• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 124/2021 stavebné práce 148 231,06 s DPH 11/2021 16.09.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Faktúra 147/2021 stavebné práce 79 799,62 s DPH 11/2021 15.10.2021 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  VO: Súhrnná správa VO/K/2015 Rekonštrukcia plynovej kotolne 29 950,00 bez DPH 03.08.2015 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Objednávka 17/2022 lyžiarsky výcvik 11 550,00 s DPH 16.03.2022 Penzión Pribiskô Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 9/2019 lyžiarsky výcvik 11 550,00 s DPH 07.02.2019 Gejdoš, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 25/2022 krátkodobé výmeny skupín 10 634,00 s DPH 40/2020 25/2022 Viliam Turan Turancar Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 25/2022 krátkodobé výmeny skupín 10 634,00 s DPH 40/2020 12.04.2022 Viliam Turan Turancar Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 122/2019 bukové panely, montáž, demontáž 5 998,80 s DPH 18.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 272/2019 bukové panely, montáž, demontáž 5 998,80 s DPH 122/2019 19.12.2019 belbro, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.12.2019
  Faktúra 166/2022 stavebné práce 5 677,33 s DPH 11/2021 21.10.2022 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Objednávka 54/2022 učebnice 5 310,00 s DPH 10.10.2022 Albion Books, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 9/2021 stravné lístky 3 483,02 s DPH 07.04.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 106/2019 obedy študenti 3 039,40 s DPH 3/2018 11.06.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.06.2019
  Objednávka 4/2021 stravné lístky 2 951,50 s DPH 02.02.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 20/2020 stravné lístky 2 939,79 s DPH 05.05.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 190/2022 obedy žiaci 2 858,80 s DPH 3/2020 01.12.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Objednávka 18/2020 stravné lístky 2 455,17 s DPH 21.04.2020 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 6/2021 stravné lístky 2 431,72 s DPH 02.03.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1385