• Novinky

      • Koniec školského roka 2021/2022

      • So školským rokom 2021/2022 sme sa dnes na grasse slávnostne rozlúčili krátkym ceremoniálom so slávnostnými príhovormi od vedenia školy a ocenením najlepších žiakov za jednotlivé predmetové komisie.
       V horúci slnečný deň sme sa tiež rozlúčili s členmi pedagogického zboru, ktorí tento rok končia svoje pôsobenie na škole a popriali sme im všetko najlepšie do ďalšej životnej a profesijnej cesty. Zaznela hudba, spravili sa fotky a nechýbal ani tanec!

       Všetkým prajeme krásne leto a tešíme sa do videnia na našom Gbase v školskom roku 2022/2023!

       ----

       Today we said goodbye to the academic year 2021/2022 with a short ceremony on the school grass with speeches from the school management and by handing out the Best Student Awards for each department.
       On this hot summer day we also said goodbye to the teachers who have concluded their teaching journey at our school and we wished them all the best in their future professional and life's journeys. There was music, photos have been snapped, and there was dance, too!

       We wish everyone a wonderful summer break and we're looking forward to seeing you all at our Gbas in the academic year of 2022/2023!

      • Gratulujeme

      • Naša žiačka Silvia Sekerková z II.A úspešne reprezentovala našu školu v Geografickom korešpondenčnom seminári GEOKOS a patrila medzi úspešných riešiteľov.

       Srdečne jej Blahoželáme.