• Novinky

      • Deň otvorených dverí 2022

      • Vážení rodičia a uchádzači o štúdium!

       Aj tento rok sa otvára naše Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch pre všetkých záujemcov o štúdium. Deň otvorených dverí (ďalej len DOD) sa uskutoční online cez platformu ZOOM, nakoľko nám pandemická situácia nedovoľuje sa s vami stretnúť osobne.

       DOD sa bude konať 29.01.2022 (sobota) s predpokladaným začiatkom o 10:00 hod. Na DOD sa môžete prihlásiť cez registračný formulár. Po vyplnení údajov a odoslaní formulára vám zašleme všetky potrebné informácie na vami uvedený email. Registrácia bude ukončená dňa 26.01.2022

       Pretože je záujem o štúdium a DOD na našej škole každoročne vysoký, môže sa stať, že sa bude konať vo viacerých časových intervaloch v daný deň. O týchto zmenách Vás budeme vopred informovať.

       Teší nás, že Vám touto formou budeme môcť predstaviť našu školu a že budete mať možnosť nahliadnuť do jej každodenného života. O našom gymnáziu, bilingválnom štúdiu a prijímacích skúškach sa dozviete viac priamo od žiakov, pedagógov a vedenia školy.

       Tešíme sa na Vás!

      • Pozdrav od astrobiologičky M. Musilovej

      • Celé sa to začalo na hodine fyziky, keď žiaci 1. ročníka dostali za úlohu vypracovať projekt o slávnych vedcoch. Žiačka 1.C triedy Martina Krahulcová si zvolila vedkyňu Michaelu Musilovú, ktorá je pôvodom zo Slovenska. Venuje sa astrobiológii, je vedúcou simulovaných misií na Mars, spolupracuje s organizáciami ako NASA a ESA a s mnohými ďalšími. Michaela sa zameriava na výskum extremofilov - živočíchov, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach.

       Maťka poňala  projekt trochu netradične, rozhodla sa vedkyňu kontaktovať. Spojiť sa s ňou nebolo ľahké, v správe ju poprosila o video, kde by pozdravila našu školu a porozprávala niečo o sebe. Aj napriek zaneprázdnenosti astrobiologičky bola veľmi ochotná nájsť si čas a sľúbené video poslala. Maťka ho na hodine fyziky odprezentovala spolu so svojím projektom. Video správu si môžete pozrieť nižšie. My sa pripájame k  Michaele Musilovej a želáme Vám krásne a pokojné sviatky.

      • Sárova Bystrica 2021: Vyhodnotenie celoštátneho finále

      • S radosťou oznamujeme, že naši žiaci J. Šuňal a S. Černáková v celoštátnom finále súťaže v moderovaní obsadili krásne 3. miesto. Víťazom blahoželáme a veríme, že v nasledujúcom školskom roku sa zapojíš i Ty!

       Veronika Ďaďová

      • Červené stužky

      • Kampaň Červené stužky je už neodmysliteľnou súčasťou školského roka na BGMH Sučany. Tento rok nebol výnimkou. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii sme sa na našej škole zapojili do kampane a vyjadrili tak spolupatričnosť  k ľudom s vírusom HIV ako aj k ľuďom s AIDS.

       Už druhý rok sa kampaň Červené stužky uskutočnila možno troška netradične online, no zároveň, a to nás veľmi teší, aj v priestoroch školy. Žiaci sa zapojili do rôznych súťaží, či už do výtvarnej, kde mali za úlohy vymyslieť logo kampane, alebo do online kvízu, kde sa mohli dozvedieť niečo o víruse HIV a s ním spojeným AIDS.  Nakoľko to momentálna situácia nedovolila, edukačná prednáška sprostredkovaná Martinským klubom medikov s názvom „HIV nie je AIDS“ sa presúva do druhého pol roka, a my dúfame že sa uskutoční.


       Kampaň vyvrcholila Svetovým dňom boja proti AIDS a to 1. decembra 2021 u nás na škole. Tento rok po chodbách oblečení v bielom a červenom nechodili len učitelia ale aj žiaci. Zároveň sme na tričkách mali pripnuté červené stužky, ktoré si žiaci sami vyrobili. Kvôli pandemickým opatreniam sme sa nemohli spojiť a symbolicky vytvoriť živú červenú stužku, no ani tak sme nezaháľali a aspoň v triedach sa odfotili, fotky si môžete pozrieť nižšie.

       Všetkým zúčastneným veľmi ďakujem a verím, že aj keď sme sa nemohli spoločne podieľať na vytvorení živej červenej stužky, fyzicky sme ju na oblečení  nosili, a čo je podstatnejšie, v srdci ju máme stále.

       Mgr. Kristína Lukašíková