• Novinky

      • Blahoželáme

      • Basketbalistom chýbal k postupu na majstrovstvá SR stredných škôl jeden polčas v zápase s neskorším víťazom a postupujúcim, keď po prestávke vyhrávali 17:10, no zápas nedotiahli do víťazného konca.

       Celkové poradie:

       1. Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš,
       2. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany,
       3. Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín,
       4. Spojená škola Rosinská cesta Žilina,
       5. Spojená odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto. 

       Našu školu a región Turiec výborne reprezentovali Martin Hornák, Ivan Florek, Juraj Palkovič, Daniel Štilla, Boris Babic, Jozef Vaňko, Patrik Čapliar, Branislav Lukáč, Adam Lehotský a Matej Rusnák.

      • Blahoželáme

      • Dňa 23. 3. 2022 sa naši žiaci zúčastnili krajského kola online Olympiády kritického myslenia v 2 kategóriách. V kategórii 1 sa spomedzi 217 súťažiacich úspešne prebojovali dve žiačky, Lea Hlinová a Linda Mičicová, ktoré skončili na 4. a 5 mieste. V kategórii 2 krásne zabodoval Tomáš Lamlech, ktorý skončil na 1. mieste a Tatiana Migová, ktorá skončila na 2.-3. mieste zo silnej konkurencie 322 súťažiacich. Menovaní postupujú do veľkého finále, ktoré sa bude konať prezenčne 9. 6. 2022 v Bratislave.

       Tešíme sa z ich úspechu a držíme palce vo finále. 

      • Blahoželáme

      • Náš žiak Marek Schaller obsadil na krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B prvé miesto a Hugo Bartha v kategórii A druhé miesto. Obaja žiaci budú našu školu reprezentovať  aj na celoslovenskom kole.

       Srdečne gratulujeme a držíme palce! 

      • Blahoželáme

      • Naši chlapci zvíťazili na majstrovstvách okresu Martin v basketbale stredných škôl a postúpili do krajského kola. Školu výborne reprezentovali Martin Hornák, Ivan Florek, Adam Lehotský, Juraj Palkovič, Daniel Štilla, Boris Babic, Branislav Lukáč a Patrik Čapliar.

       Chlapcom gratulujeme a želáme im veľa šťastia v krajskom kole.

      • Blahoželáme

      • Naši žiaci Samuel Michlík a Michal Pecha obsadili na krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B prvé a druhé miesto. Michal Pecha bude reprezentovať našu školu aj na celoslovenskom kole.

       Srdečne gratulujeme! 

      • Blahoželáme

      • Dňa 5.4.2022 sa v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine uskutočnilo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Vajanského Martin, kde naša žiačka, Lucia Pavlová (II.D), získala 2. miesto v umeleckom prednese poézie v IV. kategórii. 

       Srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      • Navštívili sme divadlo

      • Konečne! Povedali si mnohí, keď sa otvorili divadlá bez obmedzenia.

       Tento školský rok sme už druhýkrát v rámci seminára dejiny umenia navštívili Slovenské komorné divadlo v Martine. Po výbornej inscenácii Orwellovho diela 1984 to bola hra  Spaľovač mŕtvol. Čierna groteska, ktorá hovorí o premene slušného človeka, zamestnanca krematória, na súčasť mašinérie násilnej smrti. Dielo českého spisovateľa Ladislava Fuksa je bizarným obrazom vzostupu árijskej ideológie. Inscenácia nám ponúkla zamyslenie nad mnohými témami, hľadanie aktuálnych paralel v súčasnosti, originálnu scénu a výborné herecké výkony.

      • Blahoželáme

      • Dňa 6.4.2022 sa naši žiaci Samuel Michlík, Michal Pecha a Ondrej Štrkolec zúčastnili krajského kola dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR a v silnej konkurencii 21 zúčastnených súťažných tímov obsadili 6. miesto. 

       Srdečne gratulujeme! 

      • Blahoželáme

      • Dňa 21.3.2022 sa konalo krajské kolo 51. ročníka olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentoval v kategórii B1 žiak IV.A triedy, Jozef Jelšík. Súťaž sa konala online, obsahovala všetkých 6 častí, 3 písomné a 3 ústne. V silnej konkurencii napokon obsadil Jozef krásne 2. miesto.

       Srdečne blahoželáme.

      • Blahoželáme

      • Dňa 7.4.2022 sa konalo okresné kolo v bedmintone družstiev stredných škôl, kde nás reprezentovali 2 chlapčenské družstvá. Lepšie sa darilo dvojici Jakub Vlk a Ivan Florek, ktorí po víťazstve v základnej skupine a postupe do finálovej skupiny obsadili 3. miesto.

       Ďakujeme za športovú reprezentáciu školy.  

      • Aktivity na škole

      • Dni po jarných prázdninách mali pre mnohých našich študentov príchuť športu. Prváci zamierili do Žiliny na Plavecký výcvik, tretiaci a druháci zas na opačnú stranu do Roháčov na lyžiarsky a snowboardový kurz.

       Voda v kvapalnom skupenstve umožnila zdokonaľovanie plaveckých štýlov a skokov do vody v priestrannom 50 metrovom bazéne žilinskej plavárne. Po dobe Covidu to bolo prvé podujatie, kde sa žiaci mohli lepšie spoznať aj v inom  prostredí ako v laviciach alebo za obrazovkou počítača.

       Voda v pevnom skupenstve ako biela pokrývka zjazdovky potešila najprv tretiakov a ďalší týždeň aj druhákov. Krásu prírody a scenérie výhľadov v Roháčoch – Spálenej mohli vychutnávať vďaka nádhernému slnečnému  počasiu. Pod vedením inštruktorov sa venovali zjazdovému lyžovaniu alebo snowboardingu podľa zaradenia do skupín. Pobytová forma dopriala a aspoň sčasti nahradila deficit školských aktivít z predchádzajúcich školských rokov. Večerný kultúrny program bol bohatý na spoločenské hry, vtipné vedomostné i pohybové súťaže. Po náročnom  týždni sa vracali síce unavení, ale šťastní domov.

       Ďakujeme za organizáciu kurzov p. Vantarovej a p. Gombárskemu a všetkým zúčastneným za hladký priebeh podujatí.