• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  Faktúra 23/2020 žiarivky 27,18 s DPH 12/2020 25.02.2020 BKL elektro MT, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.03.2020
  Objednávka 11/2020 popisovače 127,50 s DPH 19.02.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 19/2020 toaletný papier 136,80 s DPH 4/2020 19.02.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.02.2020
  Faktúra 20/2020 utierky, mydlo 84,48 s DPH 3/2020 19.02.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.02.2020
  Faktúra 21/2020 čistiace prostriedky 65,74 s DPH 5/2020 19.02.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.02.2020
  Objednávka 12/2020 žiarivky 27,18 s DPH 24.02.2020 BKL elektro MT, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 13/2020 čistiace prostriedky 17,75 s DPH 03.03.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 26/2020 popisovače 127,50 s DPH 11/2020 02.03.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.03.2020
  Faktúra 17/2020 vypožičanie kostýmov 80,00 s DPH 7/2020 17.02.2020 Matica Slovenská požičovňa krojov a kostýmov Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.02.2020
  Faktúra 27/2020 právne poradenstvo 184,62 s DPH 6/2020 02.03.2020 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.03.2020
  Objednávka 14/2020 oprava kopírky 59,33 s DPH 05.03.2020 CBC Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 33/2020 čistiace prostriedky 17,75 s DPH 13/2020 19.03.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2020
  Faktúra 36/2020 oprava kopírky 59,33 s DPH 14/2020 26.03.2020 CBC Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.03.2020
  Faktúra 42/2020 doména 15,00 s DPH 03.04.2020 WebSupport, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.04.2020
  Objednávka 15/2020 jednorázové rúška 39,99 s DPH 16.04.2020 VALKYRA WOOD s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 16/2020 teplomery 263,60 s DPH 17.04.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 18/2020 klávesnica, myš, podložka pod notebook 82,29 s DPH 8/2020 18.02.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.02.2020
  Faktúra 14/2020 lyžiarsky výcvik 13 200.00 s DPH 88/2019 14.02.2020 Gejdoš, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.02.2020
  Objednávka 18/2020 stravné lístky 2 455,17 s DPH 21.04.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/796