• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   Faktúra 93/2023 čistiace prostriedky 124,06 s DPH 28/2023 01.08.2023 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.08.2023 01.08.2023
   Objednávka 24/2021 potraviny 85,25 s DPH 25.06.2021 Ing. Katarína Markovičová KAMA II Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.07.2021
   Objednávka 27/2023 občerstvenie 410,00 s DPH 26.06.2023 R.Z.T., s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.07.2023
   Faktúra 86/2021 zákusky 29,23 s DPH 25/2021 02.07.2021 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.07.2021 06.07.2021
   Objednávka 28/2023 čistiace prostriedky 124,06 s DPH 06.07.2023 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.07.2023
   Faktúra 86/2023 občerstvenie 410,00 s DPH 27/2023 03.07.2023 R.Z.T., s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.07.2023 06.07.2023
   Faktúra 81/2021 potraviny 85,25 s DPH 24/2021 01.07.2021 Ing. Katarína Markovičová KAMA II Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.07.2021 06.07.2021
   Faktúra 75/2021 aSsc Agenda Komplet 559,00 s DPH 18.06.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.06.2021 18.06.2021
   Objednávka 26/2021 čistiace prostriedky 169,62 s DPH 06.07.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 07.07.2021
   Faktúra 96/2023 toaletný papier, utierky 293,40 s DPH 30/2023 21.08.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 24.08.2023 30.09.2023
   Faktúra 73/2021 čistiace prostriedky 15,23 s DPH 20/21 07.06.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.06.2021 07.06.2021
   Faktúra 72/2021 popisovače na tabuľu 157,50 s DPH 21/2021 07.06.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.06.2021 07.06.2021
   Faktúra 97/2023 servítky 288,00 s DPH 31/2023 21.08.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 24.08.2023 30.09.2023
   Faktúra 98/2023 čistiace prostriedky 110,71 s DPH 32/2023 23.08.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.08.2023 30.09.2023
   Faktúra 65/2021 čistiace prostriedky 61,11 s DPH 23/2021 01.06.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.06.2021 02.06.2021
   Objednávka ˇ25/2021 zákusky 29,23 s DPH 25.06.2021 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.07.2021
   Faktúra 89/2021 čistiace prostriedky 169,62 s DPH 26/2021 07.07.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.07.2021 07.07.2021
   Faktúra 63/2021 deratizácia 52,44 s DPH 16/2021 01.06.2021 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.06.2021 02.06.2021
   Objednávka 26/2023 čistiace prostriedky 23,26 s DPH 09.06.2023 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 12.06.2023
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1849