• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  Objednávka 2/2021 verejné obstarávanie stravovacích služieb 540,00 s DPH 19.01.2021 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 227/2020 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 30.12.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.01.2021
  Faktúra 228/2020 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 30.12.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.01.2021
  Faktúra 1/2021 poistenie HM + elektronika 154,55 s DPH 23/2015 07.01.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.01.2021
  Faktúra 2/2021 poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 07.01.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.01.2021
  Faktúra 3/2021 poistenie stavba 163,86 s DPH 25/2015 07.01.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.01.2021
  Faktúra 4/2021 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 07.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.01.2021
  Faktúra 229/20 telefón mobil 50,51 s DPH 1/2020 30.12.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.01.2021
  Faktúra 230/2020 elektrika -138,82 s DPH 10/2020 30.12.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Faktúra 231/2020 elektrika 7,74 s DPH 10/2020 30.12.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.01.2021
  Faktúra 232/2020 plyn 1 312.90 s DPH 2/2019 30.12.2020 MFGK Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.01.2021
  Objednávka 1/2021 vysvedčenia 277,80 s DPH 12.01.2021 ŠEVT, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 5/2021 telefón mobil 2,00 s DPH 17/2019 21.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.01.2021
  Objednávka 3/2021 verejné obstarávanie dodávky plynu 600,00 s DPH 19.01.2021 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 100/2020 skartovačky 296,80 s DPH 17.12.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 4/2021 stravné lístky 2 951,50 s DPH 02.02.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 6/2021 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 02.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.02.2021
  Faktúra 7/2021 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 02.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.02.2021
  Faktúra 8/2021 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 02.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.02.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1212