• Novinky

      • Pripomenutie histórie...

      • Dňa 21.9.2023 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili prednášky o Holokauste v priestoroch Novej synagógy v Žiline. Žiaci si vypočuli prednášku významného slovenského historika Ivana Kamenca a predstaviteľa židovskej obce Žilina Pavla Franka. 

       Súčasťou programu bolo aj hudobné vystúpenie Dystopic Reqiuem Quartet pod vedením skladateľa Mira Tótha, ktorým si prítomní hostia a vystupujúci uctili obete Holokaustu.

       Žiaci si pripomenuli vážnosť témy Holokaustu a jeho odkaz pre spoločnosť. 

      • Dvojnásobná návšteva na BGMH

      • 12.september je známy nielen narodením Mariky Gombitovej a Bitkou pri Viedni, ale teraz už aj vzácnou návštevou v našom gymnáziu. Do Sučian zavítali britský veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku pán Nigel Baker a uznávaná slovenská novinárka a reportérka Veronika Homolová Tóthová.

       Program mali obaja pestrý. Pán veľvyslanec sa prešiel po škole, stretol sa s vedením školy a žiakom 2. a 3. ročníka ochotne priblížil svoj každodenný život a povinnosti počas viac ako hodinovej besedy. Nevynechal ani diskusiu pani Homolovej Tóthovej, ktorá si s vybranými žiakmi 4. a 5. ročníka zaspomínala na Jozefa Gabčíka.

       Obe návštevy mali úspech a tak pevne veríme, že si príjemné stretnutie ešte niekedy zopakujeme.

      • Prváci sa úspešne adaptovali

      • Ako býva dobrým zvykom, aj tohtoročný prvý týždeň nového školského roku sa pre žiakov prvého ročníka niesol v znamení spoznávania a adaptovania sa na neznáme prostredie. Program bol vskutku nabitý, a hoci si niektorí žiaci povzdychli nad množstvom tlačív, ktorým museli venovať svoj autogram, všetci to napokon zvládli a dnes sa už pýšia označením „gbasák“.

       A ako vníma úvod do štúdia na BGMH žiačka I.C, Sára Fuljerová?

       V pondelok 4.9. sme sa po prvýkrát ukázali v našej škole aj my, tohtoroční prváci. Náš prvý týždeň začal trocha netradične. I keď sme do lavíc nastúpili rovnako ako naši starší spolužiaci, učenie nás ešte nečakalo. Škola si pre nás pripravila zaujímavý program.

       Prvý deň bol organizačný a informatívny. Zoznámili sme sa so spolužiakmi a s triednym učiteľom, ktorý nás milo privítal.

       Po pondelku plnom papierov a informácií nás v utorok čakalo historické mesto Martin. Navštívili sme Slovenské národné múzeum, ktoré nám priblížilo históriu našich predkov, spôsob ich života, ako aj hrady Turca. Súčasťou bola aj návšteva Múzea Andrea Kmeťa, venovaného živej a neživej prírode Turca.

       Po potulkách mestom Martin bol pre nás v stredu nachystaný prieskum Sučian a aj samotnej budovy školy. Dúfame, že po tejto podrobnej exkurzii už v škole nezablúdime a včas nájdeme každú učebňu.

         Štvrtok sme absolvovali prvé účelové cvičenia na ochranu života a zdravia. Bol to deň plný zaujímavých prednášok,  nových informácií a skúseností. Obzvlášť ma zaujala hodina zameraná na ľudské práva, KPR, ošetrenie rán, lezenie, hasenie aj civilná ochrana, ktorú sme si mohli vypočuť od samotného člena štábu CO, pána učiteľa Horníčka. 

       V piatok, posledný deň tohto adaptačného týždňa, do našej školy zavítali psychologičky z Martina, ktoré nám ukázali, ako zvíťaziť nad strachom. Vytvorením vlastného komiksu nám pomohli odbúrať akýkoľvek strach. Neskôr sme medzi sebou privítali prefektov, školskú radu a starších žiakov, ktorí nám priblížili voľnočasové aktivity na škole, najmä krúžky.

       Náš adaptačný týždeň bol nabitý zážitkami. Spoznávali sme nielen našu školu, nových ľudí, ale aj historické a kultúrne miesta v Sučanoch a v Martine. Vďaka zaujímavým aktivitám sme sa dokázali lepšie adaptovať a spoznať učiteľov, svojich rovesníkov i starších žiakov, ktorí sa zaviazali pomôcť nám vždy, keď to bude treba.

       S istotou nás tento program nabudil k tomu, aby naše študijné začiatky boli úspešné a aby sme tento školský rok zvládli čo najlepšie.

      • Prvý deň v škole

      • Ani sme sa nenazdali, zazvonil zvonec a žiaci BGMH sa po prázdninách vrátili do školských lavíc. Oddýchnutí, vysmiatí, mnohí opálení, ale predovšetkým plní odhodlania opäť si plniť školské povinnosti a pochváliť sa letnými spomienkami svojim spolužiakom a učiteľom.

       Školský rok to bude naozaj výnimočný: 100 prvákov spoznalo svojich triednych učiteľov, z „kovidových“ prváčat sa stali maturanti a škola privítala niekoľko nových, respektíve mlado-nových pedagógov.

       Neostáva nám teda nič iné, ako si zaželať príjemných 10 mesiacov a na zážitky bohatý školský rok 2023/2024.

      • Hodžova esej 2023

      • Dňa 22.6.2023 sa v priestoroch Robotníckeho domu v Sučanoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 19. ročníka celoslovenskej súťaže Hodžova esej.

       Vyhlásenie výsledkov esejistickej súťaže žiakov stredných škôl bolo sprevádzané pestrým kultúrnym programom.

       Téma 19. ročníka znela: Význam znalosti cudzích jazykov v živote mladého človeka ako prostriedku vzájomného porozumenia a spolupráce vo svete.

       Milan Hodža: ,,Čo sa týka učenia cudzích jazykov, väčšina Stredoeurópanov ovláda aspoň jeden svetový jazyk. Jazyky by mali ľuďom pomáhať v komunikácii a nie ich navzájom oddeľovať.“
        

       Odborná porota ocenila práce nasledovne:

       1. miesto: 300€  Lenka Hardoňová, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

       2. miesto: 200€  Klára Kormaňáková, Gymnázium Martina Hattalu, Trstená

       3. miesto: 100€  Mário Lauro, Stredná odborná škola technická, Vráble

       cena starostu obce Sučany porota udelila Matejovi Macalákovi, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

        

       Gratulujeme oceneným žiakom a tešíme sa na ďalšie práce aj o rok.