• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 38/2019 obedy zamestnanci 607,68 s DPH 3/2018 11.03.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 13.03.2019
  Faktúra 45/2020 obedy zamestnanci 293,76 s DPH 3/2018 06.04.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.04.2020
  Faktúra 11/2020 obedy žiaci 2 958.90 s DPH 3/2018 06.02.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.02.2020
  Faktúra 151/2019 obedy zamestnanci 38,88 s DPH 3/2018 02.09.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 04.09.2019
  Faktúra 158/2019 obedy zamestnanci 37,44 s DPH 3/2018 05.09.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.09.2019
  Faktúra 12/2020 obedy zamestnanci 640,80 s DPH 3/2018 06.02.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 21.02.2020
  Faktúra 28/2020 obedy žiaci 2 179.10 s DPH 3/2018 03.03.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.03.2020
  Faktúra 29/2020 obedy zamestnanci 478,08 s DPH 3/2018 03.03.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.03.2020
  Faktúra 44/2020 obedy žiaci 1 412.60 s DPH 3/2018 06.04.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.04.2020
  Faktúra 125/2019 obedy zamestnanci 600,48 s DPH 3/2018 03.07.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019
  Faktúra 242/2019 obedy žiaci 2 400,30 s DPH 3/2018 12.12.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 243/2019 obedy zamestnanci 498,24 s DPH 3/2018 12.12.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.12.2019
  Faktúra 124/2019 obedy študenti 2 030,70 s DPH 3/2018 03.07.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019
  Faktúra 209/2019 obedy zamestnanci 728,64 s DPH 3/2018 15.11.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.11.2019
  Faktúra 107/2019 obedy zamestnanci 699,84 s DPH 3/2018 11.06.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.06.2019
  Faktúra 19/2019 obedy zamestnanci 635,04 s DPH 3/2018 07.02.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.02.2019
  Faktúra 106/2019 obedy študenti 3 039,40 s DPH 3/2018 11.06.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.06.2019
  Faktúra 225/2019 obedy zamestnanci 665,28 s DPH 3/2018 04.12.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.12.2019
  Faktúra 82/2019 obedy zamestnanci 632,16 s DPH 3/2018 06.05.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.05.2019
  Faktúra 81/2019 obedy študenti 2 828.00 s DPH 3/2018 06.05.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.05.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/620