• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Objednávka 48/2023 učebnice 605,54 s DPH 26.09.2023 OXICO jazykové knihy Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.10.2023
   Faktúra 125/2023 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 02.10.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.10.2023
   Faktúra 124/2023 zabezpečnie funkcie technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 02.10.2023 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.10.2023
   Faktúra 123/2023 zabezpečnie funkcie technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 02.10.2023 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.10.2023
   Faktúra 107/2023 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 04.09.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 116/2023 Poistenie zodpovednosti 293,85 s DPH 24/2015 21.09.2023 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 115/2023 čistiace prostriedky 25,02 s DPH 39/2023 20.09.2023 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 114/2023 učebnice 419,22 s DPH 37/2023 12.09.2023 OXICO, Ing. Ján Strapec Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 113/2023 nafta 31,26 s DPH 28/2008 12.09.2023 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 112/2023 obedy zamestnanci 70,74 s DPH 10/2022 12.09.2023 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 111/2023 telefón, mobil 45,55 s DPH 2,3,4/2023 08.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 110/2023 poistenie HM + elektronika 154,55 s DPH 23/2015 07.09.2023 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 109/2023 popisovače, toner 202,42 s DPH 36/2023 04.09.2023 Miloš Huba Orsa Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 108/2023 telefón, pevná linka 40,39 s DPH 18/2011 14.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 104/2023 obedy zamestnanci 31,44 s DPH 10/2022 21.08.2023 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 106/2023 občersvenie 257,60 s DPH 29/2023 04.09.2023 OMS-Metalax, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 105/2023 stavebné práce 6 824.50 s DPH 18/2019 31.08.2023 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 118/2023 učebnice 221,40 s DPH 41/2023 25.09.2023 ABCedu,a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 26.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 103/2023 mopy 33,07 s DPH 35/2023 25.08.2023 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 04.09.2023 30.09.2023
   Faktúra 102/2023 mikrofón, držiak, predlžovačka 250,00 s DPH 34/2023 28.08.2023 Zetagroup Software s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.09.2023 30.09.2023
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1595