• Novinky

      • Hodžovo fórum 

      • V dňoch 9.5. - 10.5.2108 sa na pôde našej školy uskutočnil 4. ročník celoslovenskej debatnej suťaže Hodžovo fórum pri príležitosti Dní Milana Hodžu, ktoré sa konajú každoročne na konci júna. Téza tohto turnaja je vždy spätá s témou Hodžovej eseje – literárnej súťaže: 

       „Absolventi slovenských vysokých škôl by mali byť prednostne zamestnávaní v slovenskej štátnej správe”. 

       Svoje pozície obhajovali tímy z Martina (1 tím), Sučian (3tímy), Žiliny (3 tímy), Popradu (2 tímy) a Košíc (3 tímy). Víťazom tohto ročníka Hodžovho fóra sa stal tím z Gymnázia Varšavská v Žiline v zložení Barbora Horehájová, Nina Mališová a Marián Modranský. Najlepší tím domáceho klubu v zložení Dário Mikuš, Filip Kužma a Jakub Dobeš sa umiestnil na 2. mieste a broznovú priečku obsadil tím z Gymnázia Jozefa Lettricha v Matrine, v zložení Aneta Migátová, Roland Nepela a Martin Štípala.

       Najlepšími tromi rečníkmi sa stali Lucia Elečková z Gymnázia Poštová v Košiciach, Aneta Migátová z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine a Marián Modranský z víťazného tímu. 

      • Časopis Karis opäť zabodoval!

      • Aj tento rok sa náš časopis KARIS môže pýšiť ďalším úspechom! V dňoch 20.-21.4. sme sa vo Zvolene zúčastnili celoslovenskej súťaže školských časopisov- Štúrovho pera 2018. Čakalo nás plno zaujímavých workshopov a prednášok z oblasti žurnalistiky, vrátane návštevy prezidenta Andreja Kisku. Ako čerešnička na torte bol pre nás prichystaný veľký úspech v podobe Ceny televízie Markíza 3. stupňa! S veľkou motiváciou a povzbudením sa tak budeme aj naďalej snažiť prejaviť naše žurnalistické cítenie a využiť nadobudnuté skúsenosti aj v budúcom roku. 

       Váš KARIS

      • Šachové úspechy

      • Gratulujeme žiakom Sofia Anna Cibíková, Dominika Tomčíková, Richard Ján Mojš, Rudolf Antálekk  2. miestu  v šachovom turnaji družstiev. Ďakujeme ze  skvelú reprezentáciu školy.

      • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

      • Dvadsať najlepších riešiteľov - z toho 4 z našej školy-Juraj Bielik, Eduard Kofira, Gabriela Zemenčíková a Martin Kňaze (z celkového počtu 5000 žiakov), ktorí úspešne prešli prvými dvoma súťažnými kolami zabojovalo o atraktívne ceny pre seba a svoju školu. Žiakov čakal vo finálovom kole test zameraný na svet financií, objasnenie ekonomických pojmov či riešenie slovných úloh týkajúcich sa hospodárenia s peniazmi.

       S úlohami si najlepšie poradil a 1. miesto obsadil práve náš žiak Martin Kňaze, ktorý si vďaka zisku najväčšieho počtu bodov odniesol nový MacBook a svojej škole zároveň zabezpečil peňažnú výhru v hodnote 2 000 eur.  Ďakujeme a gratulujeme!

        

      • Vyrástol nám MÁJ

      • Dnes  sa záhradou našej školy niesli ľúbozvučný spev, hudba i tanec, ktoré krásne  dotvorili atmosféru  tradície stavania Mája. Ďakujeme  všetkým chlapcom a kolegom, ktorí pripravili tento  darček pre  dámsku časť osadenstva školy

      • Aplikovaná ekonómia

      • Opäť jedna výborná prezentácia školy, teraz v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia.

       Rebeka Reiselová sa zúčastnila súťaže Mini Innovation Camp v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 29 študentov programov JA Aplikovaná ekonómia, JA Podnikanie v cestovnom ruchu I a II. Súťaž Mini Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných 4- členných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Rebeka obsadila so svojím tímom pekné 3. miesto .

       Blahoželáme aj  Miriame Sokolákovej za úspešné reprezentovanie školy v Ekonomickej olympiáde. Spomedzi viac ako 300 stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí absolvovali krajské kolá, sa Miriam umiestnila na peknom 5.mieste a postupuje do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 26.apríla 2018 v Bratislave

       Úspešnou riešiteľkou olympiády  je aj Dominika Cigániková, umiestnila sa na 11.mieste. Bohužiaľ postup do finále jej ušiel o jedno miesto.,

       Ďakujeme a gratulujeme!

        

      • AJ VY LAJKUJETE?

      • Do divadla GUnaGU v Bratislave sme sa už dávno chystali a 16. 4. to vyšlo!
       Najnovšia hra Viliama Klimáčka YOUTUBERI (ó božský internet) poskytla priestor na
       zábavu plnú absurdností, ale aj na vážne úvahy. Dokudráma, ako ju označil sám autor, šokuje,
       provokuje, je skrátka reakciou na nástup nových technológií. Štyria výborní herci dokázali
       svoje interpretačné umenie vo viacerých postavách, a tak znásobili zážitok z celého
       predstavenia.
       „Predstavenie sa nám páčilo, DÁVAME MU LAJK."

      • Úspechy bohato pribúdajú

      • Gratulujeme Zuzke Nikodemovej bronzovému miestu na celoštátnom kole v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Sme  radi, že popri  anglickom jazyku nezabúdajú naši žiaci aj na ich materinskú reč. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

      • Olympiáda v ruskom jazyku

      • Dňa 15. 2. 2018 sa konalo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku, kde sme dosiahli nasledovné úspechy: P. Zúbeková, IV.B, v kat. B2 - 3. miesto, F. Kužma, I.A, v kat. A2 - 2. miesto a M. Sušienka, III.C, v kat. B1 - 1. miesto, tým postúpil do celoslovenského kola, kde obsadil 3. miesto. K úspechom  srdečne  blahoželáme.

      • Hádzanárky na majstrovstvách žilinského kraja strieborné

      • Na majstrovstvách žilinského kraja sa naše žiačky umiestnili na druhom mieste, na majstrovstvá SR stredných škôl postúpilo družstvo gymnázia Štefánikova Bytča.

       BGMH Sučany: Katarína Dúcka, Zuzana Plešková, Silvia Krebesová, Kristína Stehlíková, Katarína Szemanová, Patrícia Patiová, Sarah Cpinová, Adela Mináriková, Barbora Dubná

      • Na majstrovstvá žilinského kraja stredných škôl aj VOLEJBALISTKY

      • Naše dievčatá dominovali v priebehu celého turnaja a po výhrach nad obchodnou akadémiou a gymnáziom V. P. Tótha, porazili vo finále domáce dievčatá z gymnázia J. Lettricha v Martine. Po turnaji na dievčatá čakalo regionálne kolo, v ktorom zvíťazili nad dievčatami z pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach a postúpili na majstrovstvá žilinského kraja, ktoré sa uskutočnia 19. 4. 2018 v Liptovskom Mikuláši.

       BGMH Sučany: Lavinia Tempestini, Patrícia Patiová, Michaela Vápeníková, Sára Fraňová, Monika Sereková, Janka Niepelová, Aneta Benedigová, Kristína Stehlíková 

      • Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR

      • Dňa 5.4 sa v Žiline v priestoroch gymnázia Varšavská cesta konalo krajské kolo dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR, ktorú už tradične  vyhlasuje Gymnázium Cheb. Našu školu zastupoval team v zložení: Viktória Chrenková, Viktor Chladnuch a Adelheid Pechová. Naši žiaci obhájili výborné 4. miesto. Srdečne blahoželáme k úspechu! 

      • Úspechy tanečného krúžku

      • Okresný úrad Žilina pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu SR za účasti ministerky školstva Martiny Lubyovej pozval žiakov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu aj s umeleckou vedúcou Ing. Martinou Lojdovou a riaditeľom školy RNDr. Vasilom Dorovským na slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním ocenení pedagogickým a odborným zamestnancom v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 10.4.2018 ako súčasť programu s tanečným vystúpením Charleston do divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Po vystúpení boli prítomní pozvaní na slávnostnú recepciu, kde sa uskutočnilo aj fotenie s pani ministerkou. Žiaci Michael Dobrota, Diana Janíčková, Miriama Sokoláková, Martin Bažlekov, Jakub Pánek, Sára Vdovičíková,Tomáš Buchel,Gabriela Chlebcová,  Katarína Pirháčová, Juraj Šuňal ukázali, že aj keď nie sme umeleckou školou, vieme ponúknuť pekný umelecký zážitok pre prítomných hostí, ktorí ocenili tanečné výkony nie len potleskom, ale aj úprimným slovom na recepcii.    

      • Deň učiteľov

      • Ďakujeme Žiackej školskej  rade a všetkým žiakom   za  darček ku Dňu učiteľov. Sviatok je  síce  až zajtra, ale už v predstihu  nám  žiaci  venovali  krásne  vystúpenia,  chutné  občerstvenie a krásny kvietok

        Ďakujeme aj  obci Sučany   za pozvanie na oslavu Dňa učiteľov v kultúrnom dome.

        Gratulujeme   Mgr.Tatiane  Stanovej  k získaniu plakety J.A.Komenského za aktívnu prácu s mládežou.

      • Prijímacie skúšky

      •  Ďakujeme  všetkým uchádzačom za účasť na  prijímacích   skúškach.

       Pokiaľ  žiaci  svedomito  riešili   zadania prijímacích skúšok, ich  rodičia si mohli  skrátiť čas čakania v Robotníckom dome, kde pri čajíku či kávičke  získali mnoho  informácií zo  života  školy, dozvedeli sa zaujímavosti  o  krúžkoch,  exkurziách a  iných aktivitách.