• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Objednávka 12/2020 žiarivky 27,18 s DPH 24.02.2020 BKL elektro MT, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.03.2020
   Faktúra 23/2020 žiarivky 27,18 s DPH 12/2020 25.02.2020 BKL elektro MT, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.03.2020 05.03.2020
   Objednávka 53/2019 žiacky napájací zdroj s displayom 514,00 s DPH 02.09.2019 Učebné pomôcky, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 09.09.2019
   Faktúra 155/2019 žiacky napájací zdroj s displayom 514,00 s DPH 53/2019 04.09.2019 Učebné pomôcky, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.09.2019 09.09.2019
   Faktúra 186/2020 štíty 142,99 s DPH 81/2020 30.11.2020 iDent Slovakia, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 02.12.2020 02.12.2020
   Objednávka 81/2020 štíty 142,99 s DPH 30.11.2020 iDent Slovakia, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 04.12.2020
   Faktúra 212/2022 štátne znaky 120,23 s DPH 84/2022 13.12.2022 Obchod-SVK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.12.2022 13.12.2022
   Objednávka 84/2022 štátne znaky 120,23 s DPH 12.12.2022 Obchod-SVK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 13.12.2022
   Objednávka 4/2019 školské tlačivá 57,28 s DPH 25.01.2019 ŠEVT, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 06.02.2019
   Faktúra 133/2019 školenie prvej pomoci 174,00 s DPH 38/2019 12.07.2019 Mgr. Jozef Kardoš Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 15.07.2019 17.07.2019
   Objednávka 38/2019 školenie prvej pomoci 174,00 s DPH 07.06.2019 Mgr. Jozef Kardoš Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.07.2019
   Objednávka 15/2019 školenie 30,00 s DPH 12.03.2019 Ing. Erika Kusyová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 19.03.2019
   Faktúra 43/2019 školenie 30,00 s DPH 15/2019 19.03.2019 Ing. Erika Kusyová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 21.03.2019 19.03.2019
   Faktúra 257/2019 čítačka kariet 1 117,20 s DPH 113/2019 18.12.2019 APIS spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019 14.01.2020
   Objednávka 112/2019 čítačka kariet 103,00 s DPH 18.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 15.01.2020
   Objednávka 60/2021 čističe na podlahy a krytiny 254,40 s DPH 04.11.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 05.11.2021
   Faktúra 170/2021 čističe na podlahy a krytiny 254,40 s DPH 60/2021 05.11.2021 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.11.2021 05.11.2021
   Faktúra 176/2022 čistiace prostriedky 17,53 s DPH 60/2022 08.11.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.11.2022 08.11.2022
   Faktúra 172/2019 čistiace prostriedky 59,11 s DPH 62/2019 24.09.2019 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 04.10.2019
   Faktúra 115/2023 čistiace prostriedky 25,02 s DPH 39/2023 20.09.2023 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.09.2023 30.09.2023
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1738