• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 220/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 02.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.12.2019 14.01.2020
   Faktúra 31/2019 telefón mobil 24,98 s DPH 9/2017 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 05.03.2019 06.03.2019
   Faktúra 174/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 01.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 04.10.2019
   Faktúra 94/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 29.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.06.2019 11.06.2019
   Faktúra 73/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 02.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019 09.05.2019
   Faktúra 12/2019 telefón mobil 24,98 s DPH 9/2017 30.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 31.01.2019 06.02.2019
   Faktúra 199/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 04.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.11.2019 26.11.2019
   Faktúra 139/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 01.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 06.08.2019 09.09.2019
   Faktúra 119/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 154/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 03.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.09.2019 09.09.2019
   Faktúra 49/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 01.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.04.2019 09.04.2019
   Faktúra 226/2022 verejné obstarávanie v súvislosti s výberom zmluvného partnera cez elektronickú platformu 720,00 s DPH 89/222 21.12.2022 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.12.2022 24.02.2023
   Faktúra 32/2019 telefón mobil 25,79 s DPH 8/2017 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 05.03.2019 06.03.2019
   Faktúra 13/2019 telefón mobil 42,37 s DPH 8/2017 30.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 31.01.2019 06.02.2019
   Faktúra 197/2019 telefón mobil 18,12 s DPH 8/2017 04.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.11.2019 26.11.2019
   Faktúra 140/2019 telefón mobil 34,37 s DPH 8/2017 01.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 06.08.2019 09.09.2019
   Faktúra 48/2019 telefón mobil 27,38 s DPH 8/2017 01.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.04.2019 09.04.2019
   Faktúra 152/2019 telefón mobil 34,58 s DPH 8/2017 03.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.09.2019 09.09.2019
   Faktúra 75/2019 telefón mobil 27,04 s DPH 8/2017 02.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 07.05.2019 09.05.2019
   Faktúra 96/2019 telefón mobil 26,69 s DPH 8/2017 29.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.06.2019 11.06.2019
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1640