• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 29.12.2014
   VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 04.08.2015
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014 08.12.2014
   Objednávka 25/2022 krátkodobé výmeny skupín 10 634,00 s DPH 40/2020 12.04.2022 Viliam Turan Turancar Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 14.04.2022
   Objednávka 25/2022 krátkodobé výmeny skupín 10 634,00 s DPH 40/2020 25/2022 Viliam Turan Turancar Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 14.04.2022
   Objednávka 24/2022 čistiace prostriedky 11,71 s DPH 13.04.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 14.04.2022
   Objednávka 19/2020 revízia hasiacich prístrojov 352,57 s DPH 23.04.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 28.04.2020
   Objednávka 20/2020 stravné lístky 2 939,79 s DPH 05.05.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 11.05.2020
   Objednávka 21/2020 mopy 26,59 s DPH 15.05.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 25.05.2020
   Objednávka 19/2022 zákusky 48,72 s DPH 23.03.2022 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.03.2022
   Objednávka 22/2020 dezinfekčné prostriedky 111,57 s DPH 22.05.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.06.2020
   Objednávka 23/2020 myš, zdroj pre kameru, prevodník 67,40 s DPH 22.05.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.06.2020
   Objednávka 20/2022 doména 18,00 s DPH 08.04.2022 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.04.2022
   Objednávka 17/2022 lyžiarsky výcvik 11 550,00 s DPH 16.03.2022 Penzión Pribiskô Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 22.03.2022
   Objednávka 13/2022 lyžiarsky výcvik 11 550.00 s DPH 07.03.2022 Penzión Pribiskô Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 22.03.2022
   Objednávka 16/2022 čistiace prostriedky 78,03 s DPH 16.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 16.03.2022
   Objednávka 25/2020 stravné lístky 3 432.21 s DPH 30.06.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 30.06.2020
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1516