• Novinky

      • Gratulujeme

      • Dňa 9. novembra 2020 sa konalo online celoštátne finále 23. ročníka súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2020, na ktorom naša žiačka Anna Jambrichová úspešne prezentovala svoj žiacky vedátorský projekt a získala špeciálnu cenu dekana fakulty prof. RNDr. Petra Fedora, PhD.

       Srdečne jej blahoželáme k úspechu a tešíme sa s ňou :)

      • Mikuláš 2020

      • Dňa 7.12.2020 sa na našej škole uskutočnil tradičný Mikuláš, ktorý ale z dôvodu dištančného vzdelávania prebiehal online formou.
       Aj napriek tomu sme spoločne v rôznych vianočne ladených maskách a kostýmoch zažili krásny predvianočný pondelok.
       Tých najkreatívnejších spomedzi študentov a učiteľov sme oceňovali v Mikulášskej kostýmovej súťaži v kategóriach:

       Študenti
       Najlepšia maska:
       Samuel Mihalčík, V.A

       Najlepšia skupinová maska:
       Biológia, I.A

       Učitelia
       Najepickejšia maska:
       Pán Merchant
       Najvianočnejšia maska:
       Pani Babíková
       Najvtipnejšia maska:
       Pán Qazizada

       Všetkým študentom aj učiteľom za ich iniciatívu ďakujeme a spoločne sa tešíme na blížiacu sa Vianočnú školu!

       Peter Kasenčák

      • Vyhodnotenie - Hodžova esej 2020

      • 1. miesto - práca č. 14 – cena v hodnote 300 Eur, napísal Viliam Roziak z Gymnázia Martina Hatallu v Trstenej,

       2. miesto - práca č. 21 – cena v hodnote 200 Eur, napísala Aneta Uherčíková z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch,

       3. miesto - práca č. 7 – cena v hodnote 100 Eur, napísala Denisa Fujašová z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline.

        

       Čestné osobitné ceny patria:

       Cena ÚPV SAV  v Bratislave – patrí práci č. 6, študentovi  Stanislavovi Stankovičovi z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline,

       Cena starostu obce Sučany – patrí práci č. 9, študentke Katharine Márii Šebákovej z Gymnázia v Považskej Bystrici,

       Cena mesta Martin – patrí práci č. 15, študentke Veronike Horváthovej z Gymnázia Antona Bernoláka zo Senca,

       Cena  Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch sa pridelila práci s č. 25, študentke Miriam Mihályovej z Gymnázia Federica Garciu Lorcu v Bratislave,

       Cena Žilinského samosprávneho kraja patrí práci s č. 16, študentovi  Máriovi Válekovi z BGMH v Sučanoch.

       Všetkým zúčastneným autorom vyjadrujeme poďakovanie za aktívnu tvorivú účasť v súťaži a na základe viacerých odporúčaní porotcov vyjadrujeme želanie v tejto literárnej aktivite pokračovať aj v nasledujúcom ročníku, t.j. v roku 2021 s novým zadaním.

      • Červené stužky

      •     Už od roku 1991, kedy v New Yorku umelci vytvorili červenú stužku tak, ako ju poznáme, vyjadrujeme nosením ich výtvoru solidaritu k ľuďom s AIDS. Červená farba stužky je nielen spojená s krvou, ktorej bunky vírus HIV napáda, ale aj s láskou. A preto, ako znak spolupatričnosti, sme sa na BGMH aj tento rok zapojili do kampane a snažili sa tak rozšíriť povedomie o HIV a AIDS.
           Tento ročník kampane Červené stužky sa uskutočnil, aj keď možno trochu netradične, online. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží, či už do výtvarnej, kde mali za úlohu vymyslieť logo kampane, alebo literárnej, kde „otvorili svoje literárne črevo“ na tému „My a vírusy 21. storočia“.
       Naša účasť v kampani sa však sa týmto neskončila, ale formou rôznych online prednášok či rozhovorov sme sa dozvedeli „kopec“ zaujímavých informácií.
           Kampaň vyvrcholila Svetovým dňom boja proti AIDS a to 1. decembra 2020. Aj napriek pandemickej situácii sme nezaháľali a my, učitelia oblečení do bielej a červenej – do bojových fariem proti AIDS –  sme sa zomkli a na našom školskom dvore vytvorili živú červeno-bielu stužku. Žiaci však nezostali pozadu a aj z domáceho prostredia podporili kampaň, taktiež oblečení do bielej a červenej, do farieb boja.
       Svetový deň sme úspešne zakončili online kvízom o HIV a AIDS.

            Všetkým zúčastneným veľmi ďakujem a verím, že aj keď sme červenú stužku nosili len krátko a zväčša z domu, v srdci ju máme stále.

       Kristína Lukašíková