• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   Faktúra 137/2021 disky, switch, toner 385,70 s DPH 39/2021 04.10.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.10.2021 05.10.2021
   Faktúra 146/2021 oprava kopírovacieho stroja 594,08 s DPH 46/2021 14.10.2021 CBC Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.10.2021 14.10.2021
   Faktúra 144/2021 kominárske práce 84,60 s DPH 47/2021 13.10.2021 Jozef Karak, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.10.2021 13.10.2021
   Faktúra 143/2021 revízia tlakových a plynových zariadení 472,80 s DPH 44/2021 12.10.2021 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.10.2021 12.10.2021
   Objednávka 48/2021 IKT materiál 689,00 s DPH 11.10.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 11.10.2021
   Objednávka 47/2021 kominárske práce 84,60 s DPH 11.10.2021 Jozef Karak, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 11.10.2021
   Faktúra 139/2021 čistiace prostriedky 18,09 s DPH 45/2021 06.10.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.10.2021 06.10.2021
   Faktúra 133/2021 vrecká 11,96 s DPH 43/2021 01.10.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.10.2021 05.10.2021
   Faktúra 149/2021 tokeny 196,80 s DPH 38/2021 18.10.2021 PosAm, spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.10.2021 20.10.2021
   Objednávka 46/2021 oprava kopírovacieho stroja 594,08 s DPH 05.10.2021 CBC Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.10.2021
   Objednávka 45/2021 čistiace prostriedky 18,09 s DPH 05.10.2021 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.10.2021
   Objednávka 44/2021 revízia tlakových a plynových zariadení 472,80 s DPH 01.10.2021 Ing. Peter Turčan - Rekon Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.10.2021
   Objednávka 43/2021 vrecká 11,96 s DPH 28.09.2021 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 30.09.2021
   Faktúra 129/2021 čistiace prostriedky 66,74 s DPH 42/2021 27.09.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.09.2021 29.09.2021
   Faktúra 128/2021 toaletný papier 129,60 s DPH 41/2021 27.09.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.09.2021 29.09.2021
   Faktúra 148/2021 IKT materiál 689,00 s DPH 48/2021 18.10.2021 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.10.2021 18.10.2021
   Objednávka 49/2021 kronika 62,40 s DPH 12.10.2021 FaxCopy, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 21.10.2021
   Objednávka 42/2021 čistiace prostriedky 66,74 s DPH 27.09.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.09.2021
   Faktúra 153/2021 kronika 62,40 s DPH 49/2021 22.10.2021 FaxCopy, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.10.2021 22.10.2021
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1595