• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 134/2020 čistiace prostriedky 65,71 s DPH 48/2020 28.09.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Faktúra 257/2019 čítačka kariet 1 117,20 s DPH 113/2019 18.12.2019 APIS spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
  Faktúra 269/2019 asc strava 846,00 s DPH 119/2019 19.12.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.12.2019
  Faktúra 268/2019 xerox papier A4 780,00 s DPH 118/2019 19.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.12.2019
  Faktúra 267/2019 phillips radioprehrávač s CD s DPH 117/2019 19.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.12.2019
  Faktúra 266/2019 projektory 898,92 s DPH 115/2019 19.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.12.2019
  Faktúra 265/2019 odstredivá sila na fyziku 474,00 s DPH 114/2019 19.12.2019 Učebné pomôcky, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.12.2019
  Faktúra 264/2019 modely na fyziku 176,24 s DPH 114/2019 19.12.2019 Učebné pomôcky, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.12.2019
  Faktúra 263/2019 stoličky 703,00 s DPH 110/2019 19.12.2019 Daffer spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.12.2019
  Faktúra 262/2019 držiak tabletu, WIFI adaptér 323,34 s DPH 116/2019 19.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.12.2019
  Faktúra 261/2019 magnézium, karabína 55,55 s DPH 102/2019 18.12.2019 S.C.A.N.D.A s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
  Faktúra 260/2019 SD karta, čítačka, predlžovačka 103,00 s DPH 112/2019 18.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
  Faktúra 259/2019 revízia telocvične 108,00 s DPH 85/2019 18.12.2019 AGA FINAL Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
  Faktúra 258/2019 právne poradenstvo 50,00 s DPH 109/2019 18.12.2019 JUDr. Ing. Martina Kiseľová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
  Faktúra 256/2019 fotopapier, farba 69,80 s DPH 108/2019 16.12.2019 Stanislav Lapšanský - Walden Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
  Faktúra 271/2019 rutinná údržba a výmena žiarovky v projektore 937,00 s DPH 121/2019 19.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.12.2019
  Faktúra 255/2019 poistenie HM + elektronika 154,55 s DPH 23/2015 16.12.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
  Faktúra 254/2019 verejné obstarávanie 240,00 s DPH 88/2019 16.12.2019 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
  Faktúra 254/2019 verejné obstarávanie 240,00 s DPH 88/2019 16.12.2019 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
  Faktúra 253/2019 servis ústredne 193,20 s DPH 107/2019 16.12.2019 Jaroslav Slivka Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/598