• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Objednávka 43/2023 toaletný papier 281,88 s DPH 25.10.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Faktúra 125/2023 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 02.10.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.10.2023
   Faktúra 124/2023 zabezpečnie funkcie technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 02.10.2023 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.10.2023
   Faktúra 123/2023 zabezpečnie funkcie technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 02.10.2023 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.10.2023
   Faktúra 122/2023 učebnice 112,56 s DPH 46/2023 27.09.2023 Martinus s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 48/2023 učebnice 605,54 s DPH 26.09.2023 OXICO jazykové knihy Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.10.2023
   Objednávka 46/2023 učebnice 112,56 s DPH 26.09.2023 Martinus s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 47/2023 učebnice 546,00 s DPH 26.09.2023 preskoly.sk s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 45/2023 čistiace prostriedky 99,19 s DPH 25.09.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 44/2023 servítky 288,00 s DPH 25.09.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Faktúra 118/2023 učebnice 221,40 s DPH 41/2023 25.09.2023 ABCedu,a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 26.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 119/2023 toaletný papier 281,88 s DPH 43/2023 25.09.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Faktúra 120/2023 servítky 288,00 s DPH 44/2023 25.09.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Faktúra 121/2023 čistiace prostriedky 99,19 s DPH 45/2023 25.09.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 42/2023 učebnice 390,00 s DPH 22.09.2023 Littera kníhkupectvo Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Objednávka 41/2023 učebnice 221,40 s DPH 22.09.2023 ABCedu,a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   Faktúra 117/2023 učebnice 3 564.00 s DPH 40/2023 22.09.2023 Albion Books,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 26.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 116/2023 Poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 21.09.2023 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 115/2023 čistiace prostriedky 25,02 s DPH 39/2023 20.09.2023 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.09.2023 30.09.2023
   Objednávka 39/2023 čistiace prostriedky 25,02 s DPH 18.09.2023 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.09.2023
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1595