• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 23/2020 žiarivky 27,18 s DPH 12/2020 25.02.2020 BKL elektro MT, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.03.2020
  Objednávka 12/2020 žiarivky 27,18 s DPH 24.02.2020 BKL elektro MT, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 155/2019 žiacky napájací zdroj s displayom 514,00 s DPH 53/2019 04.09.2019 Učebné pomôcky, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 10.09.2019
  Objednávka 53/2019 žiacky napájací zdroj s displayom 514,00 s DPH 02.09.2019 Učebné pomôcky, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 4/2019 školské tlačivá 57,28 s DPH 25.01.2019 ŠEVT, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 133/2019 školenie prvej pomoci 174,00 s DPH 38/2019 12.07.2019 Mgr. Jozef Kardoš Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 15.07.2019
  Objednávka 38/2019 školenie prvej pomoci 174,00 s DPH 07.06.2019 Mgr. Jozef Kardoš Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 43/2019 školenie 30,00 s DPH 15/2019 19.03.2019 Ing. Erika Kusyová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 21.03.2019
  Objednávka 15/2019 školenie 30,00 s DPH 12.03.2019 Ing. Erika Kusyová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 112/2019 čítačka kariet 103,00 s DPH 18.12.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 257/2019 čítačka kariet 1 117,20 s DPH 113/2019 18.12.2019 APIS spol. s r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 19.12.2019
  Objednávka 35/2020 čistiace prostriedky 65,47 s DPH 19.08.2020 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 210/2019 čistiace prostriedky 16,50 s DPH 75/2019 15.11.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.11.2019
  Faktúra 211/2019 čistiace prostriedky 5,37 s DPH 76/2019 15.11.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 22.11.2019
  Faktúra 52/2019 čistiace prostriedky 15,70 s DPH 14/2019 01.04.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 03.04.2019
  Faktúra 87/2019 čistiace prostriedky 15,91 s DPH 39/2019 17.07.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019
  Objednávka 63/2019 čistiace prostriedky 16,50 s DPH 04.10.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 63/2019 čistiace prostriedky 16,50 s DPH 04.10.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 62/2019 čistiace prostriedky 14,45 s DPH 22/2019 10.04.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 15.04.2019
  Objednávka 72/2019 čistiace prostriedky 87,95 s DPH 22.10.2019 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/620