• Novinky

      • Lyžiarsky výcvik 2018

      • Je neuveriteľné, ako rýchlo čas uteká. Pred týždňom sme my, druháci, ešte brázdili vybielené svahy lyžiarskeho strediska Roháče-Spálená a dnes opäť v škole (aj v realite) a s plným nasadením odpovedáme na všetky zvedavé otázky učiteľov, žiakov a rodičov, ktoré by sme mohli zhrnúť do jednej jedinej: Ako by ste opísali váš lyžiarsky kurz?

       Odpoveď by znela asi takto: Vďaka skvelým inštruktorom sme sa naučili a vylepšili jazdu na lyžiach a snowboarde. Vychutnali sme si nezabudnuteľný lyžiarsky zážitok. Vďaka trpezlivým a chápavým učiteľom sme mohli okúsiť pravú chatársku atmosféru pri večerných programoch, na ktorých sa radi zúčastňovali. A vďaka najlepším spolužiakom sme odišli so svalovicou brucha (od smiechu), vtipnými príbehmi vo vrecku, ktoré len tak skoro nezabudneme, deficitom spánku po prerozprávaných nociach a skvelým pocitom, že sme zažili lyžiarsky výcvik, na ktorý budeme s príjemným úsmevom ešte dlho spomínať.

       Preto by sme radi poďakovali všetkým profesorom a inštruktorom, ktorí k tomu prispeli.

      • Sučiansky ples 2018

      •  Žiaci   tretieho a štvrtého ročníka BGMH reprezentovali školu ako účinkujúci na plese obce, v ktorej naša škola pôsobí,  v sobotu 19.1.2018.: Katarína Pirháčová, Michal Kvaššay, Miriama Sokoláková, Michael Dobrota, Aneta Benediková, Tomáš Buchel, Sára Vdovičíková, Martin Sušienka.
                  Ďakujeme za príjemný umelecký  zážitok a šírenie dobrého mena  školy.

      • HODŽOVA ESEJ 2018

      • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu


       vyhlasuje

        pri príležitosti 140. výročia narodenia Dr. Milana Hodžu
       pre žiakov stredných škôl

        

       pod záštitou predsedu vlády SR
        

        

       14. ročník súťaže

       HODŽOVA ESEJ 2018

        

       na tému:

        

       „To sa už snáď tajiť nedá, že je vzdelanosť prvou podmienkou, aby jednotlivec a aby krajina vzrastať a kvitnúť mohla.“

                                                                                                   Milan Hodža: Slovenský týždenník, 1905

        

       Je vzdelanosť spoločne s ďalšími podmienkami hnacou silou aj pre mravný a šťastný život spoločnosti? Skúmajme kriticky dejiny spoločenských formácií a ich zmeny na cestách, rovinu ľudskosti, odvahy, dobroty, morálky a múdrosti z odkazu našich predkov.

        

       Podmienky súťaže:

        

       1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl. Súťažiacim môže byť iba jednotlivec.

        

       2. Rozsah eseje musí byť minimálne 700 slov a nemal by prekročiť 1500 slov.

        

       3. O splnení podmienok súťaže rozhodne a eseje prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota zložená z uznávaných slovenských odborníkov zo Slovenského národného literárneho múzea, Slovenskej akadémie vied, slovenských vysokých škôl a zástupcov médií. Porota bude hodnotiť odbornú (obsahovú) úroveň esejí. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne.

       4. Porota vyhodnotí eseje do  12. júna 2018 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach BGMH a Úradu vlády SR: www.gbas.sk a www.government.gov.sk  až po slávnostnom vyhlásení výsledkov.

        

       5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré alebo aj všetky honorované miesta v prípade, ak úroveň esejí bude nízka. Rovnako tak si vyhradzuje právo udeliť viac rovnakých miest, pričom finančné prémie budú primerane rozdelené. Uvedené úpravy budú platné, ak sa na tom dohodne nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.

        

       6. Odborná porota vyhlási eseje

       6.1. na prvých troch miestach s nasledujúcim ocenením pre súťažiacich:

        

       1. miesto:  finančná prémia         vo        výške   300,-€

       2. miesto:  finančná prémia         vo        výške   200,-€

       3. miesto:  finančná prémia         vo        výške   100,-€

        

       6.2. ďalšie ocenenia:

       Cena starostu obce Sučany

       Cena riaditeľa Ústavu politických vied SAV v Bratislave

       Cena mesta Martin

        

        

       7. Eseje je nutné doručiť do  15. mája 2018 a to

        

       a) poštou (na CD) na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

        

       b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty  ako prílohu na adresu: esej@gbas.sk.

       Eseje musia byť napísané vo formáte .doc, písmo Times New Roman, veľkosť 12,  jednoduché riadkovanie.

        

       Pre odosielateľa je rozhodujúce, aby vyhlasovateľ súťaže obdržal zásielku najneskôr 

       15. mája  2018  (t.j. rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania).

        

       8. Kontaktné údaje nesmú byť uvedené v tom istom dokumente ako esej, ale osobitne v samostatnom dokumente a musia obsahovať:

       1. meno a priezvisko súťažiaceho
       2. adresa bydliska
       3. telefónne číslo
       4. e-mailová adresa
       5. názov a adresa navštevovanej školy

        

       Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné alebo nečitateľné údaje.

       Zaslaním eseje spolu s kontaktnými údajmi účastník súťaže automaticky súhlasí so zverejnením svojej eseje a fotografií zo slávnostného vyhodnotenia Hodžovej eseje bez uvedenia osobných údajov spôsobmi uvedenými v bode 10 týchto podmienok súťaže. Vyhlasovateľ sa zároveň zaväzuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, bude ich používať výhradne za účelom súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.

        

       9. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 21. júna 2018 na pôde gymnázia. Bližšie informácie o tom budú zverejnené na internetových stránkach BGMH. Všetkým súťažiacim budú tieto informácie poskytnuté spolu s pozvánkou na slávnostné vyhodnotenie súťaže.

        

       10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrané eseje zverejniť na web-stránke gymnázia:  www.gbas.sk, v tlačených a elektronických médiách, gymnaziálnej ročenke Potpourri a prečítať na slávnostných verejných zhromaždeniach pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, pietnej spomienke na Národnom cintoríne v Martine a iných príležitostiach.

        

       11.Ďalšie informácie môžete získať na stránkach gymnázia v Sučanoch www.gbas.sk, resp. Vám ich poskytnú PhDr. Beáta  Makovická a pani Katarína Ondrejkovičová, tel:043/4293474,  e-mail:  esej@gbas.sk.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      • GBAS Company -skúsenosťou k úspechu

      •  

        

       Skúsenosťou k úspechu-to je slogan neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko. A týmto heslom sa i riadi. Poskytuje nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie.

       I niekoľko študentov tretieho ročníka sa rozhodlo zapísať sa na voliteľný predmet Aplikovaná ekonómia, kde sme si založili študentskú akciovú spoločnosť, práve pod záštitou tejto organizácie.

       GBAS Company, JA Firma funguje na našej škole už pár mesiacov.

       A čo sme zatiaľ stihli?

       Nejakú chvíľu nám zabralo vymyslieť názov, logo, zorganizovať a zaregistrovať sa. Akcie sa predali až neuveriteľne rýchlo, a vzhľadom na ich obmedzený počet sme nemohli nič robiť. Ale čo ďalej?

       Už od začiatku sme vedeli, že sa chceme postarať o tohtoročné GBAS mikiny. Bolo okolo toho viac práce a dohadov, než by človek povedal na prvý pohľad, ale nové, vylepšené mikiny dorazili k svojim majiteľov ako vianočný darček akurát v posledných dňoch školy pred zimnými prázdninami.

       Jednou z našich ďalších aktivít bolo zaobstaranie občerstvenia na Open Day. Pre rodičov či budúcich žiakov školy sme mali pripravené toasty, hot-dogy, muffiny, Sišiho koláč, Lenivú ženu a ďalšie dobroty.

       Darčekové balíčky, ponožky, sirupy, lístky do divadla, poukážky na knihy, laser-game, pizzu, kávu... to všetko patrilo medzi možné výhry našej Vianočnej tomboly. Naše úžasné zamestnankyne zohnali krásne sponzorské dary, vďaka ktorým sa mohla tombola zorganizovať.

       A ďalšia bude na našej nasledovnej akcií - Valentínskom plese! Zatiaľ prezradíme len... retro.

       A prečo sme sa na to všetko vlastne dali?

       Samozrejme, nie je vždy jednoduché vyjsť s ďalšími šestnástimi ľuďmi. Názory môžu byť veľmi odlišné. Ale práve tak to bude prebiehať i po skončení školy, najmä, keď si niektorí z nás budú tiež chcieť založiť vlastný biznis. Musíme hľadať kompromisy a nerozmýšľať nad „výhrou“ a „prehrou“. Tak by sme to nikam nedotiahli. Učíme sa to a to je základom, zmyslom našej spoločnosti.

       Takisto ako nadobudnúť ďalšie zručnosti - orientovať sa v spravovaní financií, marketingu, oblasti ľudských zdrojov či výroby. Jednoducho sa snažíme porozumieť ekonomickej, podnikateľskej stránke firmy.

       K tomu nám dopomáhajú i školenia na ktoré sme boli pozvaní. Niekoľkí sa zúčastnili napríklad jedného zameraného na marketing, ďalší si spravili iný, on-line kurz s certifikátom.

       Sme radi, že sme dostali túto príležitosť od JA Slovensko ale i od vedenia našej školy a dúfame, že ju ešte naplno využijeme.

        

                   

      • Venček

      • Zvládnutie základného tanečného repertoára a osvojenie si spoločenskej etikety žiakov II. ročníka vyvrcholilo dňa 12. januára v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine. Po zvládnutí základných krokov a figúr spoločenských tancov ako waltz, valčík, tango, slowfoxtrot, polka, cha-cha-cha, rumba, jive, salsa, mambo, polka po vedením profesionálnej lektorky prišiel na rad študentský tanečný ples – „Venček“. Na slávnostné ukončenie tanečného kurzu boli pozvaní  aj rodičia a triedni učitelia, pred ktorými žiaci odprezentovali získané zručnosti z kurzu. Program bol bohatý. Rodičovský a učiteľský tanec vystriedali súťaž tanečných párov a dámska i pánska volenka. Celý večer až do noci vládla v sále príjemná atmosféra a zábava.

      • Pomáhame nielen na Vianoce

      •  

       Skvelý nápad ako pomôcť psíkom a iným zvieratám , jednoduchá realizácia , ale najmä ochota a zamyslenie sa nad tým, ako  sa správame  nielen voči ľuďom , ale  aj zvieratám.  Je bežným javom, že  deti si nájdu  pod stromčekom milé šteniatko, ale za týždeň je už vyhodené  ako   nepotrebná vec. Aj preto  prebieha na škole Vianočná burza na pomoc  útulku Túlavé šťastie. Každý mohol   prispieť niečím na predaj za  symbolické ceny a niečo si aj kúpiť či pre seba alebo  pre  svojich blízkych.

      • Návšteva v škôlke

      • Dňa 11. decembra sme navštívili Materskú školu Zvonček v Sučanoch. Privítali nás veselí predškoláci. Už od rána nás čakali, vedeli odkiaľ prichádzame a tešili sa na nás.  Ihneď sme sa spolu skamarátili a vydali sa hľadať poklad a riešiť úlohy potrebné k jeho získaniu.  Popasovali sme sa s bludiskami, pexesom, skladačkami, drobci sa pritom učili nové anglické slovíčka. Všeličo nám o sebe prezradili, veľa sme sa spolu nasmiali. V závere stretnutia naši noví kamaráti poklad získali a s medailami na hrudi nám ďakovali za návštevu. Veríme, že bola jednou z mnohých...

      • Ľudské práva

      • Gratulujeme študentkám

        

       Študentky Michaela Knošková a Adriána Repáňová boli oceňené v rámci Medzinárodného dňa ľudských práv pani ombudsmankou, ochranykňou ľudských práv Máriou Patakyovou. Dievčatá vymysleli edukačný projekt Create & Control čím zareagovali na šírenie populistických a extrémistických prúdov v spoločnosti, najmä v radoch ich rovesníkov. Snažia sa šíriť osvetu o ľudských právach a priblížili žiakom, ako funguje štát, orgány verejnej správy a Európska únia. Ombudsmanka ocenila, že si študentky uvedomili, že jednoduché riešenia, ktoré ponúkajú populisti a extrémisti, nie sú správnou voľbou.


       Viac na: https://domov.sme.sk/c/20713791/ombudsmanka-podakovala-osobnostiam-ktore-ochranuju-zakladne-prava-a-slobody.html#ixzz50td3L2Xu

      • Návšteva z Olomouca

      • Tento týždeň bol bežným vyučovacím týždňom a predsa bol trošku  iný. Na našej  akademickej pôde sme   privítali kolegov  z  Gymnázia z Olomouca.  Navštívili  mnoho   vyučovacích  hodín,  zažili atmosféru  v triedach i mimo nich, mali   možnosť  spoznať naše know-how.  Ďakujeme  za  možnosť výmeny názorov a skúseností v oblasti  bilingválneho vzdelávania.

      • Školské majstrovstvá kraja v šachu

      • Gratulujeme našim žiačkam Dominike Tomčíkovej k 1 miestu a  Sofii Anne Cibíkovej k 2.  miestu  na krajskom kolle škôl  a   želáme veľa úspechov pri reprezentácii na celoslovenskom kole,

      • Fyzikálny Náboj

      • Na našej škole organizoval fyzikálny krúžok už v poradí druhý ročník fyzikálnej súťaže Náboj pre základné školy z regiónu. Súťaže sa zúčastnilo osem základoškolských tímov, ktoré si spolu s učiteľmi, prípravu a účasť na sučianskom Náboji mimoriadne užili.

      • Pamätný list sv. Gorazda

      • Gratulujeme  Zuzane Kardošovej,  ktorej Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu udelilo pamätný list sv. Gorazda za úspešný školský rok na BGMH a výborné športové výsledky.

      • Open day 2017

      • Ďakujeme všetkým  návštevníkom   podujatia Deň otvorených dverí, budúcim uchádzačom o štúdium  želáme  veľa šťastia a  úspechov.  Pri peknom  počasí by vás vítali takéto výhľady, ale veríme, že  ponúknutý program  vám to viac než vynahradil.

      • Športom pre „Červené stužky“

      • Počas neskorých popoludní  v dňoch 9. 11. a 14. 11. 2017 žila škola florbalovým  turnajom, do ktorého sa zapojilo 39 žiakov nášho gymnázia. Rozdelení boli do piatich skupín podľa ročníkov. Štrnásť  odohratých zápasov prinieslo konečného víťaza, ktorým sa stalo družstvo reprezentujúce  3. ročník.  Poradie však vôbec nebolo dôležité, pretože zvíťazili všetci, ktorí sa rozhodli vymeniť pohodlie za aktívny pohyb.  Pre všetkých zainteresovaných to bola výnimočná udalosť. Veríme, že turnaj pre „Červené stužky“ si nájde svoje stále miesto medzi aktivitami aj v budúcnosti.

      • Turnaje v debate

      • Prvé regionálne turnaje sú za nami a nám neostáva iné, len zhodnotiť, že sučianski debatéri vykročili do debatnej sezóny v plnej paráde.

       Na západoslovenskom turnaji v Bratislave sa v náročnej konkurencii podarilo našim druhákom v tíme SučanyZápad2 (zloženie Šimon Pekár, Filip Chobor a Andrej Mokriš) obsadiť 2. miesto v súťaži tímov.

       Na stredoslovenskom turnaji sme zopakovali výborné výsledky z minulej sezóny a v súťaži rečníkov sme obsadili prvých deväť priečok. Najlepším rečníkom sa stal Filip Pastorek, ktorý spolu s Christianom Alexandrom Filtom a Katarínou Kandrikovou v tíme Sučany2 vyhral aj súťaž tímov. Gratulácie patria aj debatérom zo Sučany7 (Aneta Benedigová, Lucia Žídeková a Jakub Arbet), Sučany3 (Barbara Bačová, Simona Stasová a Rudolf Antálek a našim prvákom z tímu Sučany9 (Zuzana Hudáčová, Martin Dam a Timotej Kopča), ktorí sa všetky umiestnili medzi najlepšími piatimi tímami turnaja.

      • Speaker's corner

      • V štvrtok 16.11.2017 sa u nás v škole po dlhšej pauze uskutočnil Speaker's corner. Organizovali ho žiaci v rámci projektu Euroscola a venoval sa problematike migračnej krízy. Vystúpili na ňom 6 rečníkov z radov žiakov, ale aj učiteľov. Reči boli veľmi dobre štrukturované a bolo vidieť, že žiaci BGMH sa v téme aktuálne pohybujú. Ešte raz by sme chceli poďakovať všetkým rečníkom za ich príspevky a dúfame, že Speaker's corner sa bude organizovať častejšie.

      • Kreati-V4

      • Dňa 8.11. sa v našej škole konala výstava zorganizovaná našimi študentmi v rámci projektu Kreati-V4. Šiesti žiaci našej školy sa spolu so žiakmi z Poľska, Česka a Maďarska sa zapojili do súťaže a následne stretli v maďarskom Debrecíne v auguste tohto roku, kde sa spoločne zúčastňovali tvorivých workshopov. Na našej školskej výstave sme mohli vidieť diela všetkých žiakov zúčastnených krajín, rovnako ako aj diela z workshopov. Naši žiaci prestavili spolužiakom svoje diela a porozprávali o celom priebehu projektu a ich letnom pobyte. Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame v ďalšie príjemné stretnutia v podobnom duchu na našej škole.

      • Imatrikulácie

      • Gratulujeme všetkým prvákom k absolvovaniu imatrikulácií čím sa  zaradili do žiackeho stavu na našej škole. Želáme im veľa študijných i osobných úspechov.

       viac foto vo fotoalbume