• Novinky

      • Za československým umením

      • Je októbrové bratislavské ráno. Vyzujeme si topánky, obujeme špeciálne pantofle so senzormi, na ruky dostaneme velikánske rukavice, na hlavu slúchadlá a nechýbajú ani okuliare na virtuálnu realitu. Chvíľu čakáme, urobíme pár krôčkov a ocitneme sa v roku 1915.

       Maličká izbička s posteľou, starožitným stolíkom, z okna pohľad na upršanú Prahu, dvoje dverí a zrkadlo, pri pohľade do ktorého vám stuhne krv v žilách. Desivú a bezútešnú atmosféru zosilňujú hlasy rodiny ozývajúce sa spoza dverí. Ocitli sme sa v koži Gregora Samsu.

       Pri návšteve virtuálnej interaktívnej výstavy VRwandlung – Premena VR v Goethe Inštitúte nás zaujala aj prezentácia k životu a dielu Franza Kafku, pieseň inšpirovaná jeho dielom a nedali sme sa zahanbiť ani v kvíze.

       Poobede sme ešte navštívili výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave pripravenú v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu a Ľudovíta Fullu, ktorých výtvarné umenie nás doslova očarilo.

      • Halloween

      • Dnes -vo štvrtok 25.10.2018   chodby  našej školy osídlili  rôzne príšerky a strašidlá.

      • Návšteva divadla GUnaGU

      • Smiech je liek, to je známa pravda. Ale taký srdečný, úprimný a neutíchajúci sme zažili na predstavení Viliama Klimáčka: Socík, sladký socík. Už po poslednej návšteve tohto alternatívneho bratislavského divadla sme si povedali, že sa tam vrátime. Viliam Klimáček je nielen autorom, ale aj režisérom originálnej retrokomédie. Tento smiešno-smutný pohľad do našej nedávnej minulosti 80-tych rokov ponúka nielen zábavu, výborné herecké výkony, živú hudbu, bonus na záver, ale aj zamyslenie pre všetky vekové kategórie – teda aj pre tých, ktorí túto éru nezažili.

      • Úspech našich ruštinárov

      • Jeseň nám  priniesla úrodu nielen  v  anglickom  jazyku,  ale aj  v  jazyku ruskom, ktorý tvorí  neoddeliteľnú súčasť vzdelávania. Jeho  priaznivci   vytvorili  videjko s  nahrávkou  ruskej piesne a  zúčastnili sa   festivalu,  z ktorého nám  prišlo  vrúcne poďakovanie.  Gratulujeme a  k poďakovaniu za reprezentáciu školy sa aj my pripájame.

       Organizačný výbor a porota festivalu „ Ruská pieseň nad Dunajom“  2018  ďakuje za účasť a výbornú reprezentáciu Patrícii Zúbekovej, Michalovi Kvaššayovi za kvalitnú prípravu v ruskom jazyku Mgr. Tatiane Stanovej

      • Študentská kvapka krvi -23.10.2018

      • Deň  študentov, ktorý bude až za pár dní -17.11 sa dá pripomenuť  rôznymi  spôsobmi. My mu  už tradične  vzdávame hold  darovaním krvi.  Ďakujeme všetkým,  ktorí  našli odvahu  a prišli 22. 10. 2018 pri príležitosti  blížiaceho sa Dňa študentov darovať  krv. Všetkým  39  účastníkom patrí nielen veľká VĎAKA, ale aj uznanie za snahu pomôcť druhým. Vážime si to aj preto,  lebo darúvate kúsok seba tým, ktorých vôbec nepoznáte, no predsa  ste voči ich potrebám pre život vnímaví. Hranice ľudskosti  sa nepreukazujú  len  peknými  rečami, ale najmä dobrými  skutkami.  Vy ste ukázali, že ľudskosť  je  Vám blízka. Vážime si to a už teraz sa  tešíme na ďalšiu dobročinnú akciu! VEĽKÁ VĎAKA!

       Ďakujeme všetkým,  ktorí  našli odvahu  a prišli 22. 10. 2018 pri príležitosti  blížiaceho sa Dňa študentov darovať  krv. Všetkým  39  účastníkom patrí nielen veľká VĎAKA, ale aj uznanie za snahu pomôcť druhým. Vážime si to aj preto,  lebo darúvate kúsok seba tým, ktorých vôbec nepoznáte, no predsa  ste voči ich potrebám pre život vnímaví. Hranice ľudskosti  sa nepreukazujú  len  peknými  rečami, ale najmä dobrými  skutkami.  Vy ste ukázali, že ľudskosť  je  Vám blízka. Vážime si to a už teraz sa  tešíme na ďalšiu dobročinnú akciu! VEĽKÁ VĎAKA!

      • Cvičenie na ochranu života a zdravia

      • Dňa 9.10. 2018 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili 3. cvičenia na ochranu života a zdravia. Žiaci pracovali v šiestich skupinkách. Učili  sa poskytnúť prvú pomoc pri poruchách pohybovej sústavy,  určovať svetové strany podľa prírodných javov v teréne a orientovať sa v teréne podľa mapy a buzoly, trénoali strieľbu zo vzduchovky, vyskúšali si naprogramovať lego stavebnicu. Na  školskej  lezeckej stene mali možnosť sa  oboznámiť so základmi horolezectva,  s lezením, so základným turistickým výstrojom a diskutovali o ochrane životného prostredia počas turistiky. 

      • Exkurzia Havránok

      • Dňa 9.10.2018 sa žiaci piateho ročníka v rámci semináru zo slovenských dejín vybrali po stopách Keltov na našom území. Navštívili lokalitu Havránok - keltské oppidum na Liptove, ktorá patrí medzi najznámejšie a najvýznamnejšie lokality púchovskej kultúry na Slovensku. Dozvedeli sa o zvykoch a tradíciách Keltov, ich spôsobe života. Na svahoch pri Liptovskej Mare sa naši piataci aspoň na chvíľu vrátili v čase a cítili sa ako Kelti, ktorí obývali územie Slovenska v mladšej dobe železnej a staršej dobe rímskej. Autentický zážitok umocnilo typické jesenné počasie - lokalita bola ponorená do hmly. Žiaci si odniesli z exkurzie poznatky nie len o histórii osídlenia Slovenska, ale i o regióne Liptov. 

      • Žiacka školská Rada sa vzdeláva

      • Členovia našej Žiackej školskej rady sa neustále snažia rozvíjať a vzdelávať, a preto sa za posledné obdobie zúčastnili dvoch takýchto podujatí. Prvým bolo Školenie pre začínajúcich členov ŽŠR, ktorého sa zúčastnil žiak prvého ročníka, Lukáš Sabo a druhým bola prednáška pani Mirky Gúčikovej o prezentačných schopnostiach „Vystupuj a rozprávaj s istotouorganizovaná predsedníčkou ŽŠR Dominikou Kovačovičovou na Úrade Žilinského samostrávneho kraja. Členovia Natália Michalcová, Lukáš Sabo a Samuel Mihalčík si z prednášky odniesli nové a zaujímavé poznatky o tom, ako povýšiť svoje verejné prejavy a prezentácie na vyššiu úroveň. Veríme, že takéto vzdelávania neboli v tomto roku posledné. 

      • Sárova Bystrica

      • Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské. Súťaž vytvára priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.

        

       Regionálne kolo pre turčiansky región sa uskutočnilo 11. októbra 2018 v Turčianskej knižnici v Martine. Zúčastnili sa ho i naši žiaci. Jakub Dobeš, Juraj Šuňal, Jozef Musil a Michal Kvaššay predviedli svoje moderátorske a hlásateľské zručnosti v štyroch disciplínach: čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, moderovanie bloku vlastnej relácie a rozhovor so zaujímavým hosťom.

       Súťaž má dve kategórie. Víťazom I. kategórie (od 15 do 18 rokov) s priamym postupom do krajského kola sa stal Juraj Šuňal a tretie miesto si  vybojoval Jozef Musil.

       Víťazom II. kategórie (od 18 do 25 rokov) s priamym postupom do krajského kola sa stal  Michal Kvaššay.

       Blahoželáme.