• Novinky

      • Potvrdzovanie dokladov

      • Vami prinesené tlačivá (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - rodinné prídavky, MHD, SAD, ŽSR) + naše tlačivo "Potvrdenie o návšteve školy" pre školský rok 2023/2024 (k daňovému bonusu pre rodiča, k brigáde žiaka, k bankovému účtu žiaka a pod.) sa budú potvrdzovať v pracovných dňoch od 21.08.2023 v čase 10:00-12:00 a 13:00-14:30.

       Vo štvrtok 31.08.2023 budeme potvrdenia z dôvodu prevádzkovej porady vydávať v čase iba od 9:00 do 10:30 hod.