• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  Objednávka 39/2020 stravné lístky 1 927,57 s DPH 30.08.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 105/2020 rúška 237,00 s DPH 31/2020 21.08.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.08.2020
  Faktúra 106/2020 ochranné štíty 395,00 s DPH 32/2020 21.08.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.08.2020
  Objednávka 33/2020 utierky, mydlo 249,22 s DPH 19.08.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 34/2020 toaletný papier 136,80 s DPH 19.08.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 35/2020 čistiace prostriedky 65,47 s DPH 19.08.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 36/2020 magnetická tabuľa 93,60 s DPH 24..8.2020 BROSS Technology, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 37/2020 výmena izolačného skla 144,00 s DPH 24.08.2020 IZOGLOBAL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 38/2020 čistiace prostriedky 18,21 s DPH 26.08.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 40/2020 rúška 48,00 s DPH 27.08.2020 M-Market, Jozef Zavarský Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 99/2020 program 50,00 s DPH 30/2020 04.08.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.08.2020
  Objednávka 41(2020 dezinfekčné prostriedky 100,48 s DPH 28.08.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 110/2020 čistiace prostriedky 18,21 s DPH 38/2020 02.09.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  Faktúra 111/2020 toaletný papier 136,80 s DPH 34/2020 02.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  Faktúra 112/2020 utierky, mydlo 249,22 s DPH 33/2020 02.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  Faktúra 113/2020 čistiace prostriedky 65,47 s DPH 35/2020 02.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  Faktúra 114/2020 stravné lístky 1 927.57 s DPH 39/2020 02.09.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  Faktúra 115/2020 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  Faktúra 116/2020 rúška 48,00 s DPH 40/2020 02.09.2020 M-Market, Jozef Zavarský Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/954