• Novinky

      • Blahoželáme

      • Dňa 8. 2. 2022 sa náš žiak Ondrej Štrkolec zúčastnil 32. ročníka krajského kola  Olypmpiády v anglickom jazyku, kde sa umiestnil na krásnom 3. mieste. 

      • Pripravované aktivity pre uchádzačov o štúdium

      • Dňa 19.2.2022 od 8:30 do 13:00 bude na internáte Strednej odbornej školy Martin-Priekopa možnosť pre záujemcov o štúdium na BGMH a ich rodičov navštíviť priestory, v ktorých sú ubytovaní žiaci našej školy. Pre bližšie informácie kontaktujte zástupcu riaditeľky školy SOŠD Mgr. Milana Sýkoru, PhD. sykora@sosd.sk.   

       Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa plánovaný program Pretestovanie zo dňa 26.2.2022 presúva na termín 19.3.2022. O prípadných zmenách a možnosti prihlásenia na program Pretestovanie Vás budeme informovať.