• Novinky

      • Naše úspechy v Škole reportáže

      • Dňa 29.9.2023 sme sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia súťaže Škola reportáže s vydavateľstvom Absynt. Zavŕšili sme tak našu celoročnú aktivitu čítania vybraných kníh z tohto vydavateľstva, tvorbu recenzií, reportáži a rečníckych prejavov. Z tohto ročníka súťaže sme si odniesli okrem nadobudnutých zručností i ocenenia.

       3. miesto v kategórii Recenzia – Branislav Juhás, Linda Mičicová

       2. miesto v kategórií Recenzia – Terézia Komačková

       3. miesto v kategórií Rečníctvo – Paulína Stanková

       2. miesto v kategórií Rečníctvo – Matúš Píš

       Organizátorom súťaže ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

      • Pripomenutie histórie...

      • Dňa 21.9.2023 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili prednášky o Holokauste v priestoroch Novej synagógy v Žiline. Žiaci si vypočuli prednášku významného slovenského historika Ivana Kamenca a predstaviteľa židovskej obce Žilina Pavla Franka. 

       Súčasťou programu bolo aj hudobné vystúpenie Dystopic Reqiuem Quartet pod vedením skladateľa Mira Tótha, ktorým si prítomní hostia a vystupujúci uctili obete Holokaustu.

       Žiaci si pripomenuli vážnosť témy Holokaustu a jeho odkaz pre spoločnosť. 

      • Dvojnásobná návšteva na BGMH

      • 12.september je známy nielen narodením Mariky Gombitovej a Bitkou pri Viedni, ale teraz už aj vzácnou návštevou v našom gymnáziu. Do Sučian zavítali britský veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku pán Nigel Baker a uznávaná slovenská novinárka a reportérka Veronika Homolová Tóthová.

       Program mali obaja pestrý. Pán veľvyslanec sa prešiel po škole, stretol sa s vedením školy a žiakom 2. a 3. ročníka ochotne priblížil svoj každodenný život a povinnosti počas viac ako hodinovej besedy. Nevynechal ani diskusiu pani Homolovej Tóthovej, ktorá si s vybranými žiakmi 4. a 5. ročníka zaspomínala na Jozefa Gabčíka.

       Obe návštevy mali úspech a tak pevne veríme, že si príjemné stretnutie ešte niekedy zopakujeme.

      • Prváci sa úspešne adaptovali

      • Ako býva dobrým zvykom, aj tohtoročný prvý týždeň nového školského roku sa pre žiakov prvého ročníka niesol v znamení spoznávania a adaptovania sa na neznáme prostredie. Program bol vskutku nabitý, a hoci si niektorí žiaci povzdychli nad množstvom tlačív, ktorým museli venovať svoj autogram, všetci to napokon zvládli a dnes sa už pýšia označením „gbasák“.

       A ako vníma úvod do štúdia na BGMH žiačka I.C, Sára Fuljerová?

       V pondelok 4.9. sme sa po prvýkrát ukázali v našej škole aj my, tohtoroční prváci. Náš prvý týždeň začal trocha netradične. I keď sme do lavíc nastúpili rovnako ako naši starší spolužiaci, učenie nás ešte nečakalo. Škola si pre nás pripravila zaujímavý program.

       Prvý deň bol organizačný a informatívny. Zoznámili sme sa so spolužiakmi a s triednym učiteľom, ktorý nás milo privítal.

       Po pondelku plnom papierov a informácií nás v utorok čakalo historické mesto Martin. Navštívili sme Slovenské národné múzeum, ktoré nám priblížilo históriu našich predkov, spôsob ich života, ako aj hrady Turca. Súčasťou bola aj návšteva Múzea Andrea Kmeťa, venovaného živej a neživej prírode Turca.

       Po potulkách mestom Martin bol pre nás v stredu nachystaný prieskum Sučian a aj samotnej budovy školy. Dúfame, že po tejto podrobnej exkurzii už v škole nezablúdime a včas nájdeme každú učebňu.

         Štvrtok sme absolvovali prvé účelové cvičenia na ochranu života a zdravia. Bol to deň plný zaujímavých prednášok,  nových informácií a skúseností. Obzvlášť ma zaujala hodina zameraná na ľudské práva, KPR, ošetrenie rán, lezenie, hasenie aj civilná ochrana, ktorú sme si mohli vypočuť od samotného člena štábu CO, pána učiteľa Horníčka. 

       V piatok, posledný deň tohto adaptačného týždňa, do našej školy zavítali psychologičky z Martina, ktoré nám ukázali, ako zvíťaziť nad strachom. Vytvorením vlastného komiksu nám pomohli odbúrať akýkoľvek strach. Neskôr sme medzi sebou privítali prefektov, školskú radu a starších žiakov, ktorí nám priblížili voľnočasové aktivity na škole, najmä krúžky.

       Náš adaptačný týždeň bol nabitý zážitkami. Spoznávali sme nielen našu školu, nových ľudí, ale aj historické a kultúrne miesta v Sučanoch a v Martine. Vďaka zaujímavým aktivitám sme sa dokázali lepšie adaptovať a spoznať učiteľov, svojich rovesníkov i starších žiakov, ktorí sa zaviazali pomôcť nám vždy, keď to bude treba.

       S istotou nás tento program nabudil k tomu, aby naše študijné začiatky boli úspešné a aby sme tento školský rok zvládli čo najlepšie.

      • Prvý deň v škole

      • Ani sme sa nenazdali, zazvonil zvonec a žiaci BGMH sa po prázdninách vrátili do školských lavíc. Oddýchnutí, vysmiatí, mnohí opálení, ale predovšetkým plní odhodlania opäť si plniť školské povinnosti a pochváliť sa letnými spomienkami svojim spolužiakom a učiteľom.

       Školský rok to bude naozaj výnimočný: 100 prvákov spoznalo svojich triednych učiteľov, z „kovidových“ prváčat sa stali maturanti a škola privítala niekoľko nových, respektíve mlado-nových pedagógov.

       Neostáva nám teda nič iné, ako si zaželať príjemných 10 mesiacov a na zážitky bohatý školský rok 2023/2024.

      • Potvrdzovanie dokladov

      • Vami prinesené tlačivá (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - rodinné prídavky, MHD, SAD, ŽSR) + naše tlačivo "Potvrdenie o návšteve školy" pre školský rok 2023/2024 (k daňovému bonusu pre rodiča, k brigáde žiaka, k bankovému účtu žiaka a pod.) sa budú potvrdzovať v pracovných dňoch od 21.08.2023 v čase 10:00-12:00 a 13:00-14:30.

       Vo štvrtok 31.08.2023 budeme potvrdenia z dôvodu prevádzkovej porady vydávať v čase iba od 9:00 do 10:30 hod.

      • Hodžova esej 2023

      • Dňa 22.6.2023 sa v priestoroch Robotníckeho domu v Sučanoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 19. ročníka celoslovenskej súťaže Hodžova esej.

       Vyhlásenie výsledkov esejistickej súťaže žiakov stredných škôl bolo sprevádzané pestrým kultúrnym programom.

       Téma 19. ročníka znela: Význam znalosti cudzích jazykov v živote mladého človeka ako prostriedku vzájomného porozumenia a spolupráce vo svete.

       Milan Hodža: ,,Čo sa týka učenia cudzích jazykov, väčšina Stredoeurópanov ovláda aspoň jeden svetový jazyk. Jazyky by mali ľuďom pomáhať v komunikácii a nie ich navzájom oddeľovať.“
        

       Odborná porota ocenila práce nasledovne:

       1. miesto: 300€  Lenka Hardoňová, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

       2. miesto: 200€  Klára Kormaňáková, Gymnázium Martina Hattalu, Trstená

       3. miesto: 100€  Mário Lauro, Stredná odborná škola technická, Vráble

       cena starostu obce Sučany porota udelila Matejovi Macalákovi, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

        

       Gratulujeme oceneným žiakom a tešíme sa na ďalšie práce aj o rok.

      • Gratulujeme

      • Naši debatéri nezaháľali ani po skončení sezóny a 17-18. júna sa zúčastnili neligového turnaja GJH Open, ktorý okrem odľahčených téz umožnil vyniknúť aj absolventom stredných škôl. Naši súčasní členovia debatného klubu Sučany tiež excelovali. Zlato z turnaja si vybojovali Barbora Svitková a Branislav Juhás spolu s bývalým študentom našej školy, Jánom Svýbom.
       3. miesto turnaja obsadili žiaci Samuel Michlík Adam Siviček. V súťaži rečníkov obsadil 2. miesto náš bývalý študent Branislav Faktor.

       Oceneným študentom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalšie úspechy v budúcej sezóne.

      • Stretnutie pri maturitnom stole v duchu tradícií

      • Horí ohník, horí na Kráľovej holi.
       Ktože ho nakládol ?  - naši profesori.

       Maturitná skúška je u nás na Gbase riadeným rozhovorom na vybranú tému o tom, čo sme sa za 4 roky naučili. S učiteľmi diskutujeme, dokazujeme svoje tvrdenia v slovenskom i anglickom jazyku.
       Túto vzácnu chvíľu umocňuje i slávnostné oblečenie, tak prečo si nepripomenúť naše korene aj slovenským krojom z rôznych častí Slovenska.

       Ďakujeme za oslavu vstupu do dospelosti našim rodičom a učiteľom.

      • Gratulujeme

      • Aj napriek tomu, že Olympiáda kritického myslenia je pomerne nová súťaž, študenti nášho gymnázia sa do nej zapojili s veľkým zápalom. A dokonca bodovali!
       Barbora Svitková (2.D) vo svojej kategórii vyhrala krajské kolo a Samuel Peterec (2.A) skončil druhý.
       Zároveň nás úspešne reprezentovali v národnom kole a umiestnili sa v prvej desiatke.

       Obom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie „kritické“ úspechy.

      • Farewell to Y5

      • 3. september 2018. Deň, ktorý pre Vás, milí naši piataci, znamenal mnoho. Bolo to totiž práve v tento deň, kedy ste prvýkrát prekročili brány našej školy. Zhromaždili ste sa vo vašich kmeňových triedach a okolo seba ste videli nové, neznáme a vystrašené tváre plné očakávaní.​​​​​​​​​​​​​​

       „This place was truly our home and even though we are excited about the future, we will miss it. For some, it might have even been the first time they felt they belonged somewhere.“

       Ukázali ste nám, že pri Vás nie sme cudzincami, a že nám vždy, s úsmevom na tvári, podáte pomocnú ruku. Teraz pred vami stojíme my, v úlohe krstných rodičov a posúvame ďalej to všetko, čo sme od Vás získali.

       “Today, it is time for all of us to wholeheartedly congratulate you: your parents, who have supported your every step, the teachers who held a firm yet caring hand over you during every challenging test, and finally, us, your younger classmates, believing that our paths have not intertwined for the last time.“

       Nikdy by sme nemali dovoliť, aby náš strach alebo očakávania druhých stanovili hranice nášho osudu.

       „We wish you´d stay but that would be like keeping a bird in a cage – it would have everything but still missing something. So, now the door is officially open. Fly ... and let the sky be your limit.“

      • Gratulujeme

      • Srdečne gratulujeme Matejovi Smiieškovi k 3. miestu na krajskom kole matematickej olympiády v kategórií C. 

      • Gratulujeme

      • Dňa 6.6.2023 sa na pôde Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 26. ročníka literárnej súťaže Paulínyho Turiec.
       Naši žiaci obsadili v druhej kategórií Stredné školy Próza prvé a tretie miesto. 

       1. miesto získal Samuel Peterec z II.A a 3. miesto získala Paulína Stanková z II.B triedy.

       Oceneným žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov a inšpirácie v ďalšej tvorbe.

      • Hodžovo Fórum

      • V dňoch 29. a 30. mája sa na našej škole uskutočnilo debatné podujatie Hodžovo Fórum pri príležitosti 19. ročníka Hodžovej eseje. Ako jediný debatný turnaj na Slovensku v angličtine sa tešil vysokej účasti z rôznych škôl. Privítali sme 42 študentov z bratislavských gymnázií, no taktiež aj z Banskej Bystrice, Prešova či Rožňavy. Samozrejme, značnú časť tvorili aj naši žiaci - z Gbasu. Debatu v angličtine si vyskúšali prostredníctvom 4 téz, ktoré sa týkali umelej inteligencie, medziľudských vzťahov, geopolitiky či otázky, ako dôležitá je angličtina.

       Po úspešnom skončení finálovej debaty sme spoznali víťaza. Stal sa ním tím v zložení: Ondrej Štrkolec, Tai Wiesner, Matúš Kovačič.

       Taktiež by sme chceli pogratulovať najlepším rečníkom turnaja, ktorými sa stali:

       1. Matúš Kovačič

       2. Tai Wiesner

       3. Matúš Kopernický

       Ďakujeme organizátorom za hladký priebeh podujatia a tešíme sa na ďalšie ročníky:)

      • Tretiu pozvánku na volejbalový turnaj v školskom roku 2022/2023 sme opäť premenili na víťazstvo.

      • Volejbalové družstvo dievčat premenilo na víťazstvo aj tretiu pozvánku na volejbalový turnaj, ktorú naša škola dostala v aktuálnom školskom roku. Družstvo zložené zo žiačok prvého ročníka po dramatickom priebehu každého setu, zvíťazilo vo všetkých zápasoch na výborne zorganizovanom Strečnianskom volejbalovom pohári dievčat.

       Dievčatám ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Stretnutie absolventov po 25-tich rokoch

      • Necelá štyridsiatka bývalých žiakov našej školy, ktorí ukončili štúdium v roku 1998, vtedy to
       boli 2 triedy „Basgáčov“, sa v sobotu 27. 5. 2023 opäť stretla v priestoroch svojho gymnázia.
       Jednoznačným bonusom práce triedneho učiteľa je práve takáto príležitosť byť svedkom
       úspechov svojich žiakov, ktorí sú dnes rozletení vo svete, ich radostí, ale už aj rodičovských
       starostí, počúvať známe aj po rokoch odhalené historky zo školských lavíc a tešiť sa zo
       spoločných spomienok.

       Vidíme sa znovu po piatich rokoch!

       Beáta Makovická, triedna učiteľka v rokoch 1993 - 1998

      • UK trip

      • Po rokoch pandemických opatrení a zákazov vycestovať sa GBAS vrátil k predtým tradičnej exkurzii – UK tripu“. Žiaci prvého ročníka cestovali na jazykovo-spoznávaciu exkurziu do Veľkej Británie. Okrem krás mesta Barnstaple, ktoré sa im stalo prechodným domovom na takmer dva týždne, si žiaci otestovali aj svoje znalosti jazyka v hosťujúcich rodinách. Počas vyučovania v jazykovej škole, výletov do prírodných rezervácií, okolitých miest i dediniek zažili neopakovateľné momenty, na ktoré nikdy nezabudnú. Zlatým klincom celej exkurzie a odmenou za aktívne štúdium bola návšteva Disneylandu v Paríži.
       Veríme, že spoznanie nových kultúr a zdokonalenie sa v anglickom jazyku pomôžu k ich ďalšiemu rozvoju.

      • Gratulujeme

      • Srdečne gratulujeme Karin Bugajovej k 1. miestu v regionálnom kole celoštátnej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?".