• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 DPHM /2014 Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty 1 898.08 bez DPH 05.12.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Zmluva 02/2014 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 02/2014 s DPH 29.12.2014 ba kieho, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Objednávka 105/2019 sieť na tenis, pálky, lopty, sôl na tenis 557,20 s DPH 12.12.2019 MASTER SPORT s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 114/2019 modely na fyziku 474,00 s DPH 18.12.2019 Učebné pomôcky, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 113/2019 dochádzkový systém 1 117,20 s DPH 16.12.2019 APIS spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 112/2019 čítačka kariet 103,00 s DPH 18.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 110/2019 stoličky 703,00 s DPH 18.12.2019 Daffer spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 109/2019 právne poradenstvo 85,18 s DPH 16.12.2019 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 108/2019 fotopapier, farba 69,80 s DPH 13.12.2019 Stanislav Lapšanský - Walden Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 107/2019 servis ústredne 193,20 s DPH 13.12.2019 Jaroslav Slivka Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 106/2019 sporák, chladnička, mikrovlné rúry, konvice na vodu 581,84 s DPH 13.12.2019 OKAY Slovakia spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 102/2019 magnézium, karabína 55,55 s DPH 11.12.2019 S.C.A.N.D.A s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 104/2019 redukcia z HDMI na VGA, premiumCord VGA 38,74 s DPH 12.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 103/2019 bedmintonový košík, raketa 238,22 s DPH 12.12.2019 Alza.sk s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 116/2019 držiak tabletu, WIFI adaptér 323,34 s DPH 18.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 101/2019 taniere, príbory 635,18 s DPH 10.12.2019 Ing. Katarína Markovičová KAMA II Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/796