• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
   Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 29.12.2014
   VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 04.08.2015
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
   Faktúra 51/2022 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 05.04.2022 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.04.2022 05.04.2022
   Faktúra 60/2022 krátkodobé výmeny skupín 10 634.00 s DPH 25/2022 40/2020 12.04.2022 Viliam Turan Turancar Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.04.2022 14.04.2022
   Faktúra 59/2022 nafta 128,99 s DPH 28/2008 12.04.2022 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.04.2022 12.04.2022
   Faktúra 58/2022 popisovače na tabuľu 376,20 s DPH 9/2022 11.04.2022 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.04.2022 12.04.2022
   Faktúra 57/2022 telefón pevná, mobil 55,32 s DPH 16/2011, 1/2020 08.04.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.04.2022 12.04.2022
   Faktúra 56/2022 elektrina -39,43 s DPH 10/2020 07.04.2022 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.05.2022 07.04.2022
   Faktúra 55/2022 elektrina 4,10 s DPH 10/2022 07.04.2022 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.04.2022 07.04.2022
   Faktúra 54/2022 stavebné práce 33 273.86 s DPH 11/2021 06.04.2022 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.04.2022 07.04.2022
   Faktúra 53/2022 obedy zamestnanci 580,28 s DPH 3/2020 05.04.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.04.2022 06.04.2022
   Faktúra 52/2022 obedy žiaci 2 167.90 s DPH 3/2020 05.04.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.04.2022 06.04.2022
   Faktúra 48/2020 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 01.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.04.2022 04.04.2022
   Faktúra 50/2022 poistenie stavby 163,86 s DPH 25/215 01.04.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.04.2022 04.04.2022
   Faktúra 49/2022 poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 01.04.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.04.2022 04.04.2022
   Faktúra 62/2022 príslušenstvo k PC, tonery 135,60 s DPH 21/2022 21.04.2022 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.04.2022 21.04.2022
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1849