• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  Objednávka 13/2021 čistiace prostriedky 64,47 s DPH 26.04.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 9/2021 stravné lístky 3 483,02 s DPH 07.04.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 31/2021 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 06.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.04.2021
  Faktúra 32/2021 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2019 07.04.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.04.2021
  Faktúra 34/2021 telefón mobil, pevná 50,33 s DPH 16/2011, 1/2020 08.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.04.2021
  Faktúra 35/2021 doména 15,00 s DPH 08.04.2021 WebSupport, s.r.o., Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.04.2021
  Faktúra 36/2021 poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 13.04.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.04.2021
  Faktúra 37/2021 poistenie stavba 163,86 s DPH 25/2015 13.04.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.04.2021
  Faktúra 38/2021 vyúčtovanie elektriny -198,55 s DPH 10/2020 13.04.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.04.2021
  Faktúra 39/2021 vyúčtovanie elektriny -26,59 s DPH 10/2020 13.04.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.04.2021
  Objednávka 10/2021 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 166,10 s DPH 12.04.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 41/2021 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 21.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.04.2021
  Objednávka 11/2021 revízia bleskozvodu 234,96 s DPH 26.04.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 12/2021 utierky, mydlo 216,58 s DPH 26.04.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 14/2021 čistiace prostriedky 16,62 s DPH 26.04.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 27/2021 telefón mobil 10,21 s DPH 11/2019 29.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 31.03.2021
  Faktúra 44/2021 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 28.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.05.2021
  Faktúra 45/2021 telefón mobil 10,14 s DPH 11/2019 28.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.05.2021
  Faktúra 47/2021 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 03.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.05.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1293