Menu

Navigácia

 • XO

  Pod týmto zaujímavým názvom sa  ukrýva  známa hra  piškvorky. Masarykova univerzita v Brne  organizovala  dňa 13.11 medzinárodnú súťaž pIšQworky. Tím  našich tretiakov - Barbora Piatková, Hana Štrkolcová, Martin Dam, Paulína Šebeková, Filip Fukas sa prebojoval až do štvrťfinále k  čomu im gratulujeme.

 • Šach

  Majstrovstvá stredných škôl okresu Martin a Turčianske Teplice sa uskutočnili 13.11.2019 Gratulujeme  žiačkam Sofii Anne Cibíkovej k úžasnému  1. miestu a Marine Rembovskej k 2. miestu. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy

 • Študentská kvapká krvi

  Ďakujeme všetkým 24 darcom, ktorí podporili svojou aktívnou účasťou Študentskú kvapku krvi. Akcia prebehla už tradične v  priestoroch našej školy 7. 11. 2019 pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa študentstva.

  Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s NTS z Martina v druhom polroku!

 • Sárova Bystrica

  Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.

  Regionálne kolo pre turčiansky región, ktoré už tradične organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine, sa uskutočnilo 16. októbra 2019 v Turčianskej knižnici v Martine. Súťažiaci sa predviedli v štyroch disciplínach: čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, moderovanie bloku vlastnej relácie a rozhovor so zaujímavým hosťom.

  Odborná porota hodnotila okrem iného celkový dojem, výslovnosť, prirodzenosť a presvedčivosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav a najmä kultivovanosť vyjadrovania sa. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota zohľadnila aj kreativitu pri ich tvorbe, výber tém, či schopnosť štrukturovať rozhovor alebo spravodajský blok.

  Súťaž má dve kategórie - I. kategória: od 15 do 18 rokov, tu získal. III .miesto Juraj Šuňal a v II. kategórii: od 18 do 25 rokov zvíťazila Aneta Uherčíková s priamym postupom do krajského kola v Žiline, kde získala II. miesto.


  Ďakujeme všetkým súťažiacim za prípravu a účasť v súťaži, bohaté zastúpenie tento školský rok mali žiaci II. ročníka, blahoželáme víťazom a želáme im veľa úspechov v ďalších aktivitách.

 • Národná banka Slovenska

  Dňa 24.10.2019 sme sa zúčastnili súťaže v Národnej banke Slovenska s názvom dni finančného spotrebiteľa. Po zaujímavých prednáškach a rôznych stanovištiach bolo našou úlohou nazbierať čo najviac zlatých eurocentov. Pod vedením pani učiteľky Kampošovej sa nám podarilo ukoristiť oslnivé 2. miesto. Zo súťaže sme si odniesli pohár, nadobudnuté vedomosti a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

  Gratulujeme.

 • Aurélium

  V utorok 22. októbra navštívili žiaci štvrtého a piateho ročníka zážitkové centrum vedy
  Aurelium v Bratislave - miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa
  Komenského „Škola hrou“. Žiaci tu našli exponáty z rôznych oblastí vedeckého poznávania a
  ľudského myslenia, dostali príležitosť si všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná
  vec funguje.

 • Halloween

  trošku v predstihu - dnes  už u nás v triedach i  po chodbach   sa premávali rôzne strašidlá a kreatúry.

 • ColorFest

  Perfektný nápad ako si spríjemniť  a ozvláštniť bežný vyučovací deň či  vyjadriť spolupatričnosť v kolektíve.  Každý ročník  mal  za úlohu prísť v oblečení jednej farby. 

  viac foto doplníme neskôr

 • Lingvafest

  Vo štvrtok 26.9. žila Bratislava jazykmi a my tiež. Zúčastnili sme sa totiž podujatia Lingvafest, ktoré sa pravidelne organizuje pri príležitosti Európskeho dňa jazykov na Ekonomickej univerzite. Ciele Lingvafestu  - predstaviť rôzne cudzie jazyky a kultúry, motivovať k učeniu sa cudzích jazykov, predstaviť efektívne spôsoby výučby a nové metódy a poskytnúť priestor na ďalšiu spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami a ľuďmi, ktorí pracujú priamo s jazykmi - boli do bodky splnené a my sa už tešíme na budúci ročník tejto skvelej akcie.

 • Festival Noc výskumníkov

  V priestoroch nákupného centra OC Mirage v Žiline sa prezentovali  fakulty Žilinskej univerzity, Univerzity Komenského v Bratislave,  predstavili sa aj inovatívne firmy. Vedecké stánky stánky zamerané na  rôzné odborné témy: Kultúrne dedičstvo vo virtuílnej realite, Život rastlín pre život človeka, Život na mesiaci,  Nauč sa prvú pomoc a mnohé ďalšie.  Žiaci   si mohli vybrať zo širokého spektra vedných odborov a  dozvedieť sa najnovšie novinky, napr. vidieť izolovanä DNA, množstvo lepku v múke, spájanie optických káblov,  programovanie robotov.

 • Kurz ochrany života a zdravia

  V krásnej  prírode Oravy  sa   konal Kurz ochrany života a zdravia. Žiaci sa  na trojdňovom podujatí nielen  dozvedeli  mnoho informacií ,ale  aktívne  pracovali na zadaných  úlohách a zdolali  mnoho dĺžkových kilometrov a prekonali aj desiatky výškových metrov.

 • Prírodu treba chrániť

  A vedia to aj naši žiaci a  preto aj oni  chcú prispieť svojimi činmi. Už sa nemohli dívať na smeti všade okolo nás a tak v  rámci svojho voľného času dobrovoľne chodia a zbierajú odpad ... Sú to prvé lastovičky našej envomentálnej spoločnosti Bakelita, ktorá takéto podujatia  často organizuje.  No netreba  čakať len na organizované podujatia, aj jednotlivci zvládnu veľké veci a že sa to dá aj počas voľna, len preto, že im to vadí, tak to riešia.  Inšpirovali aj Vás?

 • Gratulujeme!

  September je ešte len  v polovici a my už žneme úspechy -ŠImon Pekar-  2 .miesto  v Ekonomickej olympiade, 

 • Naši prváci

  Prázdniny sa  pominuli a je tu  začiatok  školského roka.  Pre našich prvákom trošku netradičný. Prvý týždeň ich namiesto učenia sa a sedenia v laviciach a možno nesmelému pokukovaniu po spolužiakoch čakal program plný zaujímavostí a aktivít  zameraných na spoznávanie priestorov školy, jej okolia i mesta Martin a nepochybne aj  seba samých. 

   

  Vítame  Vás a želáme  Vám veľa úspechov!

                                             

 • Želáme všetkým

  prázdniny bez prázdnych dní,

  leto plné oddychu, morských vĺn, horských hrebienkov,

  leto plné horiacich vatier, prechádzok pod arkádami, výletov v objatí ...

   

  Juchúúúú ... mám maturitu v suchu ...

 • Dovidenia po prázdninách

  Školský rok 2019/2020  začne  2. septembra 2019 pondelok o 9 : 00 hod

  Čo si priniesť ?

  Žiaci 1. ročníka

  • koncoročné vysvedčenie z ôsmej alebo deviatej triedy ZŠ 

  Všetci žiaci

  • fotografiu 3 x 4 cm (vlastnú a aktuálnu)
  •   na školský študentský preukaz (okrem prvákov)
  • obuv na prezutie
  • žiadosť zákonného zástupcu a odporučenie lekára na čiastočné alebo úplné oslobodenie od telesnej a športovej výchovy v prípade zdravotných problémov

  Cestovné preukážky si môžu potvrdiť na recepcii školy už od

  22. 8. 2019 v čase 8: 30 – 12: 00

  Komisionálne skúšky

  • opravné,
  • na ukončenie klasifikácie za školský rok 2018/2019,
  • rozdielové       -     z dôvodu absolvovania štúdia na škole obdobného typu v zahraničí
  • z dôvodu prestupu na voľné miesta v 2. – 4. ročníku

  sa budú konať 27. augusta  2019 (utorok) v súlade s rozhodnutím riaditeľa školy alebo pozvánky.

 • Certifikát dobrovoľnícka práca

 • Prehľad výsledkov maturantov

  Prehľad výsledkov maturantov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch z predmetov  anglický jazyk úroveň C1, matematika a slovenský jazyk a literatúra v školskom roku 2018/2019 v národnom testovaní MATURITA nájdete TU.     

  zdroj: https://výsledky.nucem.sk

  Našim maturantom blahoželáme!

 • G A R D E N PARTY

  Milí rodičia, učitelia, priatelia školy a žiaci, ako je už každoročnou tradíciou, aj tento rok sa na záver školského roka uskutoční Garden Party. Je to jedinečná príležitosť sa rozlúčiť pred letnými prázdninami a spoločne sa zabaviť. Prídťe si vychutnať tanec, spev, exhibičnú debatu, detský kútik, porozprávať sa s absolventami a mnoho ďalšieho. My sa na vás už tešíme. 

 • Hodžovo fórum

  V dňoch 15.5. - 16.5.2109 sa na pôde našej školy uskutočnil 5. ročník celoslovenskej debatnej súťaže Hodžovo fórum pri príležitosti Dní Milana Hodžu, ktoré sa konajú každoročne na konci júna. Téza tohto turnaja je vždy spätá s témou Hodžovej eseje – literárnej súťaže: „Ani v prípade, kedy diplomacia zlyháva, by nemal byť ozbrojený konflikt správnou cestou na udržanie mieru.”. Svoje pozície obhajovali tímy zo Sučian (2 tímy), Žiliny (4 tímy), Košíc (2 tímy) a Šamorína (2 tímy). Víťazom tohto ročníka Hodžovho fóra sa stal tím z domáceho klubu v zložení Soňa Koniarová, Martin Janco a Adam Berkeš. Na druhej priečke sa umiestnil tím z Gymnázia Varšavská cesta v Žiline v zložení Aneta Králová, Simona Kobelová a Jakub Koprda a broznovú priečku obsadil tím z Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne v zložení Tatiana Gáborová, Stela Koštálová a Barbara Betušová. Najlepšími tromi rečníkmi sa stali Soňa Koniarová z domáceho víťazného tímu, Jakub Koprda a Samuel Hromo Gymnázia Varšavská cesta v Žiline.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  Ing. Martina Lojdová
  riaditeľka školy
  0911 348 415

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
  0911 348 411

  Ing. Jozef Ristvej
  zástupca riaditeľa pre technicko- ekonomické činnosti

  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria