• Novinky

      • Víťazi súťaže Generácia €uro z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch sa stretnú s prezidentom ECB

      • Brána do európskeho finančného centra - do Frankfurtu nad Mohanom, ktorý je zároveň sídlom ECBP sa v minulých dňoch otvorila aj pre náš - národný víťazný tím - z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch  Členovia tímu si prevzali ocenenie z rúk prezidenta ECB Maria Draghiho a guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha. Gratulujeme a vitajte šťastne doma! 

       GRATULUJEME k senzačnému úspechu:

       Dňa  29.marca sa naši študenti  - Samuel Mihalčík, Šimon Pekár, Filip Chobor a Andrej Mokriš zúčastnili celoslovenského finále súťaže Generation €uro v Bratislave v priestoroch NBS.

        Z piatich tímov, ktoré do finále postúpili po dvoch náročných kolách, zvíťazil práve tím študentov z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch,  

       Študenti  prezentovali pred odbornou porotou svoje krátke videá na tému „"Vysvetli ako a prečo ECB zabezpečuje cenovú stabilitu". Spolu s rovesníkmi z 11 krajín eurozóny sa tak stali súčasťou vzdelávacej iniciatívy Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk Eurosystému. 

       Pre národný víťazný tím z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch sa týmto finále otvára brána do európskeho finančného centra - do Frankfurtu nad Mohanom, ktorý je zároveň sídlom ECB. Členovia tímu si prevezmú ocenenie z rúk prezidenta ECB Maria Draghiho a guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha.  

       Výhra bola  mimoriadne zaslúžená, veď k  víťastvu  sa museli  študenti pracne prebojoveť cez nasledovný priebeh  súťaže :

       8. ročník súťaže Generácia €uro 2018/2019 v SR:

       • 1. kolo absolvovalo 96 tímov z celého Slovenska
       • 39 najúspešnejších tímov postúpilo do 2. kola
       • 26 tímov poslalo krátke video na zadanú tému
       • 5 tímov postúpilo do 3. finálového kola
      • Máj

      • Krásne  májové sviatky a dni zaliate slnkom 

       všetkým návštevníkom našej webovej stránky,

       žiakom, rodičom a priaznivcom školy

       úprimne želajú

       pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci               

       Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch

      • Karis a Štúrovo pero

      • Gratulujeme redakčnej rade nášho školskému časopisu KARIS k získaniu Ceny televízie Markíza 3. stupňa v Súťaži Štúrovo pero 2019.

      • Model United Nations

      • V dňoch 28.-31. sa študenti Arthur Forgáč, Matúš Pavlík a Jakub Kašjak zúčastnili simulovaného zasadnutia Spojených Národov (Model United Nations) ZAMUN v Žiline, kde sa riešili svetové problémytýkajúce sa ľudských práv či hybridnej vojny. Jakub Kašjak získal za aktívnu činnosť ocenenie honourable mention.

      • Slávnostné podujatie ku Dňu učiteľov

      • Okresný úrad Žilina pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu SR pozval žiakov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu aj s umeleckou vedúcou Ing. Martinou Lojdovou,  riaditeľom školy RNDr. Vasilom Dorovským  a ocenenou kolegyňou za BG MH Mgr. Vierou Kampošovou na slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním ocenení pedagogickým a odborným zamestnancom v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 4.4.2018 ako súčasť programu s tanečným vystúpením " Valčík" do divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Po vystúpení boli prítomní pozvaní na slávnostnú recepciu, kde sa uskutočnilo aj oficiálne fotenie s prednostom OÚ PhDr. Michalom Lavríkom a vedúcim odboru školstva OÚ Žilina PhDr. PaedDr. Dušanom Galbavým, PhD.  Žiaci Michael Dobrota, Miriama Sokoláková, Jakub Pánek, Adela Smatanová, Sára Vdovičíková,  Katarína Pirháčová, Juraj Šuňal, Martin Sušienka a Aneta Benediková predviedli choreografiu viedenského valčíka v dobových kostýmoch.