• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  Objednávka 23/2020 myš, zdroj pre kameru, prevodník 67,40 s DPH 22.05.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 19/2020 revízia hasiacich prístrojov 352,57 s DPH 23.04.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 20/2020 stravné lístky 2 939,79 s DPH 05.05.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 58/2020 revízia hasiacich prístrojov 352,57 s DPH 19/2020 04.05.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.05.2020
  Faktúra 59/2020 stravné lístky 2 939.79 s DPH 20/2020 05.05.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.05.2020
  Objednávka 21/2020 mopy 26,59 s DPH 15.05.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 64/2020 mopy 26,59 s DPH 21/2020 21.05.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 25.05.2020
  Objednávka 22/2020 dezinfekčné prostriedky 111,57 s DPH 22.05.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 65/2020 myš, zdroj pre kameru, prevodník 67,40 s DPH 23/2020 26.05.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.06.2020
  Faktúra 52/2020 adaptér do notebooku 23,99 s DPH 17/2020 21.04.2020 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.04.2020
  Faktúra 69/2020 dezinfekčné prostriedky 111,57 s DPH 22/2020 01.06.2020 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.06.2020
  Faktúra 72/2020 verejné obstarávanie stravovacích služieb 480,00 s DPH 9/2020 08.06.2020 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.06.2020
  Faktúra 73/2020 verejné obstarávanie elektrickej energie 600,00 s DPH 10/2020 08.06.2020 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.06.2020
  Faktúra 74/2020 stravné lístky 3 127.37 s DPH 23/2020 09.06.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.06.2020
  Objednávka 25/2020 stravné lístky 3 432.21 s DPH 30.06.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 24/2020 právne poradenstvo 92,31 s DPH 23.06.2020 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Faktúra 81/2020 stravné lístky 3 432.21 s DPH 25/2020 01.07.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.07.2020
  Faktúra 83/2020 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 01.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.07.2020
  Faktúra 53/2020 stravné lístky 2 455.17 s DPH 18/2020 22.04.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.04.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/866