• Novinky

      • Štvrtáci maturovali

      • Koniec júna nebol horúci a žiarivý len počasím, ale aj úžasnými výkonmi našich maturantov pri ústnych  skúškach zo slovenského a anglického jazyka. Významnosť chvíle niektorí podčiarkli aj nádherným odevom-regionálnymi krojmi, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

       Gratulujeme a želáme veľa šťastia a podobné úspechy aj v budúcom, absolventskom ročníku.

      • Úspech našej žiačky

      • Naša žiačka Paulína Stanková bola opäť úspešná v literárnej súťaži Paulinyho Turiec. Aj v tomto roku sa Paulínke podarilo uspieť a získala 3. miesto v II. kategórii poézie.

       Srdečne blahoželáme! 

      • Jubileum literárnej súťaže Hodžova esej

      • Dňa 20.6.2024 sa na pôde našej školy uskutočnilo vyhodnotenie jubilejného 20. ročníka literárnej súťaže Hodžova esej. Už dve desaťročia sa záver školského roka spája so slávnostným vyhlásením výsledkov Hodžovej eseje, ktorá je súčasťou Hodžových dní so záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky.  Slávnostným programom nás sprevádzali naši šikovní a talentovaní žiaci, ktorí ukázali, že popri štúdiu dokážu rozvíjať i nadanie v podobe spevu, recitácie, hry na akordeón, klavír alebo husle.

       Gratulujeme oceneným a ďakujeme za krásny kultúrny program!

       Ocenení žiaci:

       1.miesto:  cenu 300€ získala: Rebeka Juríková, Gymnázium Varšavská cesta, Žilina   

       2.miesto: cenu 200€ získala: Soňa Kováčiková, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

       3.miesto: cenu 100€ získala: Dominika Havlíková, Gymnázium Dubnica nad Váhom

       Vecné ceny:

       Cenu starostu obce Sučany získala: Andrea Babíncová, Gymnázium  Považská Bystrica

       Cenu  mesta Martin získal: Samuel Peterec, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany

       Cenu riaditeľky Bilingválneho gymnázia získala: Sára Holosová, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

       Cenu predsedu Organizačného výboru Hodžovej eseje získala: Veronika Oravcová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

      • Kurz ochrany života a zdravia 2024

      • V dňoch 5. - 7.6.2024 sa žiaci 3.ročníka zúčastnili pobytového Kurzu ochrany života a zdravia v Ružomberku. Program bol vskutku pestrý. Nielenže sa zúčastnení poučili o identifikácií jedovatých/ liečivých rastlín v teréne, otrave jedlom, evakuácií, signáloch varovania, ale dostali možnosť vyskúšať si základy horolezectva a zlaňovania, určovania svetových strán podľa prírodných javov či precvičovania poskytnutia prvej pomoci na figurínach. Vo večerných hodinách nechýbali kartové, spoločenské ani loptové hry či spievanie pri „táboráku.“ Celodennú túru na Babiu horu v nasledujúci deň vystriedala návšteva Vlkolínca a ani sme sa nenazdali a pobytu bol koniec. Pevne verím, že nikto z prítomných by neodmietol možnosť pobyt si zopakovať.

      • Gratulujeme

      • „Rečníci, ktorí hovoria o tom, čo ich naučil život, nikdy nestratia pozornosť poslucháčov.“

       Dale Carnegie

       Podpolianske osvetové stredisko Zvolen udelilo v celoslovenskom kole súťaže v rétorike Štúrov Zvolen našej žiačke Natálii Ferenčákovej 3. miesto. Bola to veru výzva predniesť v silnej konkurencii z celého Slovenska úvahu na tému Odliv mladých ľudí zo Slovenska a v stanovenom čase pripraviť a predniesť krátky prejav na vyžrebovanú tému. No Natália to zvládla bravúrne.

       Blahoželáme.

      • Slávnostná rozlúčka žiakov 5. ročníka

      • A je to tu!  Žiaci piateho  ročníka úspešne zmaturovali, dostali koncoročné vysvedčenia a môžu sa tešiť na prázdniny. Ešte predtým však spolu s tretím ročníkom zorganizovali rozlúčkovú slávnosť, na ktorú pozvali nielen všetkých študentov a učiteľov, ale i rodičov. Okrem slávnostných príhovorov sa predstavili najúspešnejší študenti nášho gymnázia a potešilo aj malé hudobné a tanečné  vystúpenie.

       Všetkým piatakom držíme palce v ďalších životných skúškach.