• Novinky

      • Gratulujeme

      • Dňa 26.3. sa zmiešané družstvo našej školy zúčastnilo okresného kola vo volejbale, kde po napínavom finále skončili na krásnom 2.mieste.

       Ďakujem pekne za vzornú reprezentáciu našej školy.

      • Gratulujeme

      • V dňoch 20. a 21.marca sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády, na ktorom nás úspešne reprezentovali naši žiaci, a to nasledovne:

       Kategória A
       Marek Schaller - 1. miesto a postup na celoslovenské kolo
       Mário Ftáček - 9. miesto

       Kategória B
       Alžbeta Jambrichová - 8. miesto
       Daša Hermelová - 13. miesto


       Súťažiacim gratulujeme k výborným umiestneniam a Marekovi držíme palce na celoslovenskom kole.

      • Gratulujeme

      • Natália Ferenčáková opäť potvrdila svoj talent v ďalšej recitačnej súťaži!  Tentokrát 23.3.2024 dokázala, že má cit aj pre interpretáciu prednesu duchovnej prózy.  V súťaži ...a Slovo bolo u Boha... získala v celoslovenskom kole krásne 2. miesto.

       K výsledku jej srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy!

      • Gratulujeme

      • Dňa 21.3.2024 sa náš tím v zložení Laury Lakatošovej, Ninky Kučerovej Samuela Peterca zúčastnil dekanátneho (okresného) kola Biblickej olympiády v Martine. V konkurencii ďalších stredných škôl z Martina sme obhájili prvenstvo z minulého roka a zabezpečili si postup do diecézneho kola.

       Súťažiacim gratulujeme a držíme palce!

      • Environmentálna prednáška

      • While the fourth years were sweating over their Slovak examinations on 12th March 2024, the other students were treated to a visit from Ing. Juraj Žiak of the Spoločnosť pre vzdelávanie a environmentálnu výchovu.

       The first part of his talk gave practical advice on what to do if you encounter a bear in the wild; information about the local area, its ecology and why bear encounters are becoming more common; and interesting details about how local organisations monitor the bear population, how the situation is changing and the ongoing discussions concerning solutions to the problems that exist.

       The second part was focused on the work of his animal shelter in Nolčovo, and gave opportunities for students to encounter animals, such as two beautiful owls, close up. The students engaged enthusiastically with the programme and most took full advantage of the experiences that it offered. 

      • Gratulujeme

      • Dňa 9. 2. sa v Košiciach konalo celoslovenské kolo recitačnej a speváckej súťaže Ruské slovo, kde Žilinský kraj po víťazstve v Krajskom kole reprezentovali naši žiaci Natália Ferenčáková, v kategórii próza a Ondrej Štrkolec, v kategórii sólový spev. V silnej konkurencii nakoniec Ondrej Štrkolec získal 2. miesto a Natália Ferenčáková 3. miesto.
       Srdečne blahoželáme!

      • HODŽOVA ESEJ 2024

      • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
       vyhlasuje 

       pod záštitou predsedu vlády SR

       20. ročník súťaže

       HODŽOVA ESEJ 2024

       na tému: 

       "Naše členstvo v Európskej únii včera a dnes. Názorové postoje mladej generácie. Výhody a riziká, hodnoty a obmedzenia." pri príležitosti 20 výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

       Výrok  Dr. Hodžu: 

       "Slobodu a bezpečnosť malých národov  môže zaručiť jedine ich federácia a dobrovoľné spojenie suverenít, vytvorenie relatívne silného celku znamená bezpochyby viac než ustavičné nebezpečenstvo straty suverenity bez akejkoľvek kompenzácie."

       (Milan Hodža: Federácia v strednej Európe a iné štúdie. s. 33)

       Vaše eseje zasielajte najneskôr do 10. júna 2024 na adresu: esej@gbas.sk

       Neváhajte a zapojte sa do súťaže, môžete získať rôzne ceny a pre prvé tri eseje sú pripravené tieto ocenenia:

       1. miesto:  finančná prémia         vo        výške   300,-

       2. miesto:  finančná prémia         vo        výške   200,-

       3. miesto:  finančná prémia         vo        výške   100,-

      • Chlapci suverénne do krajského kola v basketbale SŠ

      • Basketbalisti napodobnili svoje spolužiačky a suverénnym spôsobom s celkovým pomerom bodov 112:26 zvíťazili vo všetkých 4 zápasoch, ktoré na turnaji absolvovali. 

       V termíne 16.4.2024 budú tretí krát v rade bojovať o postup na finálový turnaj majstrovstiev SR v basketbale stredných škôl.

       Silnej generácii chlapcov prajeme, aby im to na tretí pokus konečne vyšlo.