• Novinky

      • Pretestovanie

      • Študijný fond, n. o. pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch, ponúka uchádzačom o štúdium na strednej škole vzdelávací program „PRETESTOVANIE“.

       Termíny a program pre prihlásených žiakov – účastníkov

       10. február 2024 (sobota) - test z prijímacej skúšky 2022 verzia 1 a následná spätná väzba (kontrola, hodnotenie)

       2. marec 2024 (sobota) - test z prijímacej skúšky 2023 verzia 2 a následná spätná väzba (kontrola, hodnotenie)

       16. marec 2024 (sobota) - test z prijímacej skúšky 2023 verzia 1 a následná spätná väzba (kontrola, hodnotenie)

        

       Harmonogram

       8:00  –  8:25    vstup do priestorov školy a presun do učební

       8:25 – 12:30    organizačné pokyny, testovanie, spätná väzba, prestávky

       12:30               ukončenie  programu

        

       Prihlasovanie

       Prihláška účastníka na program je nevyhnutná. Prihlásiť sa môžete elektronicky vyplnením formulára na registracia.gbas.sk do stredy (15:00 hod) pred konkrétnym dátumom pretestovacej soboty (z dôvodu organizačného zabezpečenia). Vašu prihlášku Vám obratom potvrdíme e-mailom na Vami uvedenú adresu.

       Cena jedného programu „PRETESTOVANIE“ (jedna sobota) je 30,-Eur

      • Erfolg kommt, wenn du tuts, was du liebst

      • Dňa 18.1.2024 sa naše žiačky P. Stanková, N. Rybárová, H. Kmeťová a P. Kovácsová zúčastnili okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku. Dievčatá prišli a ukázali, že robiť, to čo ich baví, prináša ovocie v podobe víťazstva.

       N. Rybárová 1. miesto v kategórii 2A

       P. Stanková 2.miesto v kategórii 2A

       P. Kovácsová 1.miesto v kategórii 2B

       H. Kmeťová 2. miesto v kategórii 2B
        

       Blahoželáme!!!.

      • Predvianočný výlet do Ostravy

      • Dňa 20.12. 2023 si žiaci piateho ročníka a pani učiteľky M. Očková a Z. Brosinger urobili predvianočný poznávací výlet do Ostravy. O vede, svete a človeku sa niečo nové naučili v múzeu „Velký svět techniky“ a vianočnú atmosféru mali možnosť načerpať na miestnych trhoch. Žiaci a pani učiteľky sa vrátili oddýchnutí, naladení na nadchádzajúce sviatky s množstvom pekných spomienok.

       Ďakujeme pani učiteľkám za zorganizovanie tohto pekného zážitku.