• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  Faktúra 37/2020 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 26.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.03.2020
  Faktúra 30/2020 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 04.03.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.03.2020
  Objednávka 14/2020 oprava kopírky 59,33 s DPH 05.03.2020 CBC Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 31/2020 telefón pevná 39,47 s DPH 16/2011 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.03.2020
  Faktúra 32/2020 nafta 74,29 s DPH 28/2008 12.03.2020 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.03.2020
  Faktúra 34/2020 elektrina 643,63 s DPH 6/2018 19.03.2020 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2020
  Faktúra 35/2020 elektrina 76,26 s DPH 6/2018 19.03.2020 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2020
  Faktúra 38/2020 poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 26.03.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.03.2020
  Faktúra 28/2020 obedy žiaci 2 179.10 s DPH 3/2018 03.03.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.03.2020
  Faktúra 39/2020 poistenie HM + elektronika 154,55 s DPH 23/2015 26.03.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.03.2020
  Faktúra 40/2020 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 01.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.04.2020
  Faktúra 41/2020 telefón mobil 36,96 s DPH 18/2019 31.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.04.2020
  Faktúra 42/2020 doména 15,00 s DPH 03.04.2020 WebSupport, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.04.2020
  Faktúra 43/2020 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 06.04.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.04.2020
  Objednávka 15/2020 jednorázové rúška 39,99 s DPH 16.04.2020 VALKYRA WOOD s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 29/2020 obedy zamestnanci 478,08 s DPH 3/2018 03.03.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.03.2020
  Faktúra 25/2020 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 02.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.03.2020
  Objednávka 17/2020 adaptér do notebooku 23,99 s DPH 17.04.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 9/2020 verejné obstarávanie - stravovacie služby 480,00 s DPH 18.02.2020 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/752