• Novinky

      • Gratulujeme

      • Dňa 17.9. 2021 sme sa zúčastnili slávnostného ceremoniálu 4. ročníka Ceny Absynt v Novej synagóge/Sphére Žilina.

       Žiaci súťažili v troch kategóriách:

       • rečníctvo – M. Válek,
       • recenzia – T. Janigová, A. Pavčová,
       • reportáž – A. Cimráková.

       Získali sme 2. miesto v kategórii reportáž – A. Cimráková a čestné ocenenie v kategórii recenzia – A. Pavčová a T. Janigová.                                      

       Ďakujeme všetkým zapojeným v tomto ročníku Ceny Absynt, víťazom blahoželáme a ďakujem T. Oršulovi a M. Válekovi, ktorí v uplynulom školskom roku pomohli pri organizovaní.