• Novinky

      • Open Day

      • Vážení rodičia a milí účastníci Dňa otvorených dverí v Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu!

       Ďakujeme vám za návštevu nášho gymnázia. Sme radi, že ste si našli čas a cestu do Sučian a veríme, že ste si vytvorili predstavu o vyučovaní a učení sa v anglickom jazyku z našich krátkych hodín a dostali odpovede na vaše otázky.

       Ak sme splnili vaše očakávania, napíšte nám v spätnej väzbe. O tom, čo vám chýbalo, nám napíšte tiež.

       Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami.

        

       Uchádzačom o štúdium  želáme veľa úspecho pri prijímacích skúškach.

       organizačný tím

                                                                       

      • Sárova Bystrica

      • Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.

       Regionálne kolo pre turčiansky región, ktoré už tradične organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine, sa uskutočnilo 16. októbra 2019 v Turčianskej knižnici v Martine. Súťažiaci sa predviedli v štyroch disciplínach: čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, moderovanie bloku vlastnej relácie a rozhovor so zaujímavým hosťom.

       Odborná porota hodnotila okrem iného celkový dojem, výslovnosť, prirodzenosť a presvedčivosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav a najmä kultivovanosť vyjadrovania sa. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota zohľadnila aj kreativitu pri ich tvorbe, výber tém, či schopnosť štrukturovať rozhovor alebo spravodajský blok.

       Súťaž má dve kategórie - I. kategória: od 15 do 18 rokov, tu získal. III .miesto Juraj Šuňal a v II. kategórii: od 18 do 25 rokov zvíťazila Aneta Uherčíková s priamym postupom do krajského kola v Žiline, kde získala II. miesto.


       Ďakujeme všetkým súťažiacim za prípravu a účasť v súťaži, bohaté zastúpenie tento školský rok mali žiaci II. ročníka, blahoželáme víťazom a želáme im veľa úspechov v ďalších aktivitách.

      • Národná banka Slovenska

      • Dňa 24.10.2019 sme sa zúčastnili súťaže v Národnej banke Slovenska s názvom dni finančného spotrebiteľa. Po zaujímavých prednáškach a rôznych stanovištiach bolo našou úlohou nazbierať čo najviac zlatých eurocentov. Pod vedením pani učiteľky Kampošovej sa nám podarilo ukoristiť oslnivé 2. miesto. Zo súťaže sme si odniesli pohár, nadobudnuté vedomosti a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

       Gratulujeme.

      • Aurélium

      • V utorok 22. októbra navštívili žiaci štvrtého a piateho ročníka zážitkové centrum vedy
       Aurelium v Bratislave - miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa
       Komenského „Škola hrou“. Žiaci tu našli exponáty z rôznych oblastí vedeckého poznávania a
       ľudského myslenia, dostali príležitosť si všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná
       vec funguje.

      • Halloween

      • trošku v predstihu - dnes  už u nás v triedach i  po chodbach   sa premávali rôzne strašidlá a kreatúry.

      • ColorFest

      • Perfektný nápad ako si spríjemniť  a ozvláštniť bežný vyučovací deň či  vyjadriť spolupatričnosť v kolektíve.  Každý ročník  mal  za úlohu prísť v oblečení jednej farby. 

       viac foto doplníme neskôr

      • Lingvafest

      • Vo štvrtok 26.9. žila Bratislava jazykmi a my tiež. Zúčastnili sme sa totiž podujatia Lingvafest, ktoré sa pravidelne organizuje pri príležitosti Európskeho dňa jazykov na Ekonomickej univerzite. Ciele Lingvafestu  - predstaviť rôzne cudzie jazyky a kultúry, motivovať k učeniu sa cudzích jazykov, predstaviť efektívne spôsoby výučby a nové metódy a poskytnúť priestor na ďalšiu spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami a ľuďmi, ktorí pracujú priamo s jazykmi - boli do bodky splnené a my sa už tešíme na budúci ročník tejto skvelej akcie.