• Novinky

      • Gratulujeme

      • Náš žiak 2. ročníka, Juraj Pastierik, získal v krajskom kole Fyzikálnej olympiády 1. miesto.

       Srdečne blahoželáme. Len tak ďalej!

      • Gratulujeme

      • Náš žiak, Hugo Bartha, 3. ročník, získal v krajskom kole Matematickej olympiády 2. miesto.

       Srdečne mu blahoželáme k úspechu a tešíme sa s ním :)

      • Gratulujeme

      • Naša žiačka, Martina Samcová, 3. ročník, získala v celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku 2. miesto.

       Srdečne jej blahoželáme k úspechu a tešíme sa s ňou :)

      • Gratulujeme

      • Naši žiaci nezaháľali ani počas dištančného vyučovania a s vedeckým nadšením sa vrhli do veľmi zaujímavých súťaží a projektov.

       3-členný tím druhákov v zložení Nina Mokrišová, Nina Mičianiková a Samuel Michlík za zúčastnil 5. ročníka stredoškolskej súťaže BARS 2021, ktorú organizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Veľvyslanectvom RF v Bratislave.

       Vypracovali obsiahlu prácu, potrápili sa s náročnými otázkami a dostali pochvalu a gratulácia priamo od Mgr. Petra Vršanského, PhD. zo SAV. Keďže súťaž bola zameraná predovšetkým na končiace ročníky, nedosiahli dostatočný počet bodov, a preto nepostúpili do finále.

       Ďalší 5-členný tím druhákov v zložení Marína Rembovská, Lucia Trnovská, Juraj Pastierik, Michal Pecha a Marek Schaller sa zúčastnil súťaže pre žiakov a učiteľov stredných škôl MISIA MARS. Súťaž organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so SOSA – Slovak Organisation for Space Activities, časopis Quark, AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku a CVTI SR.

       Do súťaže prihlásili svoj premyslený experiment s názvom Marťanská sinica Sopopina Spirulina a umiestnili sa v prvej desiatke. Odmenou im bola konzultácia s medzinárodne uznávanou vedkyňou, členkou hodnotiacej poroty Misia Mars, Michaelou Brchnelovou MSc, ktorá sa s nimi podelila o svoje skúsenosti a poskytla im cenné rady v ich budúcej vedeckej činnosti.

       Žiakom gratulujeme, sme na nich hrdí a prajeme veľa elánu, nápadov a energie do ďalších súťaží.

      • Blahoželáme

      • Blahoželáme Kataríne Janšovej, ktorá vo vlastnej literárnej tvorbe v súťaži Kováčova Bystrica získala 2. miesto.