• Novinky

      • Stužková slávnosť

      • Štúdium na strednej škole je  spojené aj s  viacerými tradičnými   spoločenskými udalosťami.  Začiatkom  novembra   zvykneme   vítať  v cechu študentov našich  prvákov na  podujatí Imatrikulácie. Čas rýchlo letí a tak akoby lusknutím  prstov   sa žiaci  ocitnú v 5tom ročníku, kde   im na Stužkovej  slávnosti  želáme veľa úspechov   pri maturitných skúškach a ako symbol šťastia  odovzdávame  zelenú stužku nádeje.

      • Plavecký výcvik

      • Prváci majú tento týždeň obohatený nielen o výchovu  ducha, ale aj tela. Okrem pravidelnej TŠV  absolvujú   v tomto čase  aj plavecký výcvik pod dohľadom skúsených inštruktorov  na plavárni v Žiline.

      • Súťaž Náboj Junior

      • Dňa 23.11. 2018 sa, podobne ako po minulé roky, v našej jedálni stretli žiaci okolitých základných škôl, aby si v súťaži Náboj Junior zmerali svoje sily v matematike a fyzike. Ich cieľom bolo vyriešiť čo najviac úloh počas dvoch hodín. Túto súťaž pre nich zorganizovali naši študenti – členovia Fyzikálneho krúžku.

        

       Výhercovia:

       1. miesto: Evanjelická SŠ-EZŠ, M.R.Štefánika 17, Martin, A

       Matej Adam Bálint (8), Matúš Mišík (8), Ján Hanulík (8), Martin Klušák (8)

       2. miesto: Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, Martin, A

       Zuzana Bodová (9), Alžbeta Papajová (9), Natália Slivková (9), Klára Vyletelová (9)

       3. miesto: Základná škola s MŠ, Hôrky 2, Hôrky, A

       Stela Černáková (8), Denisa Chabadová (8), Kristína Knappová (8), Jana Žiaková (8)

        

       Ďaľší účastníci:

       Základná škola s MŠ, M. R. Štefánika 1, Vrútky

       Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin

       Cirkevná ZŠ R. Zaymusa Romualda Zaymusa 3, Žilina

       Základná škola s MŠ, M. R. Štefánika 432, Varín

        

       Výhercom  gratulujeme a všetkým tímom ďakujeme za účasť a dúfame, že sa stretneme aj budúci rok.

      • Stredoškoláci začínajú v reálnom svete podnikania

      •  

       Študenti sa učia ako podnikať. Už dve školenia manažmentu absolvovali naši študenti,zástupcovia študentskej spoločnosti, Lenka Panáková a Šimon Pekár v Banskej Bystrici, Alžbeta Belanská, Filip Chobor, Natália Denemarková a Zuzana Holubčíková v Košiciach. Školenia  boli realizované  praktickou a kreatívnou formou. Zamestnanci spoločnosti AT&T odovzdali študentom svoje skúsenosti z oblasti projektového a krízového riadenia, marketingu a financií. Nechýbali ani rady ako zvládať problémy v tíme. Príprava na reálne problémy v podnikateľskom prostredí prebehla metódou learning by doing, kde študenti riešili v tímoch problémy z rôznych oblastí, ktoré počas podnikania môžu nastať. Naša študentskej spoločnost JA Firma ,JAm - in jar,  je pripravená a tak môže naplno rozbehnúť svoje podnikateľské aktivity nelen v priestoroch školy, ale  aj  pri rôznych spoločenských a vzdelávacích podujatiach.

      • Deň študentstva a Imatrikulácie

      • Významný 17ty november  sme  oslávili v predstihu -už 9.11. Pripomenuli sme si  dôležitosť  protestov študentov v r. 1989  a udalosti spojené s Nežnou revolúciou. Toto obdobie už tradične spájame aj  s privítaním  našich prvákov do  rodiny Gbasákov formou Imatrikulácií.  Žiaci  1. a 3. r. pripravili pestrý kultúrny program za čo im ďakujeme a želáme im   pohodové a   úspešné štúdium na   našej a teraz už aj ich škole.

      • Slovensko ako demokratická krajina

      • Koncom októbra  sme na našej škole privítali ma besede pána Mikuláša Dzurindu. Diskutovali sme o minulom, ale i súčasnom spoločenskom dianí, pripomenuli sme si úspechy a  zároveň aj úskalia, ktoré sprevádzali vývoj Slovenska ako demokratickej krajiny. Žiaci sa mohli pýtať na  fakty  a názory na udalosti   prislúchajúce danej dobe, v ktorej oni boli iba malými deťmi.