• Novinky

      • Karis a Štúrovo pero

      • Gratulujeme redakčnej rade nášho školskému časopisu KARIS k získaniu Ceny televízie Markíza 3. stupňa v Súťaži Štúrovo pero 2019.

      • Model United Nations

      • V dňoch 28.-31. sa študenti Arthur Forgáč, Matúš Pavlík a Jakub Kašjak zúčastnili simulovaného zasadnutia Spojených Národov (Model United Nations) ZAMUN v Žiline, kde sa riešili svetové problémytýkajúce sa ľudských práv či hybridnej vojny. Jakub Kašjak získal za aktívnu činnosť ocenenie honourable mention.

      • Slávnostné podujatie ku Dňu učiteľov

      • Okresný úrad Žilina pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu SR pozval žiakov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu aj s umeleckou vedúcou Ing. Martinou Lojdovou,  riaditeľom školy RNDr. Vasilom Dorovským  a ocenenou kolegyňou za BG MH Mgr. Vierou Kampošovou na slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním ocenení pedagogickým a odborným zamestnancom v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 4.4.2018 ako súčasť programu s tanečným vystúpením " Valčík" do divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Po vystúpení boli prítomní pozvaní na slávnostnú recepciu, kde sa uskutočnilo aj oficiálne fotenie s prednostom OÚ PhDr. Michalom Lavríkom a vedúcim odboru školstva OÚ Žilina PhDr. PaedDr. Dušanom Galbavým, PhD.  Žiaci Michael Dobrota, Miriama Sokoláková, Jakub Pánek, Adela Smatanová, Sára Vdovičíková,  Katarína Pirháčová, Juraj Šuňal, Martin Sušienka a Aneta Benediková predviedli choreografiu viedenského valčíka v dobových kostýmoch.

      • Ďen učiteľov

      • Pri príležitosti  tohto sviatku si naša Žiacka školská rada pripravila dňa 27.3 milé stretnutie žiakov a učitelov   spojené s krásnym kultúrnym  programom, malým občerstvením  i   praktickým darčekom.

       Ďakujeme nažim žiakom, vážime si ich vnímanie učiteľského povolania.

        

       Ďakujeme aj za solidaritu a zapojenie sa  do iniciatívy Minúta ticha za slovenské školstvo.

      • Ekonomická olympiáda

      • Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do riešenia ekonomickej olympiády a môžeme konštatovať, že úspešnejšie ako v minulom roku. 

       Ekonomická olympiáda - je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV)

       Spomedzi veľkej konkurencie - 181 stredných škôl, 5285 súťažiacich a 438 úspešných riešiteľov do celoslovenského kola postupuje len 50 z nich. Naša škola má hneď štyroch zástupcov : Šimon Pekár, Miriam Sokoláková, Barbora Peťková a Aneta Benedigová.

        

       Finále sa uskutoční dńa 25. apríla 2019 v Bratislave. Budeme našim študentom držať palce.

        

      • Darovanie krvi

      • Tradičná akcia - Valentínska  kvapka krvi je aj  tento rok  zrealizovaná v  spolupráci s Národnou transfúznou  službou v  Martine na našej škole dnes- na Deň učiteľov. Zúčastniť sa jej  môžu  žiaci nad 18r,  učitelia  i ostatní darcovia krvi z obce.

       Všetkým vopred ďakujeme za ochotu darovať to najcennejšie čo človek má a môže pomôcť iným.

      • Súťaž Generácia €uro

      • Blahoželáme našim  študentom: Zuzana Holubčíková, Samuel Mihalčík, Filip Chobor, Andrej Mokriš, Šimon Pekár, ktorí sa zúčastnili 8. ročníka súťaže Generácia €uro a v piatok 29.3.2019 budú reprezentovať našu školu vo finále.

       Predmetom súťaže bolo vypracovať návrhy ako by mala Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) vzhľadom na daný stav ekonomiky a úroveň inflácie v eurozóne riadiť objem peňazí v ekonomike, prostredníctvom centrálnej banky. Študenti si museli prejsť najskôr kvízovým prvým kolom a v druhom kole museli preukázať svoju kreativitu pri tvorbe videa. 

       Gratulujeme a v piatok budeme držať palce v celoslovenskom  kole.

        

      • Prijímacie konanie

      • Dňa 25. marca 2019 sa uskutoční prijímacie konanie na našu školu.

       Všetkým uchádzačom želáme úspech a veľa šťastia.

       Kým  uchádzači o štúdium  usilovne  riešili testy, pre rodičov bol pripravený  program  o informáciách o škole v Robotníckom dome./viac foto vo fotogalérii/

      • Študentské prezidentské voľby

      • Naša škola sa dnes -  19.3 zapojila do Študentských prezidentských volieb. Tí ktorí ku 19.3.2019 dovŕšili vek 15 rokov, môžu voliť na 3.poschodí vo fiktívnych volebných priestoroch. Ku voľbám žiaci potrebujú občiansky preukaz. Výsledky študentských prezidentských volieb môžu byť zverejnené po 22.3.2019. Ďakujeme Žiackej školskel rade za možnosť vyskúšať si ako je byť dospelým a spoluzodpovedným za vlastné rozhodnutia.

      • North Devon School of English

      • Here we are again, enjoying  our stay in Barnstaple while studying English and exploring the countryside.

       Best regards from the 1st year students and teachers.

      • Deň zriedkavých chorôb

      • Ak choroba postihuje nie viac ako jedného z 2000 ľudí, možno si poviete, že sa ňou  nemáte prečo zaoberať. Takýchto chorôb je však okolo 6000 a tak každý 17. človek trpí niektorou z nich. To by už mohlo byť dosť na to,  aby sme sa jeden deň v roku zastavili a venovali zriedkavým chorobám pár myšlienok, čo poviete? 
       A presne to sme na GBASe 28. februára urobili. Deň zriedkavých chorôb sme oslávili kvízom,  vďaka ktorému sme sa dozvedeli napríklad to,  že polovicu pacientov so zriedkavými chorobami tvoria deti a že účinnú liečbu má len 5% týchto chorôb. Zistili sme tiež, že symbolom zriedkavých chorôb je zebra zo slávneho medicínskeho porekadla "When you hear the hoof beats, think horses, not zebras." Dnes však zisťujeme, že tých zebier je medzi koňmi akosi viac, než sme pôvodne predpokladali... 
       Okrem kvízu sme sa zapojili do kampane Rare Disease Day. Pomaľovali sme si tváre modrou, zelenou a ružovou - farbami loga k tomuto dňu - a spoločne sme sa odfotili. Dúfame, že aj naša malá akcia pomôže osvete o zriedkavých chorobách. 
       Želáme Vám, aby Vás nikdy žiadna zebra nechytila do svojich zubov. Ale keby predsa, obráťte sa na Slovenskú Alianciu Zriedkavých Chorôb. A my ostatní tejto organizácii držme palce v zlepšovaní životných podmienok pre zriedkavých pacientov. 
       #RareDiseaseDay

       http://sazch.sk/zriedkavy-neznamena-vzdy-jedinecny-alebo-vynimocny-ci-vzacny/

        

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Úspech našich žiakov - Sabíny Kubicovej (V.A) a Jakuba Kuku (II.B) v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

       Blahoželáme a ďakujeme za  reprezentáciu školy.

        

        

        

      • Night under the stars

      • ...alebo Noc pod hviezdmi. Snáď niet výstižnejšieho názvu  pre  valetínsky ples, ktorý pre študentov našej školy pripravila   študentská spoločnosť Jam in Jar pod vedením p. učiteľky Štefánekovej. Takáto veľká akcia   vyžaduje  množstvo hodín práce, nadšenia,  získavania sponzorov,  zabezpečovanie celej organizácie  akcie. Študenti aplikovanej ekonómie tak  priamo v praxi získavajú cenné skúsenosti . Odmenou im je   radosť z vydareného a úspešného večera, v ktorom sa predstavili študentské kapely, speváčky. Súčastou bola  tombola a  skvelé vlastoručne vyrobené občerstvenie.

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Blahoželáme našim žiakom Sabíne Kubicovej (V.A), Emme Janovcovej (V.D) a Jakubovi Kukovi (II.B) za vynikajúce umiestnenie v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku a držíme im palce v krajskom kole.