• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   Faktúra 248/2021 elektrina 21,37 s DPH 10/2020 31.12.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.01.2022 11.01.2022
   Objednávka 1/2022 stravné lístkjy 313,51 s DPH 17.01.2022 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.01.2022
   Faktúra 250/2021 plyn 1 358.26 s DPH 2/2019 31.12.2021 MFGK Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.01.2022 17.01.2022
   Faktúra 5/2022 nafta 47,83 s DPH 28/2008 10.01.2022 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.01.2022 12.01.2022
   Faktúra 4/2022 poistenie stavby 163,86 s DPH 25/215 10.01.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.01.2022 12.01.2022
   Faktúra 3/2022 poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 10.01.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.01.2022 12.01.2022
   Faktúra 2/2022 poistenie HM + elektronika 154..55 s DPH 23/2015 07.01.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.01.2022 12.01.2022
   Faktúra 1/2022 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 07.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.01.2022 12.01.2022
   Faktúra 249/2021 elektrina -52,90 s DPH 10/2020 31.12.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 24.01.2022 11.01.2022
   Faktúra 247/2021 telefón pevná, mobil 50,33 s DPH 16/2011, 1/2020 29.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.01.2022 11.01.2022
   Objednávka 2/2022 verejné obstarávanie stravovacie služby 540,00 s DPH 18.01.2022 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 24.01.2022
   Faktúra 246/2021 telefón mobil 12,20 s DPH 11/2019 29.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.01.2022 11.01.2022
   Faktúra 245/2021 telefón mobil 32,66 s DPH 18/2019 29.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.01.2022 11.01.2022
   Faktúra 244/2021 telefón mobil 23,60 s DPH 17/2019 29.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.01.2022 11.01.2022
   Faktúra 243/2021 stavebné práce 73 201.58 s DPH 11/2021 20.12.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.12.2021 11.01.2022
   Faktúra 242/2021 ročný prístup 204,00 s DPH 17.12.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2021 11.01.2022
   Faktúra 241/2021 stavebné práce 31 885.75 s DPH 11/2021 16.12.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.02.2022 11.01.2022
   Faktúra 230/2021 obedy zamestnanci 500,41 s DPH 3/2020 13,12.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.01.2022
   Faktúra 229/2021 obedy žiaci 217,70 s DPH 3/2020 13.12.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.12.2021 11.01.2022
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1788