• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 29.12.2014
   VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 04.08.2015
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
   Objednávka 43/2022 zákusky 40,32 s DPH 30.06.2022 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 30.06.2022
   Objednávka 1/2020 popisovače 242,40 s DPH 13.01.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2020
   Objednávka 2/2020 tlačivá 62,68 s DPH 24.01.2020 ŠEVT, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2020
   Objednávka 3/2020 utierky, mydlo 84,48 s DPH 05.02.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2020
   Objednávka 4/2020 toaletný papier 136,80 s DPH 05.02.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2020
   Objednávka 5/2020 čistiace prostriedky 65,74 s DPH 05.02.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2020
   Objednávka 7/2020 vypožičanie kostýmov 80,00 s DPH 10.02.2020 Matica Slovenská požičovňa krojov a kostýmov Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 18.02.2020
   Objednávka 6/2020 právne poradenstvo 184,62 s DPH 07.02.2020 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 18.02.2020
   Objednávka 8/2020 klávesnica, myš, podložka pod notebook 82,29 s DPH 17.02.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 18.02.2020
   Objednávka 10/2020 verejné obstarávanie - dodávka elektriny 600,00 s DPH 18.02.2020 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 18.02.2020
   Objednávka 9/2020 verejné obstarávanie - stravovacie služby 480,00 s DPH 18.02.2020 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 18.02.2020
   Objednávka 44/2022 čistiace prostriedky 156,35 s DPH 07.07.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 08.07.2022
   Objednávka 11/2020 popisovače 127,50 s DPH 19.02.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 20.02.2020
   Objednávka 12/2020 žiarivky 27,18 s DPH 24.02.2020 BKL elektro MT, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.03.2020
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1849