• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Objednávka 45/2020 tonery 30,40 s DPH 16.09.2020 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 46/2020 utierky, mydlo 249,22 s DPH 25.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 47/2020 toaletný papier 136,80 s DPH 25.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 48/2020 čistiace prostriedky 65,71 s DPH 25.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 49/2020 čistiace prostriedky 17,94 s DPH 05.10.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 50/2020 revízia tlakových a plynových zariadení s DPH 05.10.2020 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 51/2020 vysvedčenia 235,57 s DPH 05.10.2020 ŠEVT, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 43/2020 záložný zdroj na dochádzkový systém 80,00 s DPH 07.09.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 52/2020 kominárske práce 84,60 s DPH 09.10.2020 Jozef Karak, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 53/2020 deratizácia 57,36 s DPH 12.10.2020 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 54/2020 univerzálna nabíjačka 23,90 s DPH 16.10.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 55/2020 videoseminár poplatok 30,00 s DPH 16.10.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 56/2020 rúška 283,70 s DPH 23.10.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 57/2020 sluchadlá 51,20 s DPH 22.10.2020 MEZAMO.sk Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 44/2020 popisovače na tabuľu s DPH 16.09.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 42/2020 kábel USB, žľaby, predlžovačky, držiak 286,38 s DPH 07.09.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 59/2020 čistiace prostriedky 85,90 s DPH 28.10.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 32/2020 ochranný štít 395,00 s DPH 18.08.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1212