• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  Faktúra 56/2020 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 29.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.04.2020
  Faktúra 46/2020 poistenie budovy 163,86 s DPH 25/2015 08.04.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.04.2020
  Faktúra 47/2020 telefón pevná linka 50,33 s DPH 16/2011 08.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.04.2020
  Faktúra 48/2020 elektrina 490,06 s DPH 6/2018 15.04.2020 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.04.2020
  Faktúra 49/2020 elektrina 71,35 s DPH 6/2018 15.04.2020 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.04.2020
  Faktúra 54/2020 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 22.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.04.2020
  Objednávka 19/2020 revízia hasiacich prístrojov 352,57 s DPH 23.04.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 55/2020 telefón mobil 39,51 s DPH 18/2019 29.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.04.2020
  Objednávka 20/2020 stravné lístky 2 939,79 s DPH 05.05.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 44/2020 obedy žiaci 1 412.60 s DPH 3/2018 06.04.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.04.2020
  Faktúra 57/2020 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 04.05.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.05.2020
  Faktúra 60/2020 telefón pevná linka 50,33 s DPH 16/2011 07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.05.2020
  Faktúra 61/2020 elektrina 307,73 s DPH 6/2018 18.05.2020 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.05.2020
  Faktúra 62/2020 elektrina 52,27 s DPH 6/2018 18.05.2020 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.05.2020
  Faktúra 63/2020 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 21.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.05.2020
  Objednávka 21/2020 mopy 26,59 s DPH 15.05.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 22/2020 dezinfekčné prostriedky 111,57 s DPH 22.05.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 45/2020 obedy zamestnanci 293,76 s DPH 3/2018 06.04.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.04.2020
  Objednávka 18/2020 stravné lístky 2 455,17 s DPH 21.04.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/796