• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 220/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 02.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.12.2019
  Faktúra 31/2019 telefón mobil 24,98 s DPH 9/2017 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 05.03.2019
  Faktúra 94/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 29.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.06.2019
  Faktúra 174/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 01.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy
  Faktúra 73/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 02.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019
  Faktúra 139/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 01.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 06.08.2019
  Faktúra 154/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 03.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.09.2019
  Faktúra 49/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 01.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.04.2019
  Faktúra 12/2019 telefón mobil 24,98 s DPH 9/2017 30.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 31.01.2019
  Faktúra 119/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019
  Faktúra 199/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 04.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.11.2019
  Faktúra 197/2019 telefón mobil 18,12 s DPH 8/2017 04.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.11.2019
  Faktúra 118/2019 telefón mobil 30,48 s DPH 8/2017 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019
  Faktúra 32/2019 telefón mobil 25,79 s DPH 8/2017 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 05.03.2019
  Faktúra 48/2019 telefón mobil 27,38 s DPH 8/2017 01.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.04.2019
  Faktúra 96/2019 telefón mobil 26,69 s DPH 8/2017 29.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.06.2019
  Faktúra 75/2019 telefón mobil 27,04 s DPH 8/2017 02.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019
  Faktúra 176/2019 telefón mobil 29,75 s DPH 8/2017 01.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy
  Faktúra 152/2019 telefón mobil 34,58 s DPH 8/2017 03.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.09.2019
  Faktúra 140/2019 telefón mobil 34,37 s DPH 8/2017 01.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 06.08.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1385