• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   Faktúra 39/2022 lyžiarsky výcvik 11 550.00 s DPH 13/2022 21.03.2022 Penzión Pribiskô Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.03.2022 23.03.2022
   Faktúra 48/2020 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 01.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.04.2022 04.04.2022
   Faktúra 47/2022 lyžiarsky výcvik 11 550.00 s DPH 17/2022 30.03.2022 Gejdoš, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.04.2022 30.03.2022
   Faktúra 46/2022 zákusky 48,72 s DPH 19/2022 29.03.2022 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.04.2022 29.03.2022
   Objednávka 19/2022 zákusky 48,72 s DPH 23.03.2022 Cukráreň Ľubomír Kubala Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 29.03.2022
   Faktúra 45/2022 telefón mobil 12,00 s DPH 11/2019 28.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.03.2022 29.03.2022
   Faktúra 44/2022 telefón mobil 35,00 s DPH 18/2019 28.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.03.2022 29.03.2022
   Faktúra 43/2022 čistiace prostriedky 78,03 s DPH 16/2022 23.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.03.2022 23.03.2022
   Faktúra 42/2022 toaletný papier 158,76 s DPH 15/2022 22.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2022 23.03.2022
   Faktúra 41/2022 utierky papierové 311,04 s DPH 14/2022 22.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2022 23.03.2022
   Faktúra 40/2022 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 21.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2022 23.03.2022
   Objednávka 18/2022 verejné obstarávanie krátkodobé výmeny skupín žiakov s DPH 22.03.2022 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 22.03.2022
   Faktúra 50/2022 poistenie stavby 163,86 s DPH 25/215 01.04.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.04.2022 04.04.2022
   Objednávka 17/2022 lyžiarsky výcvik 11 550,00 s DPH 16.03.2022 Penzión Pribiskô Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 22.03.2022
   Objednávka 13/2022 lyžiarsky výcvik 11 550.00 s DPH 07.03.2022 Penzión Pribiskô Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 22.03.2022
   Faktúra 38/2022 poistenie HM + elektronika 154..55 s DPH 23/2015 18.03.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.03.2022 18.03.2022
   Objednávka 16/2022 čistiace prostriedky 78,03 s DPH 16.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 16.03.2022
   Objednávka 15/2022 toaletný papier 158,76 s DPH 16.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 16.03.2022
   Objednávka 14/2022 utierky papierové 311,04 s DPH 16.03.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 16.03.2022
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1738