74/2022 čistiace prostriedky s DPH 29.11.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 07.12.2022
   Objednávka 14/2019 čistiace prostriedky s DPH 11.03.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 19.03.2019
   Objednávka 44/2020 popisovače na tabuľu s DPH 16.09.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 18.09.2020
   Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 29.12.2014
   Faktúra 267/2019 phillips radioprehrávač s CD s DPH 117/2019 19.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.12.2019 14.01.2020
   Objednávka 76/2020 servisná prehliadka traktora s DPH 30.11.2020 Manufield Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 02.12.2020
   Faktúra 231/2022 plyn vyúčtovanie -3 063,56 s DPH 2/2019 30.12.2022 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.02.2023 24.02.2023
   Faktúra 102/2020 preplatok elektriky -309,54 s DPH 10/2020 07.08.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2020 19.08.2020
   Faktúra 90/2020 preplatok elektriky -292,08 s DPH 10/2020 07.07.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2020 19.08.2020
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1849