• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 137/2023 obedy žiaci dobropis -10,50 s DPH 7/2023 16.10.2023 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 30.10.2023 11.11.2023
   Faktúra 167/2023 obedy zamestnanci 1 168.52 s DPH 10/2022 07.12.2023 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.12.2023 14.12.2023
   Faktúra 196/2021 obedy žiaci 3 065.30 s DPH 3/2020 06.12.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2021 11.01.2022
   Faktúra 124/2019 obedy študenti 2 030,70 s DPH 3/2018 03.07.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 125/2019 obedy zamestnanci 600,48 s DPH 3/2018 03.07.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 161/2021 obedy zamestnanci 669,93 s DPH 3/2020 02.11.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.11.2021 03.11.2021
   Faktúra 160/2021 obedy žiaci 3 141.60 s DPH 3/2020 02.11.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.11.2021 03.11.2021
   Faktúra 155/2021 obedy zamestnanci 668,00 s DPH 3/2020 22.10.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.10.2021 27.10.2021
   Faktúra 154/2021 obedy žiaci 3 120.60 s DPH 3/2020 22.10.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.10.2021 27.10.2021
   Faktúra 92/2024 obedy dotácia 713,00 s DPH 7/2023 12.06.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.06.2024 12.06.2024
   Faktúra 151/2023 dobropis obedy žiakov -9,30 s DPH 7/2023 09.11.2023 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.12.2023 11.11.2023
   Faktúra 91/2024 obedy zamestnanci 1 147.56 s DPH 7/2023 12.06.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.06.2024 12.06.2024
   Faktúra 90/2024 obedy žiaci 4 699.52 s DPH 7/2023 12.06.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.06.2024 12.06.2024
   Faktúra 151/2019 obedy zamestnanci 38,88 s DPH 3/2018 02.09.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 04.09.2019 09.09.2019
   Faktúra 170/2023 obedy - dobropis -8,40 s DPH 7/2023 11.12.2023 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.12.2023 14.12.2023
   Faktúra 171/2023 obedy dotácia 1 058.00 s DPH 7/2023 11.12.2023 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2023 14.12.2023
   Faktúra 172/2023 obedy žiaci 5 724.10 s DPH 7/2023 11.12.2023 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2023 14.12.2023
   Faktúra 158/2019 obedy zamestnanci 37,44 s DPH 3/2018 05.09.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.09.2019 09.09.2019
   Faktúra 123/2021 obedy zamestnanci 110,84 s DPH 3/2020 14.09.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.09.2021 21.09.2021
   Faktúra 197/2021 obedy zamestnanci 753,06 s DPH 3/2020 06.12.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.12.2021 11.01.2022
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1849