• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  Faktúra 242/2019 obedy žiaci 2 400,30 s DPH 3/2018 12.12.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 255/2019 poistenie HM + elektronika 154,55 s DPH 23/2015 16.12.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
  Faktúra 97/2020 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 03.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.08.2020
  Faktúra 98/2020 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 03.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.08.2020
  Faktúra 252/2019 ročný poplatok na výkon činnosti zodpovednej osoby 156,00 s DPH 13.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.12.2019
  Faktúra 251/2019 elektrina 104,39 s DPH 6/2018 13.12.2019 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.12.2019
  Faktúra 250/2019 elektrina 816,48 s DPH 6/2018 13.12.2019 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.12.2019
  Objednávka 30/2020 program 50,00 s DPH 03.08.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 31/2020 rúška 237,00 s DPH 18.08.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 32/2020 ochranný štít 395,00 s DPH 18.08.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 100/2020 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 04.08.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.08.2020
  Faktúra 243/2019 obedy zamestnanci 498,24 s DPH 3/2018 12.12.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 92/2020 telefón pevná linka 50,33 s DPH 16/2011 04.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.07.2020
  Faktúra 278/2019 telefón mobil 51,92 s DPH 18/2019 30.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.01.2020
  Faktúra 240/2019 verejná správa ročný prístup 165,00 s DPH 12.12.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.12.2019
  Faktúra 238/2019 nafta 94,20 s DPH 28/2008 11.12.2019 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 237/2019 telefón pevná linka 30,32 s DPH 16/2011 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 102/2020 preplatok elektriky -309,54 s DPH 10/2020 07.08.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Faktúra 103/2020 preplatok elektriky -7,31 s DPH 10/2020 07.08.2020 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/598