• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 182/2019 obedy zamestnanci 629,28 s DPH 3/2018 09.10.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 15.10.2019 26.11.2019
   Faktúra 29/2023 obedy zamestnanci 656,93 s DPH 3/2020 14.03.2023 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.03.2023 14.03.2023
   Faktúra 220/2022 obedy žiaci 8,40 s DPH 3/2020 15.12.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy storno 19.12.2022
   Faktúra 95/2022 obedy žiaci 2 552.20 s DPH 3/2020 07.06.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.06.2022 08.06.2022
   Faktúra 158/2019 obedy zamestnanci 37,44 s DPH 3/2018 05.09.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.09.2019 09.09.2019
   Faktúra 216/2020 obedy zamestnanci 484,11 s DPH 3/2018 14.12.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.12.2020 15.12.2020
   Faktúra 151/2019 obedy zamestnanci 38,88 s DPH 3/2018 02.09.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 04.09.2019 09.09.2019
   Faktúra 161/2021 obedy zamestnanci 669,93 s DPH 3/2020 02.11.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.11.2021 03.11.2021
   Faktúra 160/2021 obedy žiaci 3 141.60 s DPH 3/2020 02.11.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.11.2021 03.11.2021
   Faktúra 31/2022 obedy zamestnanci 2 333.10 s DPH 3/2020 07.03.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.03.2022 14.03.2022
   Faktúra 155/2021 obedy zamestnanci 668,00 s DPH 3/2020 22.10.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.10.2021 27.10.2021
   Faktúra 154/2021 obedy žiaci 3 120.60 s DPH 3/2020 22.10.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 27.10.2021 27.10.2021
   Faktúra 10/2023 obedy žiaci 2 760,10 s DPH 3/2020 06.02.2023 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.02.2023 27.02.2023
   Faktúra 11/2023 obedy zamestnanci 665,88 s DPH 3/2020 06.02.2023 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 08.02.2023 27.02.2023
   Faktúra 32/2022 obedy žiaci 638,96 s DPH 3/2020 07.03.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 16.03.2022 14.03.2022
   Faktúra 28/2023 obedy žiaci 2 853.20 s DPH 3/2020 14.03.2023 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.03.2023 14.03.2023
   Faktúra 125/2019 obedy zamestnanci 600,48 s DPH 3/2018 03.07.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 76/2022 obedy žiaci 2 356.20 s DPH 3/2020 04.05.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.05.2022 04.05.2022
   Faktúra 124/2019 obedy študenti 2 030,70 s DPH 3/2018 03.07.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 28/2020 obedy žiaci 2 179.10 s DPH 3/2018 03.03.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.03.2020 05.03.2020
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1595