• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  Faktúra 151/2020 telefón mobil 14,34 s DPH 17/2019 21.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.10.2020
  Faktúra 115/2020 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  Faktúra 118/2020 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 03.09.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  Objednávka 42/2020 kábel USB, žľaby, predlžovačky, držiak 286,38 s DPH 07.09.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 43/2020 záložný zdroj na dochádzkový systém 80,00 s DPH 07.09.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 44/2020 popisovače na tabuľu s DPH 16.09.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 121/2020 telefón pevná linka 50,33 s DPH 16/2011 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.09.2020
  Faktúra 122/2020 nafta 59,06 s DPH 28/2008 09.09.2020 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.09.2020
  Faktúra 123/2020 preplatok elektriky -289,67 s DPH 10/2020 09.09.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2020
  Faktúra 124/2020 preplatok elektriky -14,64 s DPH 10/2020 09.09.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2020
  Objednávka 45/2020 tonery 30,40 s DPH 16.09.2020 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 108/2020 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 02.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  Objednávka 46/2020 utierky, mydlo 249,22 s DPH 25.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 47/2020 toaletný papier 136,80 s DPH 25.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 48/2020 čistiace prostriedky 65,71 s DPH 25.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 130/2020 poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 25.09.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.10.2020
  Faktúra 131/2020 poistenie HM + elektronika 154,55 s DPH 23/2015 25.09.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.10.2020
  Objednávka 49/2020 čistiace prostriedky 17,94 s DPH 05.10.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 50/2020 revízia tlakových a plynových zariadení s DPH 05.10.2020 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/954