• Novinky

      • Prvý deň v škole

      • Ani sme sa nenazdali, zazvonil zvonec a žiaci BGMH sa po prázdninách vrátili do školských lavíc. Oddýchnutí, vysmiatí, mnohí opálení, ale predovšetkým plní odhodlania opäť si plniť školské povinnosti a pochváliť sa letnými spomienkami svojim spolužiakom a učiteľom.

       Školský rok to bude naozaj výnimočný: 100 prvákov spoznalo svojich triednych učiteľov, z „kovidových“ prváčat sa stali maturanti a škola privítala niekoľko nových, respektíve mlado-nových pedagógov.

       Neostáva nám teda nič iné, ako si zaželať príjemných 10 mesiacov a na zážitky bohatý školský rok 2023/2024.

      • Potvrdzovanie dokladov

      • Vami prinesené tlačivá (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - rodinné prídavky, MHD, SAD, ŽSR) + naše tlačivo "Potvrdenie o návšteve školy" pre školský rok 2023/2024 (k daňovému bonusu pre rodiča, k brigáde žiaka, k bankovému účtu žiaka a pod.) sa budú potvrdzovať v pracovných dňoch od 21.08.2023 v čase 10:00-12:00 a 13:00-14:30.

       Vo štvrtok 31.08.2023 budeme potvrdenia z dôvodu prevádzkovej porady vydávať v čase iba od 9:00 do 10:30 hod.

      • Hodžova esej 2023

      • Dňa 22.6.2023 sa v priestoroch Robotníckeho domu v Sučanoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 19. ročníka celoslovenskej súťaže Hodžova esej.

       Vyhlásenie výsledkov esejistickej súťaže žiakov stredných škôl bolo sprevádzané pestrým kultúrnym programom.

       Téma 19. ročníka znela: Význam znalosti cudzích jazykov v živote mladého človeka ako prostriedku vzájomného porozumenia a spolupráce vo svete.

       Milan Hodža: ,,Čo sa týka učenia cudzích jazykov, väčšina Stredoeurópanov ovláda aspoň jeden svetový jazyk. Jazyky by mali ľuďom pomáhať v komunikácii a nie ich navzájom oddeľovať.“
        

       Odborná porota ocenila práce nasledovne:

       1. miesto: 300€  Lenka Hardoňová, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

       2. miesto: 200€  Klára Kormaňáková, Gymnázium Martina Hattalu, Trstená

       3. miesto: 100€  Mário Lauro, Stredná odborná škola technická, Vráble

       cena starostu obce Sučany porota udelila Matejovi Macalákovi, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

        

       Gratulujeme oceneným žiakom a tešíme sa na ďalšie práce aj o rok.

      • Gratulujeme

      • Naši debatéri nezaháľali ani po skončení sezóny a 17-18. júna sa zúčastnili neligového turnaja GJH Open, ktorý okrem odľahčených téz umožnil vyniknúť aj absolventom stredných škôl. Naši súčasní členovia debatného klubu Sučany tiež excelovali. Zlato z turnaja si vybojovali Barbora Svitková a Branislav Juhás spolu s bývalým študentom našej školy, Jánom Svýbom.
       3. miesto turnaja obsadili žiaci Samuel Michlík Adam Siviček. V súťaži rečníkov obsadil 2. miesto náš bývalý študent Branislav Faktor.

       Oceneným študentom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalšie úspechy v budúcej sezóne.

      • Stretnutie pri maturitnom stole v duchu tradícií

      • Horí ohník, horí na Kráľovej holi.
       Ktože ho nakládol ?  - naši profesori.

       Maturitná skúška je u nás na Gbase riadeným rozhovorom na vybranú tému o tom, čo sme sa za 4 roky naučili. S učiteľmi diskutujeme, dokazujeme svoje tvrdenia v slovenskom i anglickom jazyku.
       Túto vzácnu chvíľu umocňuje i slávnostné oblečenie, tak prečo si nepripomenúť naše korene aj slovenským krojom z rôznych častí Slovenska.

       Ďakujeme za oslavu vstupu do dospelosti našim rodičom a učiteľom.

      • Gratulujeme

      • Aj napriek tomu, že Olympiáda kritického myslenia je pomerne nová súťaž, študenti nášho gymnázia sa do nej zapojili s veľkým zápalom. A dokonca bodovali!
       Barbora Svitková (2.D) vo svojej kategórii vyhrala krajské kolo a Samuel Peterec (2.A) skončil druhý.
       Zároveň nás úspešne reprezentovali v národnom kole a umiestnili sa v prvej desiatke.

       Obom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie „kritické“ úspechy.

      • Farewell to Y5

      • 3. september 2018. Deň, ktorý pre Vás, milí naši piataci, znamenal mnoho. Bolo to totiž práve v tento deň, kedy ste prvýkrát prekročili brány našej školy. Zhromaždili ste sa vo vašich kmeňových triedach a okolo seba ste videli nové, neznáme a vystrašené tváre plné očakávaní.​​​​​​​​​​​​​​

       „This place was truly our home and even though we are excited about the future, we will miss it. For some, it might have even been the first time they felt they belonged somewhere.“

       Ukázali ste nám, že pri Vás nie sme cudzincami, a že nám vždy, s úsmevom na tvári, podáte pomocnú ruku. Teraz pred vami stojíme my, v úlohe krstných rodičov a posúvame ďalej to všetko, čo sme od Vás získali.

       “Today, it is time for all of us to wholeheartedly congratulate you: your parents, who have supported your every step, the teachers who held a firm yet caring hand over you during every challenging test, and finally, us, your younger classmates, believing that our paths have not intertwined for the last time.“

       Nikdy by sme nemali dovoliť, aby náš strach alebo očakávania druhých stanovili hranice nášho osudu.

       „We wish you´d stay but that would be like keeping a bird in a cage – it would have everything but still missing something. So, now the door is officially open. Fly ... and let the sky be your limit.“

      • Gratulujeme

      • Srdečne gratulujeme Matejovi Smiieškovi k 3. miestu na krajskom kole matematickej olympiády v kategórií C. 

      • Gratulujeme

      • Dňa 6.6.2023 sa na pôde Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 26. ročníka literárnej súťaže Paulínyho Turiec.
       Naši žiaci obsadili v druhej kategórií Stredné školy Próza prvé a tretie miesto. 

       1. miesto získal Samuel Peterec z II.A a 3. miesto získala Paulína Stanková z II.B triedy.

       Oceneným žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov a inšpirácie v ďalšej tvorbe.

      • Hodžovo Fórum

      • V dňoch 29. a 30. mája sa na našej škole uskutočnilo debatné podujatie Hodžovo Fórum pri príležitosti 19. ročníka Hodžovej eseje. Ako jediný debatný turnaj na Slovensku v angličtine sa tešil vysokej účasti z rôznych škôl. Privítali sme 42 študentov z bratislavských gymnázií, no taktiež aj z Banskej Bystrice, Prešova či Rožňavy. Samozrejme, značnú časť tvorili aj naši žiaci - z Gbasu. Debatu v angličtine si vyskúšali prostredníctvom 4 téz, ktoré sa týkali umelej inteligencie, medziľudských vzťahov, geopolitiky či otázky, ako dôležitá je angličtina.

       Po úspešnom skončení finálovej debaty sme spoznali víťaza. Stal sa ním tím v zložení: Ondrej Štrkolec, Tai Wiesner, Matúš Kovačič.

       Taktiež by sme chceli pogratulovať najlepším rečníkom turnaja, ktorými sa stali:

       1. Matúš Kovačič

       2. Tai Wiesner

       3. Matúš Kopernický

       Ďakujeme organizátorom za hladký priebeh podujatia a tešíme sa na ďalšie ročníky:)

      • Tretiu pozvánku na volejbalový turnaj v školskom roku 2022/2023 sme opäť premenili na víťazstvo.

      • Volejbalové družstvo dievčat premenilo na víťazstvo aj tretiu pozvánku na volejbalový turnaj, ktorú naša škola dostala v aktuálnom školskom roku. Družstvo zložené zo žiačok prvého ročníka po dramatickom priebehu každého setu, zvíťazilo vo všetkých zápasoch na výborne zorganizovanom Strečnianskom volejbalovom pohári dievčat.

       Dievčatám ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Stretnutie absolventov po 25-tich rokoch

      • Necelá štyridsiatka bývalých žiakov našej školy, ktorí ukončili štúdium v roku 1998, vtedy to
       boli 2 triedy „Basgáčov“, sa v sobotu 27. 5. 2023 opäť stretla v priestoroch svojho gymnázia.
       Jednoznačným bonusom práce triedneho učiteľa je práve takáto príležitosť byť svedkom
       úspechov svojich žiakov, ktorí sú dnes rozletení vo svete, ich radostí, ale už aj rodičovských
       starostí, počúvať známe aj po rokoch odhalené historky zo školských lavíc a tešiť sa zo
       spoločných spomienok.

       Vidíme sa znovu po piatich rokoch!

       Beáta Makovická, triedna učiteľka v rokoch 1993 - 1998

      • UK trip

      • Po rokoch pandemických opatrení a zákazov vycestovať sa GBAS vrátil k predtým tradičnej exkurzii – UK tripu“. Žiaci prvého ročníka cestovali na jazykovo-spoznávaciu exkurziu do Veľkej Británie. Okrem krás mesta Barnstaple, ktoré sa im stalo prechodným domovom na takmer dva týždne, si žiaci otestovali aj svoje znalosti jazyka v hosťujúcich rodinách. Počas vyučovania v jazykovej škole, výletov do prírodných rezervácií, okolitých miest i dediniek zažili neopakovateľné momenty, na ktoré nikdy nezabudnú. Zlatým klincom celej exkurzie a odmenou za aktívne štúdium bola návšteva Disneylandu v Paríži.
       Veríme, že spoznanie nových kultúr a zdokonalenie sa v anglickom jazyku pomôžu k ich ďalšiemu rozvoju.

      • Gratulujeme

      • Srdečne gratulujeme Karin Bugajovej k 1. miestu v regionálnom kole celoštátnej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?".

      • Gratulujeme k úspechu na Biblickej olympiáde!

      • Trojčlenné družstvo pozostávajúce z chlapčenského tria nás opäť kvalitne reprezentovalo na súťaži Biblická olympiáda, ktorá prebehla 25.4.2023 na úrovni diecézneho (krajského) kola. Samuel Peterec, Branislav JuhásMarek Serva najskôr na základe najlepších výsledkov školského kola vytvorili trojčlenné družstvo a v dekanátnom kole súťaže sa umiestnili na 1. mieste.
       Následne v diecéznom kole v silnej konkurencii  a už len vo dvojici  obsadili vynikajúce 2. miesto.

       K úspechom im srdečne gratulujeme!

      • Maj, máj, máj, zelený...

      • Slovenským zvykom už od stredoveku bolo, že chlapci, ktorým sa páčilo nejaké dievča, stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami a papierikmi – máj. Strom musel byť naozaj pekný, symetrický a pekne ozdobený.

       Táto tradícia sa ujala aj u nás na škole a chlapci - mladí muži postavili i tento rok s p.učiteľom Bartošom všetkým dievčatám takýto krásny máj.
       Ďakujeme. 

      • Gratulujeme

      • Srdečne gratulujeme Alenke Bálintovej, Ninke Kučerovej, Tomášovi Mandáčkovi a Martinovi Mentelovi k 1.miestu na jarnom kole súťaže GVOBOJ.

      • Gratulujeme

      • Srdečne gratulujeme Matejovi Ľachkému k 3.miestu na krajskom kole matematickej olympiády v kategórii Z9.