• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   Objednávka 50/2020 revízia tlakových a plynových zariadení s DPH 05.10.2020 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.10.2020
   Objednávka 46/2020 utierky, mydlo 249,22 s DPH 25.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.09.2020
   Objednávka 47/2020 toaletný papier 136,80 s DPH 25.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.09.2020
   Objednávka 48/2020 čistiace prostriedky 65,71 s DPH 25.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.09.2020
   Objednávka 39/2023 čistiace prostriedky 25,02 s DPH 18.09.2023 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 38/2023 učebnice 1 017,70 s DPH 07.09.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 37/2023 učebnice 419,22 s DPH 05.09.2023 OXICO jazykové knihy Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 36/2023 popisovače, toner 202,42 s DPH 28.08.2023 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 35/2023 mopy 33,07 s DPH 28.08.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 34/2023 mikrofón, držiak, predlžovačka 250,00 s DPH 21.08.2023 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 49/2020 čistiace prostriedky 17,94 s DPH 05.10.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.10.2020
   Objednávka 33/2023 televízor, držiak, kotvy 1 000,24 s DPH 21.08.2023 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 40/2023 učebnice 3 564,00 s DPH 18.09.2023 Albion Books,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 32/2023 čistiace prostriedky 110,71 s DPH 18.08.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 31/2023 servítky 288,00 s DPH 18.08.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 30/2023 toaletný papier, mydlo 293,40 s DPH 18.08.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 29/2023 občersvenie 257,60 s DPH 02.08.2023 OMS-Metalax, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 28/2023 čistiace prostriedky 124,06 s DPH 06.07.2023 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.07.2023
   Objednávka 27/2023 občerstvenie 410,00 s DPH 26.06.2023 R.Z.T., s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.07.2023
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1849