• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 26/2024 servisná prehliadka traktora 175,10 s DPH 13/2024 16.02.2024 Manufield Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.02.2024
   Faktúra 25(2024 karty MONET 59,52 s DPH 12/2024 15.02.2024 NASES Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 19.02.2024
   Faktúra 24/2024 čistiace prostriedky 24,58 s DPH 10/2024 12.02.2024 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.02.2024
   Objednávka 13/2024 servisná prehliadka traktora 175,10 s DPH 09.02.2024 Manufield Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 19.02.2024
   Objednávka 12/2024 karty MONET 59,52 s DPH 09.02.2024 NASES Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 19.02.2024
   Objednávka 11/2024 konzultácie k vyhotoveniu certifikátov 30,00 s DPH 09.02.2024 Ing. Erika Kusyová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 19.02.2024
   Objednávka 10/2024 čistiace prostriedky 24,58 s DPH 09.02.2024 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 12.02.2024
   Faktúra 23/2024 obedy dotácia 1 184,50 s DPH 7/2023 09.02.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.02.2024
   Faktúra 22/2024 obedy žiaci 5 617,72 s DPH 7/2023 09.02.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.02.2024
   Faktúra 21/2024 obedy zamestnanci 1 071.58 s DPH 7/2023 08.02.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.02.2024 09.02.2024
   Faktúra 18/2024 telefón mobil 45,50 s DPH 2,3,4,/2023 08.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.02.2024 09.02.2024
   Faktúra 19/2024 servítky, tekuté mydlo 311,98 s DPH 9/2024 08.02.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.02.2024 09.02.2024
   Faktúra 20/2024 čistiace prostriedky 104,28 s DPH 8/2024 08.02.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.02.2024 09.02.2024
   Faktúra 17/2024 nafta 104,46 s DPH 28/2008 06.02.2024 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.02.2024 06.02.2024
   Faktúra 16/2024 telefón, pevná linka 41,11 s DPH 16/2011 05.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.02.2024 06.02.2024
   Objednávka 8/2024 čistiace prostriedky 104,28 s DPH 05.02.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 09.02.2024
   Objednávka 9/2024 servítky, tekuté mydlo 311,98 s DPH 05.02.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 09.02.2024
   Faktúra 15/2024 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 02.02.2024 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.02.2024 06.02.2024
   Faktúra 14/2024 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 01.02.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.02.2024 01.02.2024
   Objednávka 6/2024 verejné obstarávanie na elektrinu s DPH 26.01.2024 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 09.02.2024
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1738