• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
  Objednávka 18/2021 kontrola prasknutého potrubia 84,00 s DPH 19.05.2021 PROFIT vodoinštalačné práce Jozef Kvočkuliak Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Veronika Ondrlová sekretárka 31.05.2021
  Objednávka 12/2021 utierky, mydlo 216,58 s DPH 26.04.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 26.04.2021
  Objednávka 13/2021 čistiace prostriedky 64,47 s DPH 26.04.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 26.04.2021
  Objednávka 14/2021 čistiace prostriedky 16,62 s DPH 26.04.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 26.04.2021
  Faktúra 44/2021 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 28.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.05.2021 29.04.2021
  Faktúra 45/2021 telefón mobil 10,14 s DPH 11/2019 28.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.05.2021 29.04.2021
  Faktúra 47/2021 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 03.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.05.2021 03.05.2021
  Objednávka 15/2021 stravné lístky 1 259,29 s DPH 03.05.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 03.05.2021
  Faktúra 49/2021 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 04.05.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.05.2021 05.05.2021
  Faktúra 51/2020 telefón mobil, pevná 50,33 s DPH 1/2020 06.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.05.2021 06.05.2021
  Faktúra 52/2020 elektrika -208,57 s DPH 10/2020 06.05.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.03.2021 06.05.2021
  Faktúra 53/2021 elektrika -16,50 s DPH 10/2020 06.05.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.03.2021 06.05.2021
  Faktúra 54/2021 nafta 79,50 s DPH 28/2008 12.05.2021 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 17.05.2021 14.05.2021
  Objednávka 16/2021 deratizácia 52,44 s DPH 10.05.2021 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 31.05.2021
  Objednávka 17/2021 disky do PC 98,44 s DPH 14.05.2021 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 31.05.2021
  Objednávka 19/2021 karty na elektronický podpis 53,81 s DPH 19.05.2021 Info consult, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Juraj Belička technik 31.05.2021
  Faktúra 41/2021 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 21.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.04.2021 21.04.2021
  Faktúra 62/2021 telefón mobil 10,07 s DPH 11/2019 01.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.06.2021 02.06.2021
  Faktúra 71/2021 telefón mobil, pevná 50,33 s DPH 1/2020 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.06.2021 07.06.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1413