• Novinky

      • Sárova Bystrica 2022

      • Dňa 25. októbra 2022 sa konalo regionálne kolo súťaže v moderovaní Sárova Bystrica v Žiline. Do súťaže sa zapojili i žiaci našej školy a boli veľmi úspešní. Magdaléna Rošťák získala 1. miesto a postupuje z prvého miesta do krajského kola.

       Blahoželáme, Magdaléne budeme držať palce v krajskom kole.

      • Erasmus+

      • Naši žiaci v termíne od 02.10.2022 do 08.10.2022 privítali kamarátov z Gymnázia Olomouc-Hejčín, ktorí spoločne participujú na projekte Erasmus+ názvom Něco jsme ztratili, neco získali a stále se máme rádi... 

       Celý projekt je plne financovaný z prostriedkov EÚ. 

      • Škultétyho rečňovanky

      • Dňa 7. októbra 2022 sa uskutočnilo v Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši slávnostné vyhodnotenie XXXI. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe „Škultétyho rečňovanky“.

       Odbornou porotou boli ocenené literárne práce našich žiakov:

       1.miesto v III. vekovej kategórii poézia získala Zaira Záremská,
       Cenu Literárneho informačného centra v III. vekovej kategórii próza získal Branislav Lukáč.

       Víťazné práce vyšli v Zborníku ocenených prác.

       Blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu tvorbu.

      • Noc výskumníkov

      • Posledný septembrový deň sme sa my, 25-členná skupina GBASákov, zúčastnili v Žiline vedeckého podujatia Noc výskumníkov 2022. Každý si našiel to svoje a mohol sa pýtať odborníkov z rôznych odborov: od matematiky cez chémiu a informatiku až po robotiku a poľnohospodárstvo. Vyskúšali sme si pozorovanie pod mikroskopom, termokameru, 3D tlač, súťaž robotov a veľa ďalších zaujímavých vynálezov, s ktorými sa študenti len tak bežne nestretnú.

       Ďakujeme pani Babíkovej a všetkým vedcom, ktorí nám dali príležitosť ozvláštniť si školský rok aj takýmto podujatím.