• Novinky

      • Mediálna exkurzia do Bratislavy

      • Dňa 29.11. sa pani učiteľka Ďaďová a žiaci 5. ročníka navštevujúci predmet Mediálna komunikácia zúčastnili exkurzie do Bratislavy, ktorej cieľom bola návšteva Denníka N. Tu ich oboznámili s jeho vznikom, postupným vývojom, terajšími cieľmi a dôležitými míľnikmi šéfredaktor Matúš Kostolný i Vladimír Šnidl. Následne navštívili priestory TV Markíza, kde ich Michal Kovačič previedol procesom tvorby, obsahom a súčasnou situáciou v rámci jeho relácie Na telo.
                                                                                                       Tomáš Buchel

      • Gbasácke adventné putovanie juhozápadným Poľskom

      • Wroclaw, Vroclav, Breslau, Vratislav - štyri názvy v rôznych jazykoch jedného z najstarších poľských
       miest, historického hlavného mesta Sliezka a štvrtého najväčšieho poľského mesta. Mesta
       s prívlastkom poľské Benátky. Pri prechádzke krásnym stredovekým centrom s gotickými kostolmi
       a nádhernou radnicou sa nám ani nechce veriť, že na konci 2. svetovej vojny ležalo 70 percent mesta
       v troskách. Hľadáme symbol mesta a protikomunistického odporu - trpazlíkov. Lezú po lampách,
       oddychujú na lavičke, hrajú na hudobných nástrojoch... Po prvej dvadsiatke ich už prestávame počítať
       a ponoríme sa radšej do rozprávkovej atmosféry malebných vianočných trhov, ktoré patria
       k najkrajším, aké sme doteraz zažili.
       Unavení po dlhom putovaní a spoznávaní odchádzame do hotela, aby sme na druhých deň po
       výdatnom spánku a chutných raňajkách pokračovali prehliadkou dreveného Kostola mieru zo 17.
       storočia v neďalekej Swidnici. Do tejto najväčšej hrázdenej stavby Európy, zapísanej do zoznamu
       svetového dedičstva UNESCO, ktorá nás vo vnútri prekvapila bohatou barokovou výzdobou, sa zmestí
       až 7000 ľudí.
       Domov sa vraciame plní dojmov a množstva zážitkov.

      • ŠACH - krajské kolo

      • Gratulujeme  Sofii Anne Cíbikovej k 1.  miestu na krajskom kole školských majstrovstiev v zrýchlenom šachu a  želáme veľa úspechov v kole celoslovenskom

      • Návšteva Europarlamentu v Bruseli

      • Začiatkom decembra sa naši tretiaci Filip KužmaJakub Kašjak zúčastnili exkurzie do Europarlamentu. Spolu s ostatnými študentmi z najlepších škôl na Slovensku sa oboznámili s prácou europoslancov, pozreli si naživo diskusiu v parlamente, ale i aktívne debatovali s jedným so zástupcov Slovenska Eugenom Jurzycom.

      • Červené stužky – kampaň boja proti AIDS

      • Trinásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, do ktorého sa naša škola pravidelne zapája viacerými aktivitami, je na konci, a preto je čas bilancovať.   

       Aj v tomto školskom roku sme pripravili v priestoroch školy florbalový turnaj spojený s aktivitou Športom pre Červené stužky, ktorý bol rozdelený do dvoch dní – 19. a 20. 11. 2019.   Záujem súťažiť prejavilo v neskorých poobedných a večerných hodinách mimo vyučovania až 36 žiakov,  ktorí boli rozdelení do piatich tímov podľa jednotlivých ročníkov. Veľkú bojovnosť ukázali najmä druháci, ale víťazstvo  o putovný pohár nakoniec patrilo najstarším piatakom.

       Ďalšia aktivita súvisela s vytvorením Živej Červenej stužky 29. 11. 2019. Od fotenia nás neodradilo ani nepriaznivé počasie, aj preto sme akciu presunuli z priestorov školskej záhrady do telocvične. Do červených farieb sa oblieklo viac ako 50 žiakov, a to nám chýbali v škole žiaci prvého ročníka a poniektorí to nestihli L!

       Vyvrcholenie kampane sme si pripomenuli pripínaním červených stužiek s možnosťou vyplniť kvíz zameraný na otázky súvisiace s chorobou AIDS  a s informáciami o kampani.

       Na základe podporených aktivít môžeme konštatovať, že trinásty ročník kampane Červené stužky považujeme za úspešný a chceme  v aktivitách podobného druhu  pokračovať aj v ďalšom ročníku. Už teraz sa na to veľmi tešíme, pretože je to pre všetkých zainteresovaných veľmi povzbudivá a milá skúsenosť!

       Všetkým zúčastneným a podporovateľom kampane patrí veľké  ĎAKUJEM!

       Daniela Mičáňová

      • Mikuláš

      • Vraj sme boli všetci dobrí a zaslúžili  sme  sladkú odmenu. Poniektorím sa však ušlo  aj kúsok uhlia.

       Želáme všetkým priaznivcom školy  príjemný adventný čas.

      • Významné ocenenie

      • Pri príležitosti  Dňa študentov bol  Šimon  Pekar ocenený Pamätným  listom sv. Gorazda, ktorý udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov. Gratulujeme!

      • International Model European Parliament

      • Filip Kužma sa v  dňoch 9.-16.11. zúčastnil ako Vedúci slovenskej delegácie na Päťdesiatom Medzinárodnom zasadnutí Modelového Európskeho Parlamentu. Slovenská republika obsadila prvé miesto spomedzi 30 delegácií a Filip bol ako jeden z najlepších delegátov v jeho výbore navrhnutý na Prezidenta výboru pre nasledujúcu konferenciu.

       Gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

        

        

        

      • Plavecký kurz

      • Ešte ubehol len týždeň od imatrikulácie prvákov a už plávajú ako ryby vo vode. Posledný  novembrový týždeň absolvujú plavecký výcvik pod vedením  odborných inštriktorov na plavárni v Žiline.

      • Fyzikálny náboj

      • Naši žiaci sa  súťaží nielen  aktívne zúčastňujú, ale  ich aj  organizujú. Príkladom je aj  ďalší ročník Fyzikálneho náboja  na pôde  našej školy, ktorý prebehol 22.11.2019. 

       Všetkým  zúčastneným i organizátorom ďakujeme a   výhercom  blahoželáme.

      • Open Day

      • Vážení rodičia a milí účastníci Dňa otvorených dverí v Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu!

       Ďakujeme vám za návštevu nášho gymnázia. Sme radi, že ste si našli čas a cestu do Sučian a veríme, že ste si vytvorili predstavu o vyučovaní a učení sa v anglickom jazyku z našich krátkych hodín a dostali odpovede na vaše otázky.

       Ak sme splnili vaše očakávania, napíšte nám v spätnej väzbe. O tom, čo vám chýbalo, nám napíšte tiež.

       Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami.

        

       Uchádzačom o štúdium  želáme veľa úspecho pri prijímacích skúškach.

       organizačný tím

                                                                       

      • Stužková slávnosť

      • Piataci mali  v predvečer sviatku Dňa študentov jeden zo svojich veľkých  dní - stužkovú. Prezentovali sa kvalitným programom, na ktorom nechýbalo ani vystúpenie v  krásnych slovenských  krojoch. Aj keď sa  po ukončení štúdia rozletia do celého sveta, vždy si spomenú  kde sú ich korene.

      • 17ty november

      • Dátum 17ty november je  významný aj na našej škole. Sviatok študentov si pripopmíname  každoročne. Udalosti spred  30tich rokov  symbolisky  spájame  s privítaním  nových študentov, prvákov, na imatrikulačnej  slávnosti. Úvodná  časť podujatia v réžii Žiackej  školskej rady predstavila  členov a činnosť rady  a   priblížila  dôležité momenty Nežnej revolúcie . Po nej  žiaci 3tieho a 1rocníka  predviedli kultúrny program, ktorý spolu pripravovali . Týmto oficiálne vítame  prvákov na BGMH, alias  GBAS a želáme im  krásne a úspešne štúdium.

      • ,,Ako začať podnikať"

      • Dňa 13.11. nás navštívil lektor finančného vzdelávania Ladislav Smoroň zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Cieľom prednášky bolo predstavenie možných rizík, výhod podnikania, realizácia podnikateľského plánu, ale aj základy financovania podnikateľskej činnosti. V mnohých z nás zanechal inšpiratívne myšlienky a ukázal, že podnikať môže každý, kto je odhodlaný a má chuť na svojom nápade pracovať.

         

      • XO

      • Pod týmto zaujímavým názvom sa  ukrýva  známa hra  piškvorky. Masarykova univerzita v Brne  organizovala  dňa 13.11 medzinárodnú súťaž pIšQworky. Tím  našich tretiakov - Barbora Piatková, Hana Štrkolcová, Martin Dam, Paulína Šebeková, Filip Fukas sa prebojoval až do štvrťfinále k  čomu im gratulujeme.

      • Šach

      • Majstrovstvá stredných škôl okresu Martin a Turčianske Teplice sa uskutočnili 13.11.2019 Gratulujeme  žiačkam Sofii Anne Cibíkovej k úžasnému  1. miestu a Marine Rembovskej k 2. miestu. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy

      • Študentská kvapká krvi

      • Ďakujeme všetkým 24 darcom, ktorí podporili svojou aktívnou účasťou Študentskú kvapku krvi. Akcia prebehla už tradične v  priestoroch našej školy 7. 11. 2019 pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa študentstva.

       Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s NTS z Martina v druhom polroku!

      • Sárova Bystrica

      • Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.

       Regionálne kolo pre turčiansky región, ktoré už tradične organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine, sa uskutočnilo 16. októbra 2019 v Turčianskej knižnici v Martine. Súťažiaci sa predviedli v štyroch disciplínach: čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, moderovanie bloku vlastnej relácie a rozhovor so zaujímavým hosťom.

       Odborná porota hodnotila okrem iného celkový dojem, výslovnosť, prirodzenosť a presvedčivosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav a najmä kultivovanosť vyjadrovania sa. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota zohľadnila aj kreativitu pri ich tvorbe, výber tém, či schopnosť štrukturovať rozhovor alebo spravodajský blok.

       Súťaž má dve kategórie - I. kategória: od 15 do 18 rokov, tu získal. III .miesto Juraj Šuňal a v II. kategórii: od 18 do 25 rokov zvíťazila Aneta Uherčíková s priamym postupom do krajského kola v Žiline, kde získala II. miesto.


       Ďakujeme všetkým súťažiacim za prípravu a účasť v súťaži, bohaté zastúpenie tento školský rok mali žiaci II. ročníka, blahoželáme víťazom a želáme im veľa úspechov v ďalších aktivitách.

      • Národná banka Slovenska

      • Dňa 24.10.2019 sme sa zúčastnili súťaže v Národnej banke Slovenska s názvom dni finančného spotrebiteľa. Po zaujímavých prednáškach a rôznych stanovištiach bolo našou úlohou nazbierať čo najviac zlatých eurocentov. Pod vedením pani učiteľky Kampošovej sa nám podarilo ukoristiť oslnivé 2. miesto. Zo súťaže sme si odniesli pohár, nadobudnuté vedomosti a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

       Gratulujeme.

      • Aurélium

      • V utorok 22. októbra navštívili žiaci štvrtého a piateho ročníka zážitkové centrum vedy
       Aurelium v Bratislave - miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa
       Komenského „Škola hrou“. Žiaci tu našli exponáty z rôznych oblastí vedeckého poznávania a
       ľudského myslenia, dostali príležitosť si všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná
       vec funguje.