• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   Objednávka 31/2021 utierky, mydlo 263,04 s DPH 24.08.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 25.08.2021
   Objednávka 21/2021 popisovače na tabuľu 157,50 s DPH 31.05.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 31.05.2021
   Objednávka 22/2021 utierky, mydlo 126,72 s DPH 31.05.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 31.05.2021
   Objednávka 23/2021 čistiace prostriedky 61,11 s DPH 31.05.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 31.05.2021
   Objednávka 24/2021 potraviny 85,25 s DPH 25.06.2021 Ing. Katarína Markovičová KAMA II Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.07.2021
   Objednávka ˇ25/2021 zákusky 29,23 s DPH 25.06.2021 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.07.2021
   Objednávka 26/2021 čistiace prostriedky 169,62 s DPH 06.07.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 07.07.2021
   Objednávka 27/2021 papier matný 13,00 s DPH 09.07.2021 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 04.08.2021
   Objednávka 28/2021 nabíjačka na tablet 6,50 s DPH 09.07.2021 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 04.08.2021
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 19.05.2014
   Objednávka 32/2021 toaletný papier 86,40 s DPH 24.08.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 25.08.2021
   Objednávka 19/2021 karty na elektronický podpis 53,81 s DPH 19.05.2021 Info consult, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Juraj Belička technik 31.05.2021
   Objednávka 33/2021 čistiace prostriedky 64,19 s DPH 24.08.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 25.08.2021
   Objednávka 34/2021 stravné lístky 993,53 s DPH 02.09.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 08.09.2021
   Objednávka 35/2021 čistiace prostriedky 18,92 s DPH 07.09.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 08.09.2021
   Objednávka 36/2021 kancelárske potreby 107,76 s DPH 13.09.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.09.2021
   Objednávka 37/2021 vrecká 11,96 s DPH 13.09.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.09.2021
   Objednávka 38/2021 USB tokeny 196,80 s DPH 20.09.2021 PosAm, spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.09.2021
   Objednávka 39/2021 SSD disky, switche, toner 385,70 s DPH 23.09.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.09.2021
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1738