• Novinky

      • Gratulujeme

      • Dňa 23.06.2020 sa v Bratislave uskutočnilo finále finančnej olympiády, kde sa naša žiačka Paulína Tomagová z 5.B triedy umiestnila na 1. mieste

       ___________________________________________________________________________________ 

       Klára Martinková získala 2. miesto  v krajskom kole Geografickej olympiády GQIQ 2020. Gratulujeme.

       Hugo Bartha  sa stal úspešným riešiteľom krajského kola chemickej olympiády kategória B a C. Oficiálne sa tento rok poradie neurčovalo, podľa  dosiahnutých výsledkov by  obsadil popredné priečky v obidvoch kategóriách. Gratulujeme.

       _______________________________________________________________________________________

       Natália Michalcová sa zúčastnila geografickej súťaže GEOKOS ( Geografický korešpondenčný seminár ) organizovaný Univerzitou Komenského, kde sa umiestnila ako najúspešnejší riešiteľ Žilinského kraja.

       Eva Kovaříková sa umiestnila na  2. mieste za Žilinský kraj

       Súťaž prebiehala v 2 kolách od januára do júna, v ktorých účastníci  riešili 4 úlohy na dané témy. K nádhernému úspechu dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.