• Novinky

      • Víťazi súťaže Generácia €uro z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch sa stretnú s prezidentom ECB

      • Brána do európskeho finančného centra - do Frankfurtu nad Mohanom, ktorý je zároveň sídlom ECBP sa v minulých dňoch otvorila aj pre náš - národný víťazný tím - z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch  Členovia tímu si prevzali ocenenie z rúk prezidenta ECB Maria Draghiho a guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha. Gratulujeme a vitajte šťastne doma! 

       GRATULUJEME k senzačnému úspechu:

       Dňa  29.marca sa naši študenti  - Samuel Mihalčík, Šimon Pekár, Filip Chobor a Andrej Mokriš zúčastnili celoslovenského finále súťaže Generation €uro v Bratislave v priestoroch NBS.

        Z piatich tímov, ktoré do finále postúpili po dvoch náročných kolách, zvíťazil práve tím študentov z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch,  

       Študenti  prezentovali pred odbornou porotou svoje krátke videá na tému „"Vysvetli ako a prečo ECB zabezpečuje cenovú stabilitu". Spolu s rovesníkmi z 11 krajín eurozóny sa tak stali súčasťou vzdelávacej iniciatívy Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk Eurosystému. 

       Pre národný víťazný tím z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch sa týmto finále otvára brána do európskeho finančného centra - do Frankfurtu nad Mohanom, ktorý je zároveň sídlom ECB. Členovia tímu si prevezmú ocenenie z rúk prezidenta ECB Maria Draghiho a guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha.  

       Výhra bola  mimoriadne zaslúžená, veď k  víťastvu  sa museli  študenti pracne prebojoveť cez nasledovný priebeh  súťaže :

       8. ročník súťaže Generácia €uro 2018/2019 v SR:

       • 1. kolo absolvovalo 96 tímov z celého Slovenska
       • 39 najúspešnejších tímov postúpilo do 2. kola
       • 26 tímov poslalo krátke video na zadanú tému
       • 5 tímov postúpilo do 3. finálového kola
      • Nemčina všetkými zmyslami

      •  

       Na konci apríla sme na konverzáciách v nemeckom jazyku zažili nemčinu všetkými zmyslami.

       Hmatom - pri šúpaní, krájaní, strúhaní, miešaní,

       ušami – pri varení, pečení a dávaní pokynov kuchtíkom vo svojom tíme,

       nosom - pri vnímaní všetkých tých omamných vôní šíriacich sa z kuchynky v našom klube,

       očami - pri pohľade na všetky tie lahodne vyzerajúce dobrôtky

       a na čo sme sa tešili všetci najviac – pri ochutnávaní.

       Po bryndzových haluškách, bavorskom kréme, jablkovej štrúdli s čokoládou a fondue sa len tak zaprášilo.

       Na záver sme všetci spokojne skonštatovali, že slovenská kuchyňa a kuchyňa germanofónnych krajín si dokáže podmaniť srdce a tráviaci systém každého hladného gbasáka. J Neveríte? Pridajte sa nabudúce k nám! Sie sind herzlich willkommen!

      • Máj

      • Krásne  májové sviatky a dni zaliate slnkom 

       všetkým návštevníkom našej webovej stránky,

       žiakom, rodičom a priaznivcom školy

       úprimne želajú

       pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci               

       Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch

      • Ekonomická olympiáda

      • - je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl a je organizovaná organizáciou INESS - Institute of Economic and Social Studies.

       Spomedzi veľkej konkurencie - 181 stredných škôl, 5285 súťažiacich a 438 úspešných riešiteľov sa do celoslovenského kola/25.4.2019/ prebojovalo len  50 študentov. Naša škola mala hneď štyroch zástupcov : Šimon Pekár, Miriam Sokoláková, Barbora Peťková a Aneta Benedigová.

        

       Nakoniec celkovým víťazom sa stal Šimon Pekar !!!

       A Mirka Sokoláková obsadila krásne siedme miesto.

        

       Srdečne im blahoželáme!!!

        

      • Karis a Štúrovo pero

      • Gratulujeme redakčnej rade nášho školskému časopisu KARIS k získaniu Ceny televízie Markíza 3. stupňa v Súťaži Štúrovo pero 2019.

      • Model United Nations

      • V dňoch 28.-31. sa študenti Arthur Forgáč, Matúš Pavlík a Jakub Kašjak zúčastnili simulovaného zasadnutia Spojených Národov (Model United Nations) ZAMUN v Žiline, kde sa riešili svetové problémytýkajúce sa ľudských práv či hybridnej vojny. Jakub Kašjak získal za aktívnu činnosť ocenenie honourable mention.

      • Slávnostné podujatie ku Dňu učiteľov

      • Okresný úrad Žilina pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu SR pozval žiakov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu aj s umeleckou vedúcou Ing. Martinou Lojdovou,  riaditeľom školy RNDr. Vasilom Dorovským  a ocenenou kolegyňou za BG MH Mgr. Vierou Kampošovou na slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním ocenení pedagogickým a odborným zamestnancom v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 4.4.2018 ako súčasť programu s tanečným vystúpením " Valčík" do divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Po vystúpení boli prítomní pozvaní na slávnostnú recepciu, kde sa uskutočnilo aj oficiálne fotenie s prednostom OÚ PhDr. Michalom Lavríkom a vedúcim odboru školstva OÚ Žilina PhDr. PaedDr. Dušanom Galbavým, PhD.  Žiaci Michael Dobrota, Miriama Sokoláková, Jakub Pánek, Adela Smatanová, Sára Vdovičíková,  Katarína Pirháčová, Juraj Šuňal, Martin Sušienka a Aneta Benediková predviedli choreografiu viedenského valčíka v dobových kostýmoch.

      • Ďen učiteľov

      • Pri príležitosti  tohto sviatku si naša Žiacka školská rada pripravila dňa 27.3 milé stretnutie žiakov a učitelov   spojené s krásnym kultúrnym  programom, malým občerstvením  i   praktickým darčekom.

       Ďakujeme nažim žiakom, vážime si ich vnímanie učiteľského povolania.

        

       Ďakujeme aj za solidaritu a zapojenie sa  do iniciatívy Minúta ticha za slovenské školstvo.

      • Ekonomická olympiáda

      • Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do riešenia ekonomickej olympiády a môžeme konštatovať, že úspešnejšie ako v minulom roku. 

       Ekonomická olympiáda - je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV)

       Spomedzi veľkej konkurencie - 181 stredných škôl, 5285 súťažiacich a 438 úspešných riešiteľov do celoslovenského kola postupuje len 50 z nich. Naša škola má hneď štyroch zástupcov : Šimon Pekár, Miriam Sokoláková, Barbora Peťková a Aneta Benedigová.

        

       Finále sa uskutoční dńa 25. apríla 2019 v Bratislave. Budeme našim študentom držať palce.

        

      • Darovanie krvi

      • Tradičná akcia - Valentínska  kvapka krvi je aj  tento rok  zrealizovaná v  spolupráci s Národnou transfúznou  službou v  Martine na našej škole dnes- na Deň učiteľov. Zúčastniť sa jej  môžu  žiaci nad 18r,  učitelia  i ostatní darcovia krvi z obce.

       Všetkým vopred ďakujeme za ochotu darovať to najcennejšie čo človek má a môže pomôcť iným.

      • Súťaž Generácia €uro

      • Blahoželáme našim  študentom: Zuzana Holubčíková, Samuel Mihalčík, Filip Chobor, Andrej Mokriš, Šimon Pekár, ktorí sa zúčastnili 8. ročníka súťaže Generácia €uro a v piatok 29.3.2019 budú reprezentovať našu školu vo finále.

       Predmetom súťaže bolo vypracovať návrhy ako by mala Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) vzhľadom na daný stav ekonomiky a úroveň inflácie v eurozóne riadiť objem peňazí v ekonomike, prostredníctvom centrálnej banky. Študenti si museli prejsť najskôr kvízovým prvým kolom a v druhom kole museli preukázať svoju kreativitu pri tvorbe videa. 

       Gratulujeme a v piatok budeme držať palce v celoslovenskom  kole.

        

      • Prijímacie konanie

      • Dňa 25. marca 2019 sa uskutoční prijímacie konanie na našu školu.

       Všetkým uchádzačom želáme úspech a veľa šťastia.

       Kým  uchádzači o štúdium  usilovne  riešili testy, pre rodičov bol pripravený  program  o informáciách o škole v Robotníckom dome./viac foto vo fotogalérii/

      • Študentské prezidentské voľby

      • Naša škola sa dnes -  19.3 zapojila do Študentských prezidentských volieb. Tí ktorí ku 19.3.2019 dovŕšili vek 15 rokov, môžu voliť na 3.poschodí vo fiktívnych volebných priestoroch. Ku voľbám žiaci potrebujú občiansky preukaz. Výsledky študentských prezidentských volieb môžu byť zverejnené po 22.3.2019. Ďakujeme Žiackej školskel rade za možnosť vyskúšať si ako je byť dospelým a spoluzodpovedným za vlastné rozhodnutia.

      • North Devon School of English

      • Here we are again, enjoying  our stay in Barnstaple while studying English and exploring the countryside.

       Best regards from the 1st year students and teachers.