• Novinky

      • Novoročné prianie

      • Všetko najlepšie v novom  roku 2019

       úprimne želajú

       všetkým návštevníkom našej webovej stránky,

       žiakom, rodičom a priaznivcom školy

        

       pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci               

       Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch

      • Svetový úspech -bronzová medaila na medzinárodnej súťaži IJSO

      • Gratulujeme  žiakovi 1.r. Hugovi Barthovi a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

       IJSO (International Junior Science Olympiad) je olympiáda mladých vedcov. Je to súťaž pozostávajúca  z úloh z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov do 16 rokov. Unikátnosť súťaže spočíva v tom, že každý žiak musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Na túto súťaž sa môžu prihlásiť žiaci, ktorí dosiahnu úspechy v jednotlivých predmetových olympiádach a súťažiach z uvedených odborov. Následne na dvoch celoslovenských výberových kolách, ktoré sa konajú v máji a v septembri sú vybratí 6 najlepší žiaci zo Slovenska, ktorí našu krajinu reprezentujú  na medzinárodnom kole.

       15. ročník súťaže  IJSO sa tento rok konal 2. až 12. 12. 2108 v Gaborone (Botswana) za účasti 43 krajín z celého sveta. Náš študent Hugo Bartha (1.C) bol jedným z 264 účastníkov a vybojoval pre  Slovensko bronzovú medailu! Hugovi sa  podarilo obhájiť pozíciu z minulého roka. Dokázal tak sebe aj iným, že aj keď to na konci augusta po úraze vyzeralo s Botswanou zúfalo, za svojim cieľom si treba ísť a netreba sa vzdať!

        

       V prvý septembrový týždeň Hugo bojoval o postup aj napriek úrazu.

      • Návšteva Krakowa

      • Deň pred  Mikulášom sme  absolvovali  exkurziu do Krakowa. Doobedie bolo zamerané na historické udalosti 2. svetovej vojny. Navštívili sme  Schindlerovu fabriku, kde sme sa  obrazom i odborným  výkladom  dozvedeli o veľmi ťažkom živote v danom čase. Prehliadka bola  psychicky náročná, ale  poskytla nám  zamyslenie sa nad tým,  že  dôležití sú ľudia a nie veci, na  čo mnohí zabúdajú v predvianočnom zhone nákupov. Poobede sme sa presunuli na hrad Wawel, kde sme siahli do histórie ešte hlbšie – do obdobia kráľov. Podvečer sme si vychutnali vianočnú atmosféru centra  mesta. 

      • Sučany-Štrasburg-Paríž -Sučany

      • Študenti našej školy sa vo štvrtok 29. novembra 2019 zúčastnili na pracovnom dni v Európskom parlamente v Štrasburgu. Spoločne so študentami z celkovo 22 európskych krajín prediskutovali témy súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie, bezpečnosťou a ľudskými právami, európskym kultúrnym dedičstvom, budúcnosťou Európy, integráciou migrantov a o zlepšení zamestnanosti mladých ľudí v Európe. Nádherným zavŕšením finálnej realizácie programu Euroscola 2018 boli prehliadky vianočne vyzdobených miest Štrasburg a Paríž, ale najmä celodenný pobyt v Disneylande.

      • „Červené stužky“

      • Do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktoré sú symbolom

       boja proti AIDS a HIV, sa škola opäť rozhodla zapojiť viacerými aktivitami.
       Kampaň rozbehlo športové podujatie – florbalový turnaj. Záujem súťažiť prejavilo
       v neskorých poobedných hodinách až 38 žiakov, ktorí boli rozdelení do piatich tímov podľa
       jednotlivých ročníkov. Súťažiť chceli aj žiaci, ktorí s florbalom doteraz nemali žiadne
       skúsenosti. Veľkú bojovnosť prejavili najmä prváci, ktorí zvíťazili až v troch zo štyroch
       zápasov v základnom kole.
       V piatok 30. 11. sme si vyvrcholenie kampane pripomenuli pripínaním a nosením
       červenej stužky. Žiaci sa tiež zapojili do vedomostného kvízu, prostredníctvom ktorého si
       preverili znalosti o kampani a chorobe AIDS.
       Všetkým zainteresovaným ďakujeme za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšiu
       spoluprácu v budúcom školskom roku!