• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
  Objednávka 20/2021 čistiace prostriedky 15,23 s DPH 31.05.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 31.05.2021
  Faktúra 42/2021 utierky, mydlo 216,58 s DPH 12/2021 26.04.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.04.2021 26.04.2021
  Faktúra 43/2021 čistiace prostriedky 64,47 s DPH 13/2021 26.04.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.04.2021 26.04.2021
  Faktúra 46/2021 čistiace prostriedky 16,62 s DPH 14/2021 03.05.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.05.2021 03.05.2021
  Objednávka 15/2021 stravné lístky 1 259,29 s DPH 03.05.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 03.05.2021
  Faktúra 48/2021 stravné lístky 1 259.29 s DPH 15/2021 03.05.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.05.2021 04.05.2021
  Faktúra 50/2020 revízia bleskozvodu 234,96 s DPH 11/2011 06.05.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.05.2021 06.05.2021
  Objednávka 16/2021 deratizácia 52,44 s DPH 10.05.2021 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 31.05.2021
  Objednávka 17/2021 disky do PC 98,44 s DPH 14.05.2021 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 31.05.2021
  Objednávka 18/2021 kontrola prasknutého potrubia 84,00 s DPH 19.05.2021 PROFIT vodoinštalačné práce Jozef Kvočkuliak Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Veronika Ondrlová sekretárka 31.05.2021
  Objednávka 19/2021 karty na elektronický podpis 53,81 s DPH 19.05.2021 Info consult, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Juraj Belička technik 31.05.2021
  Faktúra 55/2021 disky do PC 98,44 s DPH 17/2021 17.05.2021 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.05.2021 31.05.2021
  Faktúra 59/2021 karty na elektronický podpis 53,81 s DPH 19/2021 24.05.2021 Info consult, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 26.05.2021 31.05.2021
  Faktúra 60/2021 kontrola prasknutého potrubia 84,00 s DPH 18/2021 27.05.2021 PROFIT vodoinštalačné práce Jozef Kvočkuliak Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.06.2021 31.05.2021
  Objednávka 21/2021 popisovače na tabuľu 157,50 s DPH 31.05.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 31.05.2021
  Objednávka 13/2021 čistiace prostriedky 64,47 s DPH 26.04.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 26.04.2021
  Objednávka 22/2021 utierky, mydlo 126,72 s DPH 31.05.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 31.05.2021
  Objednávka 23/2021 čistiace prostriedky 61,11 s DPH 31.05.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 31.05.2021
  Faktúra 63/2021 deratizácia 52,44 s DPH 16/2021 01.06.2021 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.06.2021 02.06.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1413