• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
  Objednávka 48/2022 stravné lístky 489,40 s DPH 25.08.2022 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 25.08.2022
  Objednávka 55/2022 revízia tlakových a plynových nádob 596,40 s DPH 12.10.2022 Ing. Peter Turčan - REKON Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 13.10.2022
  Objednávka 54/2022 učebnice 5 310,00 s DPH 10.10.2022 Albion Books, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 13.10.2022
  Objednávka 53/2022 toneryy, baterky 194,40 s DPH 10.10.2022 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 13.10.2022
  Objednávka 52/2022 čistiace prostriedky 19,01 s DPH 05.10.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.10.2022
  Objednávka 51/2022 čistiace prostriedky 99,03 s DPH 04.10.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.10.2022
  Objednávka 50/2022 priemyselné utierky 417,31 s DPH 04.10.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.10.2022
  Objednávka 49/2022 poradače, popisoače 92,40 s DPH 12.09.2022 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 13.09.2022
  Objednávka 19/2020 revízia hasiacich prístrojov 352,57 s DPH 23.04.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 28.04.2020
  Objednávka 47/2022 čistiace prostriedky 97,72 s DPH 24.08.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 25.08.2022
  Objednávka 57/2022 dávkovače, servítky 432,18 s DPH 14.10.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 18.10.2022
  Objednávka 20/2020 stravné lístky 2 939,79 s DPH 05.05.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 11.05.2020
  Objednávka 46/2022 občerstvenie 294,90 s DPH 24.08.2022 Ranč Stará Teheleň Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 25.08.2022
  Objednávka 46/2022 čistiace prostriedky 16,61 s DPH 24.08.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 25.08.2022
  Objednávka 44/2022 čistiace prostriedky 156,35 s DPH 07.07.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 08.07.2022
  Objednávka 43/2022 zákusky 40,32 s DPH 30.06.2022 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 30.06.2022
  Objednávka 42/2022 tonery, papier 103,92 s DPH 27.06.2022 DAMEDIS, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 30.06.2022
  Objednávka 41/2022 vypracovanie energetického certifikátu 850,00 s DPH 20.06.2022 RGCERTIFIKÁT - Ing. Róbert Galovič Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 30.06.2022
  Objednávka 40/2022 aSc agenda komplet 599,00 s DPH 13.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.06.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1413