• Novinky

      • Naši olympionici na krajskom kole opäť bodovali!

      • Krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa tento rok zúčastnili dvaja žiaci. Na základe testovania všetkých prihlásených škôl v kraji sa dostali do užšieho výberu medzi päticu najlepších.

       V kategórii B mladších žiakov reprezentoval Branislav Juhás (I.B), ktorému sa podarilo získať skvelé II. miesto. V kategórii A súťažila Katka Vrbjarová (IV.B), ktorá napokon dosiahla výborné IV. miesto. 

       Obidvom súťažiacim srdečne gratulujeme a želáme minimálne také veľké úspechy aj v ďalšom štúdiu!

      • Blahoželáme

      • Dňa 3. 2. 2022 sa konalo online krajské kolo súťaže v ruskom jazyku "Ruské slovo", ktorej sa každoročne zúčastňujú stovky súťažiacich z celého Slovenska. Témou tohto ročníka bolo: "Vo svete rozprávok".

       Naši žiaci súťažili v kategórii próza, kde Juraj Šuňal, žiak V.D triedy obsadil 2. miesto a prvý krát aj v kategórii sólový spev, kde Emma Bočová, žiačka IV.B triedy obsadila 1. miesto a postúpila do celoslovenského kola. Celoslovenské kolo sa konalo tiež online 11.2. a Emmka Bočová v ňom zvíťazila.

       Blahoželáme!

      • Blahoželáme

      • Dňa 8. 2. 2022 sa náš žiak Ondrej Štrkolec zúčastnil 32. ročníka krajského kola  Olypmpiády v anglickom jazyku, kde sa umiestnil na krásnom 3. mieste. 

      • Pripravované aktivity pre uchádzačov o štúdium

      • Dňa 19.2.2022 od 8:30 do 13:00 bude na internáte Strednej odbornej školy Martin-Priekopa možnosť pre záujemcov o štúdium na BGMH a ich rodičov navštíviť priestory, v ktorých sú ubytovaní žiaci našej školy. Pre bližšie informácie kontaktujte zástupcu riaditeľky školy SOŠD Mgr. Milana Sýkoru, PhD. sykora@sosd.sk.   

       Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa plánovaný program Pretestovanie zo dňa 26.2.2022 presúva na termín 19.3.2022. O prípadných zmenách a možnosti prihlásenia na program Pretestovanie Vás budeme informovať.

      • Deň otvorených dverí 2022

      • Vážení rodičia a uchádzači o štúdium!

       Aj tento rok sa otvára naše Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch pre všetkých záujemcov o štúdium. Deň otvorených dverí (ďalej len DOD) sa uskutoční online cez platformu ZOOM, nakoľko nám pandemická situácia nedovoľuje sa s vami stretnúť osobne.

       DOD sa bude konať 29.01.2022 (sobota) s predpokladaným začiatkom o 10:00 hod. Na DOD sa môžete prihlásiť cez registračný formulár. Po vyplnení údajov a odoslaní formulára vám zašleme všetky potrebné informácie na vami uvedený email. Registrácia bude ukončená dňa 26.01.2022

       Pretože je záujem o štúdium a DOD na našej škole každoročne vysoký, môže sa stať, že sa bude konať vo viacerých časových intervaloch v daný deň. O týchto zmenách Vás budeme vopred informovať.

       Teší nás, že Vám touto formou budeme môcť predstaviť našu školu a že budete mať možnosť nahliadnuť do jej každodenného života. O našom gymnáziu, bilingválnom štúdiu a prijímacích skúškach sa dozviete viac priamo od žiakov, pedagógov a vedenia školy.

       Tešíme sa na Vás!

      • Pozdrav od astrobiologičky M. Musilovej

      • Celé sa to začalo na hodine fyziky, keď žiaci 1. ročníka dostali za úlohu vypracovať projekt o slávnych vedcoch. Žiačka 1.C triedy Martina Krahulcová si zvolila vedkyňu Michaelu Musilovú, ktorá je pôvodom zo Slovenska. Venuje sa astrobiológii, je vedúcou simulovaných misií na Mars, spolupracuje s organizáciami ako NASA a ESA a s mnohými ďalšími. Michaela sa zameriava na výskum extremofilov - živočíchov, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach.

       Maťka poňala  projekt trochu netradične, rozhodla sa vedkyňu kontaktovať. Spojiť sa s ňou nebolo ľahké, v správe ju poprosila o video, kde by pozdravila našu školu a porozprávala niečo o sebe. Aj napriek zaneprázdnenosti astrobiologičky bola veľmi ochotná nájsť si čas a sľúbené video poslala. Maťka ho na hodine fyziky odprezentovala spolu so svojím projektom. Video správu si môžete pozrieť nižšie. My sa pripájame k  Michaele Musilovej a želáme Vám krásne a pokojné sviatky.

      • Sárova Bystrica 2021: Vyhodnotenie celoštátneho finále

      • S radosťou oznamujeme, že naši žiaci J. Šuňal a S. Černáková v celoštátnom finále súťaže v moderovaní obsadili krásne 3. miesto. Víťazom blahoželáme a veríme, že v nasledujúcom školskom roku sa zapojíš i Ty!

       Veronika Ďaďová

      • Červené stužky

      • Kampaň Červené stužky je už neodmysliteľnou súčasťou školského roka na BGMH Sučany. Tento rok nebol výnimkou. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii sme sa na našej škole zapojili do kampane a vyjadrili tak spolupatričnosť  k ľudom s vírusom HIV ako aj k ľuďom s AIDS.

       Už druhý rok sa kampaň Červené stužky uskutočnila možno troška netradične online, no zároveň, a to nás veľmi teší, aj v priestoroch školy. Žiaci sa zapojili do rôznych súťaží, či už do výtvarnej, kde mali za úlohy vymyslieť logo kampane, alebo do online kvízu, kde sa mohli dozvedieť niečo o víruse HIV a s ním spojeným AIDS.  Nakoľko to momentálna situácia nedovolila, edukačná prednáška sprostredkovaná Martinským klubom medikov s názvom „HIV nie je AIDS“ sa presúva do druhého pol roka, a my dúfame že sa uskutoční.


       Kampaň vyvrcholila Svetovým dňom boja proti AIDS a to 1. decembra 2021 u nás na škole. Tento rok po chodbách oblečení v bielom a červenom nechodili len učitelia ale aj žiaci. Zároveň sme na tričkách mali pripnuté červené stužky, ktoré si žiaci sami vyrobili. Kvôli pandemickým opatreniam sme sa nemohli spojiť a symbolicky vytvoriť živú červenú stužku, no ani tak sme nezaháľali a aspoň v triedach sa odfotili, fotky si môžete pozrieť nižšie.

       Všetkým zúčastneným veľmi ďakujem a verím, že aj keď sme sa nemohli spoločne podieľať na vytvorení živej červenej stužky, fyzicky sme ju na oblečení  nosili, a čo je podstatnejšie, v srdci ju máme stále.

       Mgr. Kristína Lukašíková
        

      • Oznam

      • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

       Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

       Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

       V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení si vás dovoľujeme informovať, že na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa bude využívať  dištančný spôsob komunikácie (písomne, e-mailom, telefonicky, cez EduPage a pod.).

      • Súťaž iBOBOR

      • Informatická súťaž iBOBOR sa uskutočnila dňa 9.11.2021 v kat. Senior (3,4,5 ročník SŠ) – počet účastníkov z našej školy – 36, úspešných riešiteľov 23. Najúspešnejšími boli Jakub Vlk V.A, Matej Lapka III.D a Ondrej Štrkolec III.D, všetci traja s počtom bodov 73,33 z 80 a percentilom 99,02. Umiestnili  sa na spoločnom 38 – 54 mieste z viac ako 5500 účastníkov. Tesne za nimi boli Maroš Magoč IV.B, percentil 98,06 a Samuel Lipovský IV.C,  percentil  98,06.

       Dňa 11.11.2021 prebehla aj kat. Junior (1 a 2 ročník SŠ) počet účastníkov z našej školy – 103, úspešných riešiteľov 44.  Najúspešnejšími boli Ema Hýroššová II.B, Emma Hanáková II.D, Alexej Sopčák I.B,  Miloš Maslan II.B, Artur Antol, II.C, Hana Kmeťová, II.B, Ema Malecová II.A, Laura Martinková  II.B, Nikola Poláková II.B a Zuzana Strachanová II.A. ktorí sa umiestnili na spoločnom 94 – 167 mieste z viac ako 10500 účastníkov, Dosiahli vysoký percentil úspešnosti – 98,41. Do úrovne percentilu nad 95 sa prebojovali ešte aj Sára Urbanová II.B (97,15), Tereza Belková II.C (97), Lujza Vyskoková I.A (95,67) a Barbora Svitková I.D (95,67).

       Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy!

       Silvia Babíková , školská koordinátorka súťaže

      • Blahoželáme

      • Dňa 11. novembra 2021 o 15. hodine sa konal rozborový seminár súťaže v moderovaní Sárova Bystrica. Do súťaže sa zapojili i žiaci našej školy a boli veľmi úspešní.  S. Černáková, V.C na krajskom kole získala 2. miestoJ. Šuňal postupuje z prvého miesta na celoslovenské kolo.

       Víťazom blahoželáme, Jurajovi budeme držať palce a s prípadnými záujemcami sa tešíme na spoluprácu v budúcom školskom roku.

      • Ďakujeme

      • Dňa 24. septembra 2021 organizovalo občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, celoslovenskú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom "Biela pastelka 2021".

       V rámci žilinského kraja sa v tento deň podarilo vyzbierať 20 215,95€. Žiaci našej školy vyzbierali spolu sumu 1 274,20€.

       Ďakujeme nášmu zbierkovému tímu v zložení Karin Kotianová, Andrea Kirková, Ondrej Štrkolec, Zaira Záremská, Erika Grolmusová, Martina Oršulová a Tabita Mikušová ako aj všetkým, ktorí prispeli.

      • Blahoželáme

      • Po dlhej pauze 19 mesiacov (582 dní) spôsobenej pandémiou Covid19 sa naši žiaci mohli opäť úspešne zapojiť do školskej športovej postupovej súťaže. Na majstrovstvách okresu „Martin stredných škôl“ našu školu reprezentovali žiačky Katarína HázováMarína Rembovská, žiaci Michal Sadloň a Adam Podbrežný, ktorí pred seba v cieli nepustili iného bežca a obsadili prvé dve miesta.

       Michal Sadloň1.miesto, Adam Podbrežný2.miesto, týmto umiestnením si žiaci vybojovali postup do krajského kola.

       Krátky zostrih súťaže z Televízie Turiec TVT

      • Blahoželáme

      • Dňa 15. 10. 2021 sa Katarína Košútová zúčastnila slávnostného vyhodnotenia 30. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe „Škultétyho rečňovanky“. Katka získala v kategórii poézia 1. miesto, porota ocenila originalitu a poetickosť jej veršov.

       Katke blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu tvorbu.

      • Podcast GBAS Radio

      • Dobrý deň,

       v mene školského podcastu GBAS Radio by sme Vás radi pozvali na vypočutie si našej prvej epizódy v angličtine, ktorú pripravili žiaci 3. ročníka Mário Ftáček a Adrián Boguský. Vypočuť si nás a prihlásiť sa na odber nových epizód školského podcastu GBAS Radio sa môžete prostredníctvom všetkých dostupných podcastových služieb:

       Spotify: open.spotify.com

       Apple Podcasts: podcasts.apple.com

       Anchor: anchor.fm/gbas-radio

       V mene celého realizačného tímu GBAS Radia Vám ďakujeme za priazeň, uvítame Vaše ohlasy, námety a päťhviezdičkové hodnotenia, a hlavne tešíme sa na Vás v ďalších epizódach!

       Pekný deň a dopočutia,
       Vaše GBAS Radio

        

        ===English=== 

       Dear All,

       On behalf of our school podcast GBAS Radio we would like to invite you to listen to our first episode in English by our 3rd Year students Mário Ftáček and Adrián Boguský.
       You can listen to GBAS Radio and subscribe to the podcast through all available podcast services:

       Spotify: open.spotify.com

       Apple Podcasts: podcasts.apple.com

       Anchor: anchor.fm/gbas-radio


       On behalf of the whole GBAS Radio team we thank you for your support, welcome all your feedback, suggestions and five-star ratings, but, mainly, we're looking forward to meeting you in our upcoming episodes!

       Yours,
       GBAS Radio

      • Gratulujeme

      • Dňa 17.9. 2021 sme sa zúčastnili slávnostného ceremoniálu 4. ročníka Ceny Absynt v Novej synagóge/Sphére Žilina.

       Žiaci súťažili v troch kategóriách:

       • rečníctvo – M. Válek,
       • recenzia – T. Janigová, A. Pavčová,
       • reportáž – A. Cimráková.

       Získali sme 2. miesto v kategórii reportáž – A. Cimráková a čestné ocenenie v kategórii recenzia – A. Pavčová a T. Janigová.                                      

       Ďakujeme všetkým zapojeným v tomto ročníku Ceny Absynt, víťazom blahoželáme a ďakujem T. Oršulovi a M. Válekovi, ktorí v uplynulom školskom roku pomohli pri organizovaní.

      • Potvrdzovanie tlačív

      • Od 23. 08. 2021 v čase 10:00 - 13:30 sa budú potvrdzovať Vami prinesené tlačivá (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - rodinné prídavky, MHD, SAD, ŽSR) + naše tlačivo "Potvrdenie o návšteve školy" pre školský rok 2021/2022 (k daňovému bonusu pre rodiča, k brigáde žiaka, k bankovému účtu žiaka a pod.).