• Novinky

      • Ukončenie školského roku

      • Koniec júna sa už tradične spája s ukončením školského roka. A hoci pre učiteľov sa oficiálne končí až 31.8., žiaci si môžu vydýchnuť. A ako najlepšie odštartovať zaslúžený oddych? Predsa záhradnou slávnosťou, takzvanou Garden party. Tú tohtoročnú si vychutnali nielen učitelia a žiaci, ale aj rodičia a absolventi. Program bol pestrý, počasie vyšlo na výbornú, jedlo bolo skvelé a tak akciu hodnotíme pozitívne. Pevne veríme, že aj leto bude podobne bohaté na zážitky. 

      • Štvrtáci maturovali

      • Koniec júna nebol horúci a žiarivý len počasím, ale aj úžasnými výkonmi našich maturantov pri ústnych  skúškach zo slovenského a anglického jazyka. Významnosť chvíle niektorí podčiarkli aj nádherným odevom-regionálnymi krojmi, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

       Gratulujeme a želáme veľa šťastia a podobné úspechy aj v budúcom, absolventskom ročníku.

      • Úspech našej žiačky

      • Naša žiačka Paulína Stanková bola opäť úspešná v literárnej súťaži Paulinyho Turiec. Aj v tomto roku sa Paulínke podarilo uspieť a získala 3. miesto v II. kategórii poézie.

       Srdečne blahoželáme! 

      • Jubileum literárnej súťaže Hodžova esej

      • Dňa 20.6.2024 sa na pôde našej školy uskutočnilo vyhodnotenie jubilejného 20. ročníka literárnej súťaže Hodžova esej. Už dve desaťročia sa záver školského roka spája so slávnostným vyhlásením výsledkov Hodžovej eseje, ktorá je súčasťou Hodžových dní so záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky.  Slávnostným programom nás sprevádzali naši šikovní a talentovaní žiaci, ktorí ukázali, že popri štúdiu dokážu rozvíjať i nadanie v podobe spevu, recitácie, hry na akordeón, klavír alebo husle.

       Gratulujeme oceneným a ďakujeme za krásny kultúrny program!

       Ocenení žiaci:

       1.miesto:  cenu 300€ získala: Rebeka Juríková, Gymnázium Varšavská cesta, Žilina   

       2.miesto: cenu 200€ získala: Soňa Kováčiková, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

       3.miesto: cenu 100€ získala: Dominika Havlíková, Gymnázium Dubnica nad Váhom

       Vecné ceny:

       Cenu starostu obce Sučany získala: Andrea Babíncová, Gymnázium  Považská Bystrica

       Cenu  mesta Martin získal: Samuel Peterec, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany

       Cenu riaditeľky Bilingválneho gymnázia získala: Sára Holosová, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

       Cenu predsedu Organizačného výboru Hodžovej eseje získala: Veronika Oravcová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

      • Kurz ochrany života a zdravia 2024

      • V dňoch 5. - 7.6.2024 sa žiaci 3.ročníka zúčastnili pobytového Kurzu ochrany života a zdravia v Ružomberku. Program bol vskutku pestrý. Nielenže sa zúčastnení poučili o identifikácií jedovatých/ liečivých rastlín v teréne, otrave jedlom, evakuácií, signáloch varovania, ale dostali možnosť vyskúšať si základy horolezectva a zlaňovania, určovania svetových strán podľa prírodných javov či precvičovania poskytnutia prvej pomoci na figurínach. Vo večerných hodinách nechýbali kartové, spoločenské ani loptové hry či spievanie pri „táboráku.“ Celodennú túru na Babiu horu v nasledujúci deň vystriedala návšteva Vlkolínca a ani sme sa nenazdali a pobytu bol koniec. Pevne verím, že nikto z prítomných by neodmietol možnosť pobyt si zopakovať.

      • Gratulujeme

      • „Rečníci, ktorí hovoria o tom, čo ich naučil život, nikdy nestratia pozornosť poslucháčov.“

       Dale Carnegie

       Podpolianske osvetové stredisko Zvolen udelilo v celoslovenskom kole súťaže v rétorike Štúrov Zvolen našej žiačke Natálii Ferenčákovej 3. miesto. Bola to veru výzva predniesť v silnej konkurencii z celého Slovenska úvahu na tému Odliv mladých ľudí zo Slovenska a v stanovenom čase pripraviť a predniesť krátky prejav na vyžrebovanú tému. No Natália to zvládla bravúrne.

       Blahoželáme.

      • Slávnostná rozlúčka žiakov 5. ročníka

      • A je to tu!  Žiaci piateho  ročníka úspešne zmaturovali, dostali koncoročné vysvedčenia a môžu sa tešiť na prázdniny. Ešte predtým však spolu s tretím ročníkom zorganizovali rozlúčkovú slávnosť, na ktorú pozvali nielen všetkých študentov a učiteľov, ale i rodičov. Okrem slávnostných príhovorov sa predstavili najúspešnejší študenti nášho gymnázia a potešilo aj malé hudobné a tanečné  vystúpenie.

       Všetkým piatakom držíme palce v ďalších životných skúškach.

      • Putovný pohár po roku opäť v Sučanoch

      • Po ročnej pauze sa tímu SUVAR, zložený s reprezentantov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu a Gymnázia Varšavská cesta v Žiline, podarilo vyhrať Finále slovenskej debatnej ligy. Gratulácie si zaslúžia aj naši debatéri z tímu ZVARSA, ktorí skončili na druhom mieste a od víťazstva ich delila len jedna debata. Obdiv však patrí aj tímom SUČANY 3 a HRONSUZA. Oba totiž s vyššie zmienenými finalistami postúpili do vyraďovacích kôl a tvorili tak až polovicu tímov, ktoré mali titul na dosah.

       Veríme, že vysoký počet sučianskych reprezentantov v tohtoročnom Finále slovenskej debatnej ligy bude precedensom úspechov aj v budúcej sezóne.

      • Gratulujeme

      • V súťaži Sila slova sa žiačka Leila Reginová z II. B triedy zúčastnila kategórie Kresba filmového plagátu a žiačka Martina Trnovská z III.C získala 2. miesto v špeciálnej kategórií - Vlastná tvorba bez vystúpenia. 

       Blahoželáme

      • Výsledky prijímacích skúšok

      • Vážení uchádzači o štúdium na BGMH,

       oznamujeme Vám, že výsledky prijímacieho konania boli zverejnené na našej webovej stránke. Výsledky si môžete pozrieť v sekcii Prijímacie konanie 2024.

       Ďakujeme za Váš záujem a želáme Vám veľa úspechov.

       S pozdravom,
       prijímacia komisia

      • Gratulujeme

      • Srdečne gratulujeme Alenke Bálintovej k 1.miestu na krajskom kole matematickej olympiády v kategórii C a zároveň ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • STAVANIE MÁJA

      • Ako už je dlhoročným zvykom, tak aj tento rok na GBAS-e prebehlo dňa 2.5.2024 STAVANIE MÁJA. Tento rok sme si pre Vás po novom pripravili aj folklórne predstavenie, ktoré si pripravili študenti našej školy. Veríme, že predstavenie ste si užili a zabavili sa. Dúfame, že aj budúci rok sa nám podarí pripraviť podobný program, ktorý bude udržiavať túto tradíciu nažive aj naďalej.

       Váš Školský parlament!

       FOTO: Karolína Čurná IV.C, Ema Mečiarová III.D

      • Deň jazykov

      • Druhé májové popoludnie sme na našej škole venovali cudzím jazykom - tentokrát zábavnou formou. Naši žiaci si pre svojich spolužiakov pripravili množstvo aktivít zameraných na spoznávanie nielen samotných jazykov, ale aj ich kultúr. Žiaci si tak mohli prostredníctvom kvízov otestovať vedomosti z ruskej, francúzskej a nemeckej kultúry, gastronómie, histórie, etymológie, vyskúšali si svoje spevácke a tanečné schopnosti, zahrali sa rôzne spoločenské hry so slovíčkami, mohli si namaľovať svoju matriošku alebo sa dozvedieť niečo o správaní anglického gentlemana. A popri tom nám naše šikovné žiačky - kuchárky pripravili pestrú ponuku národných jedál ako odmenu za absolvované aktivity.

       Učitelia cudzích jazykov a angličtiny ďakujú všetkým organizátorom za ich skvelo odvedenú prácu.

      • Z NAJEPŠÍCH MEDZI NAJLEPŠÍMI!

      • Náš žiak Peter Oswald z II. ročníka sa v silnej konkurencii škôl z celého Žilinského kraja prepracoval z prvého a zároveň jediného postupového miesta do celoslovenského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Už to bol skvelý úspech, ale tajne sme dúfali, že sa mu bude dariť aj v celoštátnom kole, ktoré sa konalo 22.4.-23.4.2024 v Modre. O medailových pozíciách sme radšej nahlas nehovorili a s pokorou sme čakali na vyhodnotenie. A úspech na seba nechal čakať dlhé dva dni, no podarilo sa! Konzistentné výsledky vo všetkých troch častiach súťaže (test, tvorba a transformácia textu, ústny prejav) priniesli Peťovi úžasné druhé miesto!

       Srdečne mu gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!

      • HODŽOVA ESEJ 2024

      • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
       vyhlasuje 

       pod záštitou predsedu vlády SR

       20. ročník súťaže

       HODŽOVA ESEJ 2024

       na tému: 

       "Naše členstvo v Európskej únii včera a dnes. Názorové postoje mladej generácie. Výhody a riziká, hodnoty a obmedzenia." pri príležitosti 20 výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

       Výrok  Dr. Hodžu: 

       "Slobodu a bezpečnosť malých národov  môže zaručiť jedine ich federácia a dobrovoľné spojenie suverenít, vytvorenie relatívne silného celku znamená bezpochyby viac než ustavičné nebezpečenstvo straty suverenity bez akejkoľvek kompenzácie."

       (Milan Hodža: Federácia v strednej Európe a iné štúdie. s. 33)

       Vaše eseje zasielajte najneskôr do 10. júna 2024 na adresu: esej@gbas.sk

       Neváhajte a zapojte sa do súťaže, môžete získať rôzne ceny a pre prvé tri eseje sú pripravené tieto ocenenia:

       1. miesto:  finančná prémia         vo        výške   300,-

       2. miesto:  finančná prémia         vo        výške   200,-

       3. miesto:  finančná prémia         vo        výške   100,-

      • Juvenes Translatores

      • On the 26th of March we were invited to Bratislava to the Representation of the European Commission in Slovakia along with other participants and winners of the annual translating competition Juvenes Translatores. 

       The programme included, but was not limited to, a short discussion with the winner of the official round of the competition and a panel of translators who gave us an idea of the profession. We also got introduced to an interpreter's booth and had a go at the so-called "shadowing", which is a technique in which you say, out loud, exactly what you hear being spoken to you. Although not even close to interpreting, it is harder than it sounds.

       All in all, it was a pleasant experience and I encourage everyone to take part.

      • Gratulujeme

      • Dňa 16. apríla 2024 sa tím našich chlapcov zúčastnil v Ružomberku na krajskom kole v basketbale, kde získali krásne druhé miesto. Napriek tomu, že postup na celoslovenské kolo im ušiel iba o vlások, chceme chlapcom poďakovať za skvelú reprezentáciu školy a želáme im veľa šťastia do budúcnosti!

      • Félicitation à Samuel Peterec!

      • Dňa 9.4.2024 náš tretiak Samuel príkladne reprezentoval našu školu na celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v Bratislave a v tesnom súboji si vďaka svojim úžasným vedomostiam vybojoval 1. miesto v kategórii 2A.

       Blahoželáme!!!