• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Faktúra 234/2019 diskové polia do serveru 943,66 s DPH 94/2019 10.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 231/2019 kabel, sieťové korektory, krytky, kliešte 287,82 s DPH 97/2019 10.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 232/2019 HDD do notbooku 989,90 s DPH 96/2019 10.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 233/2019 sieťový úložisko v súlade s nariadením GDPR, disky 929,39 s DPH 95/2019 10.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 239/2019 taniere, príbory 635,18 s DPH 101/2019 12.12.2019 Ing. Katarína Markovičová KAMA II Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 235/2019 lampa s modulom do projektora 115,69 s DPH 100/2019 10.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 237/2019 telefón pevná linka 30,32 s DPH 16/2011 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 238/2019 nafta 94,20 s DPH 28/2008 11.12.2019 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 240/2019 verejná správa ročný prístup 165,00 s DPH 12.12.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.12.2019
  Faktúra 241/2019 právne poradenstvo 50,00 s DPH 89/2019 12.12.2019 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 230/2019 tonery, odpadová nádoba Canon 673,67 s DPH 98/2019 10.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.12.2019
  Faktúra 227/2019 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 09.12.2019 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 229/2019 pamäťový modul 575,00 s DPH 99/2019 10.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 228/2019 funkcia technika PO a činnosti BTS 818,50 s DPH 86/2019 09.12.2019 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/796