• Novinky

      • DNES je u nás OPEN DAY - Deň otvorených dverí

      • Oznam  pre záujemcov:

       Milí záujemcovia, elektronická registrácia na Deň otvorených dverí  bola ukončená podľa plánu 18. 11. 2018. Ďakujeme všetkým za prejavený záujem navštíviť priestory našej školy a tešíme sa na stretnutie vo štvrtok 22.11.2018!

       Vážení rodičia a milí uchádzači o štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu!

                       Hovorí sa, že je lepšie „jedenkrát vidieť ako dvakrát počuť“. Aj to je dobrý dôvod pre návštevu BGMH 22. novembra 2018 (štvrtok). V tento deň sa dvere školy pre vás otvoria, aby ste mohli nazrieť do učební a ďalších priestorov nášho gymnázia.

                    

       V programe dňa otvorených dverí ponúkame:

       • otvorené hodiny v čase 11:00 – 12:25 hod
       • informačné popoludnie s riaditeľom školy v čase 13:20 – 14:30 hod
       • test – prijímacia skúška z marca 2018  v čase 13:20 – 14:30 hod
       • stretnutia so žiakmi a učiteľmi školy  v čase 14:30 – 16:00 hod

       Otvorené hodiny“ budú trvať 30 minút. Na vyučovacej hodine budete môcť nielen sledovať vyučovací proces, ale sa aj aktívne zúčastniť a položiť otázky vyučujúcemu alebo žiakom. Medzi vyučovacími hodinami bude 10-minútová prestávka.

       „Informačné popoludnie s riaditeľom školy“ je otvorené neformálne stretnutie návštevníkov
       s riaditeľom BGMH a jeho hosťami – zástupcami zainteresovaných strán, ktorí budú prezentovať nielen proces prijímacieho konania ale aj všetko, čo je spojené s 5-ročným štúdiom a životom v BGMH formou neformálnych rozhovorov a odpoveďami na vaše otázky.

       Stretnutie s riaditeľom sa uskutoční v Robotníckom dome v Sučanoch (adresa Námestie SNP 120, približne 10 minút pešo od budovy gymnázia do centra obce smerom na námestie). Pán riaditeľ rád odpovie na otázky už od 11:30 hod podľa záujmu. Pre návštevníkov bude pripravené malé občerstvenie (káva, čaj, minerálna voda, suché pečivo).

        

       „Test“  je určený uchádzačom o štúdium na BGMH a cieľom je získať konkrétnu predstavu o forme a obsahu a vyskúšať si náročnosť testu z  prijímacích skúšok 2018.

        

       „Stretnutia so

       • žiakmi školy“  sú o bežnom školskom dni žiaka BGMH, mimovyučovacích aktivitách, krúžkoch, skúsenostiach získaných počas štúdia v zahraničí.
       • učiteľmi jednotlivých predmetov“ sú o formách, metódach, obsahu predmetov.

       Cieľom týchto  stretnutí bude odpovedať na Vaše zvedavé otázky a podať Vám čo najviac informácií.

       Stretnutia budú prebiehať v budove školy.

        

                       Prihlasovanie bolo ukončené 18. 11. 2018.  

       Ďakujeme, že ste si pozorne prečítali informácie a svojím zodpovedným prístupom pri vyplnení prihlasovacieho formulára nám pomôžete pripraviť DEŇ, z ktorého si odnesiete čo najviac informácií potrebných pre vaše rozhodnutie podať si vo februári 2019 prihlášku na štúdium práve na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch.

       Tešíme sa na stretnutie

       organizačný tím

       Prihlasovací formulár 

       Milí záujemcovia, elektronická registrácia na Deň otvorených dverí  bola ukončená podľa plánu 18. 11. 2018. Ďakujeme všetkým za prejavený záujem navštíviť priestory našej školy a tešíme sa na stretnutie!

        

        

      • Kurz ochrany života a zdravia - 3.r.

      • Počas dní 17. 9 – 19. 9. 2018 sa 87 žiakov 3. ročníka zúčastnilo kurzu ochrany života a zdravia

       v krásnom hornooravskom prostredí priamo pod Babou horou, v stredisku chaty Slaná voda. Prvý deň kurz pozostával z vyučovacieho dňa, kde sa žiaci učili strieľať zo vzduchovky, spoznávali okolitú flóru, preverovali si schopnosti v oblasti dopravnej výchovy, učili sa správne poskytnúť prvú pomoc zraneným a vytvoriť provizórne pomôcky na ich transport a spoznávali aj pravidlá menej známej hry frisbee.

       Druhý vyučovací deň bol zameraný na výstup na hraničný a zároveň najsevernejší bod Slovenska, a to priamo na klenot Oravských Beskýd - Babiu horu. Čaro výstupu znásobilo teplé slnečné počasie, ktoré umožňovalo výhľady na vzdialené Západné Tatry, Choč i Malú Fatru.Tretí deň zavŕšila návšteva aquaparku v Oraviciach, kde si žiaci okrem zdokonaľovania plaveckej techniky mohli užiť aj relax po predchádzajúcom náročnom dni.

       Aj keď pobyt sprevádzaloi nejaké tie chybičky, všetko sa dalo zvládnuť bez väčších problémov. Užitočne strávené dni v mimoškolských priestoroch teda mali svoje opodstatnenie a pevne veríme, že si každý účastník odniesol okrem vedomostí aj pekné zážitky.

      • Adaptačný program pre 1. roč.

      • Adaptačný týždeň pre našich prvákov je za nami. Žiaci prvého ročníka sa v dňoch 4. - 7. 9. 2018 zúčastnili rôznych aktivít a výletov, ktoré prispeli k lepšiemu spoznaniu školy, okolia a seba navzájom. Spoznávali sme spolu obec Sučany, za kultúrou sme sa vybrali do Martina, za históriou do Strečna.

       Prváci sa ďalej oboznámili s budovou školy, jej zákutiami a vypočuli si niekoľko odborných prednášok. Starší žiaci im porozprávali o živote v škole, školských akciách, aktivitách a krúžkoch. Strávili sme spolu štyri pekné dni, počasie nám tiež prialo, žiaci sa navzájom spoznali, vznikli nové kamarátstva. 

        

       Želáme všetkým pvákom úspešné a pohodové štúdium na našej škole.